Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XX/206/16] z 30.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XX/207/16] z 30.09.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów

Uchwała [XX/208/16] z 30.09.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów

Uchwała [XX/209/16] z 30.09.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XX/210/16] z 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla miasta Trzebnica

Uchwała [XX/211/16] z 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C

Uchwała [XX/212/16] z 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej, K. Wielkiego

Uchwała [XX/213/16] z 30.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego

Uchwała [XX/214/16] z 30.09.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XX/215/16] z 30.09.2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  07-10-2016 12:32
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 2255
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl