Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 ?

            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy- II piętro budynek Urzędu Miasta, pokój 120 w nieprzekraczalnym terminie tj.

 •   od 1 do 15 września 2017 roku w przypadku uczniów szkół
 •   od 1 do 15 października 2017 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

            O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Trzebnica

Komu przysługuje stypendium szkolne?

            Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 930 ze zm.) czyli 514,00 zł netto.

Wniosek i dodatkowe informacje można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy osobiście
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 71/312 05 27 w. 151

 

Wniosek – pobierz tutaj

Informator dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz tutaj

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2017
  przez: Kamil Andrzejewski
 • opublikowano:
  09-08-2017 12:46
  przez: Kamil Andrzejewski
 • zmodyfikowano:
  09-08-2017 12:57
  przez: Kamil Andrzejewski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1210
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl