Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze_Europejskie.jpeg

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 zatwierdzony Uchwałą nr XVIII/202/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 08.08.2016 r. został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020”.

 

PDFLokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025.pdf
PDFZałącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A.pdf
PDFZałącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B.pdf
PDFZałącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Trzebnica.pdf
PDFZałącznik 4. Obszary zdegradowane.pdf
PDFZałącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna.pdf
PDFZałącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza.pdf
PDFZałącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa.pdf
PDFZałącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna.pdf
PDFZałącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna.pdf
PDFZałącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu.pdf
PDFZałącznik 11. Wzór formularza projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjne.pdf
 

 

 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2016
  przez: Krzysztof Tryc
 • opublikowano:
  27-09-2016 09:36
  przez: Krzysztof Tryc
 • zmodyfikowano:
  05-04-2018 08:06
  przez: Krzysztof Tryc
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 3955
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl