Przejdź do treści strony WCAG

[PF-041-10-2015] Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

[PF-041-10-2015] Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025. Lokalne Programy Rewitalizacji w okresie 2014 – 2020 będą niezbędne do ubiegania się przez Gminę o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich)

PDFpf_041_10_2015_wzor_umowy.pdf
PDFpf_041_10_2015_zapytanie_ofertowe.pdf
DOCpf_041_10_2015_zapytanie_ofertowe_formularz_oferty.doc
PDFpf_041_10_2015_wykaz_złożonych_ofert.pdf
PDFpf_041_10_2015_wybór_najkorzystniejszej_oferty.pdf