Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXVI/407/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XXXVI/408/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXVI/409/17] z 31.01.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Uchwała [XXXVI/410/17] z 31.01.2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [XXXVI/411/17] z 31.01.2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem prowadzącym

Uchwała [XXXVI/412/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki na lata 2017-2025

Uchwała [XXXVI/413/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarszyn na lata 2017-2025

Uchwała [XXXVI/414/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [XXXVI/415/17] z 31.01.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kobylice

Uchwała [XXXVI/416/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2018 rok

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2018
  przez: Kamil Andrzejewski
 • opublikowano:
  07-02-2018 09:16
  przez: Kamil Andrzejewski
 • zmodyfikowano:
  07-02-2018 09:21
  przez: Kamil Andrzejewski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1052
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl