Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ


www_bank żywności grudzień 2018-01.jpeg

Loga_na_strony_intrnetowe.png


 

http://trzebnica.pl/4208/18/podsumowanie-podprogramu-2017-w-ramach-realizacji-popz-2014-2020.html

http://trzebnica.pl/3616/18/bank-zywnosci-w-trzebnicy-zapisy-2018.html

 

Uprzejmie informujemy,że nabór osób kwalifikujących się do odbioru paczki żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 został zakończony.

 

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 21 produktów o wartości 269 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

WYDAWANIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU PO PŻ W MIESIĄCU KWIETNIU 2018  - CZYTAJ WIĘCEJ

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

(czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?

Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy - pl.M.J. Piłsudskiego 1. Następnie należy złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

INFORMACJA OGÓLNA - CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

    POBIERZ_PLAKAT

 


Warsztaty dietetyczne i ekonomiczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Uprzejmie informuję, że w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy przy ul.Prusickiej 12 w Sali Retro przeprowadzone będą warsztaty dietetyczne oraz ekonomiczne w ramach działań towarzyszących POPŻ Podprogram 2017. Realizacja działań towarzyszących jest nieodłącznym, obowiązkowym elementem programu mającym za zadanie włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają porady z zakresu zasad prawidłowego żywienia, przygotowywania tanich, smacznych i pożywnych posiłków oraz informacje z zakresu ekonomii związane ze sprawnym i umiejętnym gospodarowaniem budżetem domowym. Każdy pojedynczy warsztat trwa 2 godziny zegarowe. Organizatorem warsztatów jest Bank Żywności we Wrocławiu, który w tym zakresie współpracuje z trenerami edukacji ekonomicznej, dietetykami i kucharzami.

W Sali Retro pierwsze warsztaty zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. warsztaty dietetyczne–  21 marca 2018  (środa)

           godz. od 09:30 do 11:30   I  GRUPA

           godz. od 11:30 do 13:30   II GRUPA

 1. warsztaty ekonomiczne – 22 marca 2018 (czwartek)

          godz. od    10: 00 do 12:00  I  GRUPA

          godz. od   12:00 do 14:00    II  GRUPA

 

Każdy warsztat wzbogaca uczestników o nową wiedzę i umiejętności. Wymiana doświadczeń i wspólnie spędzony czas są pierwszym krokiem w kierunku włączenia społecznego. Warsztaty prowadzone są w sposób prosty i przystępny dla każdego bez względu na wiedzę i umiejętności. Największą zaletą warsztatów jest integracja i chęć dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

 


bank żywności szkolenie _plakat_www.jpeg

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-11-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  18-11-2016 13:17
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  15-11-2018 09:09
  przez: Dominik Pęcherski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 2550
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl