Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat zgłaszania przez podmioty zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica.


 

W związku z planowanym ubieganiem się przez Wnioskodawców o dofinansowania unijne z działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej m in. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) informujemy, iż jednym z warunków konkursowych jest potwierdzenie, że aplikowany projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej sporządzonego dla Gminy. Dlatego też prosi się potencjalnych Wnioskodawców, funkcjonujących w granicach Gminy Trzebnica, którzy będą aplikować z wyżej wymienionych programów w zakresie planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych o wypełnienie załączonego poniżej formularza i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na adres:

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

Z dopiskiem Wydział Pozyskiwania Funduszy

XLSXformularz zgłoszeniowy - sektor Energetyka.xlsx
XLSXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (sektor budownictwo).xlsx

 

 

Dokumenty:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
PDFPGN ZiT WrOF Trzebnica vNFOSiGW.pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZACJI USTALEŃ PGN DLA GMINY TRZEBNICA
PDFPrognoza PGN WrOF Trzebnica.pdf

PODSUMOWANIE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZACJI USTALEŃ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TRZEBNICA
PDFPGN WrOF Trzebnica Zalacznik 5 SOOS.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2018
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  06-03-2018 09:09
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 958
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl