Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/304/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminne Centrum Kultury i Sportu za rok 2016

Uchwała [XXVIII/305/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2016 rok

Uchwała [XXVIII/306/17] z 31.05.2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała [XXVIII/307/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXVIII/308/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXVIII/309/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XXVIII/310/17] z 31.05.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce dla części A

Uchwała [XXVIII/311/17] z 31.05.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica

Uchwała [XXVIII/312/17] z 31.05.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno Gmina Trzebnica

Uchwała [XXVIII/313/17] z 31.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [XXVIII/314/17] z 31.05.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XXVIII/315/17] z 31.05.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XXVIII/316/17] z 31.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cześci terenu miasta Trzebnica

Uchwała [XXVIII/317/17] z 31.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo

Uchwała [XXVIII/318/17] z 31.05.2017 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej stanowiącej działkę 143/1 AM-10  w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/319/17] z 31.05.2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebnica od Powiatu Trzebnickiego prowadzenia Powiatowego
Zespołu Szkół  nr 1 w Trzebnicy

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2017
  przez: Kamil Andrzejewski
 • opublikowano:
  05-06-2017 13:13
  przez: Kamil Andrzejewski
 • zmodyfikowano:
  05-06-2017 13:27
  przez: Kamil Andrzejewski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1254
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×