Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIX/320/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXIX/321/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXIX/322/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kuźniczysko

Uchwała [XXIX/323/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Szczytkowice

Uchwała [XXIX/324/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Raszów

Uchwała [XXIX/325/17] z 24.07.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Księginice

Uchwała [XXIX/326/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała [XXIX/327/17] z 24.07.2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Uchwała [XXIX/328/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 203/7 AM-1 w m. Głuchów Górny

Uchwała [XXIX/329/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021

Uchwała [XXIX/330/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej

Uchwała [XXIX/331/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy: Marcinowskiej

Uchwała [XXIX/332/17] z 24.07.2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy

Uchwała [XXIX/333/17] z 24.07.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXIX/334/17] z 24.07.2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2017
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  27-07-2017 14:22
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1736
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl