Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [X/114/15] z 29.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [X/115/15] z 29.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [X/116/15] z 29.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy.

Uchwała [X/117/15] z 29.10.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania - Gmina Trzebnica"

Uchwała [X/118/15] z 29.10.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2015
  przez: Kamil Andrzejewski
 • opublikowano:
  02-11-2015 13:57
  przez: Kamil Andrzejewski
 • zmodyfikowano:
  02-11-2015 14:17
  przez: Kamil Andrzejewski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 3365
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl