Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIII/348/17] z 27.10.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXXIII/349/17] z 27.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXXIII/350/17] z 27.10.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXXIII/351/17] z 27.10.2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Uchwała [XXXIII/352/17] z 27.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego - Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej

Uchwała [XXXIII/353/17] z 27.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)

Uchwała [XXXIII/354/17] z 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy

Uchwała [XXXIII/355/17] z 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy

Uchwała [XXXIII/356/17] z 27.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIII/357/17] z 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM 1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1,28, 117,254 AM 1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [XXXIII/358/17] z 27.10.2017 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica

Uchwała [XXXIII/359/17] z 27.10.2017 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2017
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  02-11-2017 15:18
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 988
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl