Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVI/179/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Trzebnicy za rok 2015

Uchwała [XVI/180/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok

Uchwała [XVI/181/16] z 07.06.2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała [XVI/182/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XVI/183/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XVI/184/16] z 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [XVI/185/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych

Uchwała [XVI/186/16] z 07.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki

Uchwała [XVI/187/16] z 07.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”

Metryczka
 • wytworzono:
  10-06-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  10-06-2016 12:58
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 2021
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl