Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza działania umożliwiające rozwój gospodarki obszaru Gminy Trzebnica, należącej do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, i jej docelowe przekształcenie w gospodarkę niskoemisyjną.
Gospodarka niskoemisyjna to taka, w której rozwój gospodarczy opiera się na idei zrównoważonego rozwoju i przyczynia do realizacji następujących celów:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
 • ograniczenie zużycia energii;
 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych;

przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza.
Gospodarka niskoemisyjna jest związana ze wzrostem innowacyjności i wdrożeniem nowych technologii.
W PGN ujęte są działania m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działania edukacyjne z tych obszarów, a także dotyczące zmian klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych. W ramach działań zaproponowanych dla poszczególnych sektorów gospodarki, planowane są zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zamierzonego celu. PGN ujmuje zarówno zadania gminy jak i interesariuszy zewnętrznych.


1. Informacja na temat zgłaszania przez podmioty zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica.
http://bip.trzebnica.pl/3963/1016/informacja-na-temat-zglaszania-przez-podmioty-zadan-do-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego-gmina-trzebnica.html


2. Projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebnica”
http://bip.trzebnica.pl/1516/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego.html


3. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) podjęty: UCHWAŁA NR X/117/15 RADY MIEJSKIEJ  W TRZEBNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania - Gmina Trzebnica"
http://files.bip.trzebnica.pl/wydzialy/biuro_rady/uchwaly/VII_kadencja/10_sesja/117.pdf


4. UCHWAŁA NR XVI/187/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia  7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29  października  2015 r. w sprawie „Przyjęcia  Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”
http://files.bip.trzebnica.pl/wydzialy/biuro_rady/uchwaly/VII_kadencja/16_sesja/187.pdf


5. UCHWAŁA NR XXIV/260/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”

http://files.bip.trzebnica.pl/wydzialy/biuro_rady/uchwaly/VII_kadencja/24_sesja/260.pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-04-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  29-04-2016 12:31
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  05-04-2018 11:07
  przez: Krzysztof Tryc
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 4112
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl