Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XII/132/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała [XII/133/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [XII/134/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [XII/135/15] z 23.12.2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XII/136/15] z 23.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XII/137/15] z 23.12.2015 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XII/138/15] z 23.12.2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych

Uchwała [XII/139/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XII/140/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C

Uchwała [XII/141/15] z 23.12.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy

Uchwała [XII/142/15] z 23.12.2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2016 rok

Uchwała [XII/143/15] z 23.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Koniowo

Uchwała [XII/144/15] z 23.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Raszów

Uchwała [XII/145/15] z 23.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XII/146/15] z 23.12.2015 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2016
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  08-01-2016 13:29
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 2351
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl