Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XV/166/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne wraz z autopoprawką

Uchwała [XV/167/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok wraz z autopoprawką

Uchwała [XV/168/16] z 29.04.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica oraz wsi Nowy Dwór

Uchwała [XV/169/16] z 29.04.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XV/170/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.140.1.2016.SP1 z dnia 04.03.2016 r.

Uchwała [XV/171/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/101/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Marcinowskiej

Uchwała [XV/172/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3 Maja, Wesołej w Trzebnicy

Uchwała [XV/173/16] z 29.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2016 r."

Uchwała [XV/174/16] z 29.04.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbywania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe

Uchwała [XV/175/16] z 29.04.2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy

Uchwała [XV/176/16] z 29.04.2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Trzebnica z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

Uchwała [XV/177/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała [XV/178/16] z 29.04.2016 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Koniowo

Metryczka
 • wytworzono:
  05-05-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  05-05-2016 14:20
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 2136
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl