Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienia/obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

 • PDFros.6220.14.2019.pdf - przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica-Skoroszów
 • PDFros_6220_37_2011.pdf - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2 oraz szkoły muzycznej I i II stopnia (dz. nr 66/20 AM 11 obręb Trzebnica) 
 • PDFros_6220_26_2012_MM_1.pdf - rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Ośrodka Kultury przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy w ramach projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”
 • PDFros_6220_29_1_2012_MM.pdf - budowa dróg w Księginicach
 • PDFros_6220_39_1_2012_MM..pdf - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą pomocniczą (dz. nr 55/5 AM 16, obręb Trzebnica)
 • PDFros_6220_41_1_2012.MM.pdf - budowa stacji paliw w Trzebnicy przy ul. Prusickiej (dz. nr 27 AM 4, obręb Trzebnica)
 • PDFros_6220_21_4_2012_MM.pdf - budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 5/1 obręb Jaszyce i 395/1 obręb Cerekwica
 • PDFros_6220_6_2_2013_MM.pdf - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy.
 • PDFros_6220_8_3_2013_MM.pdf - budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 30 MW
 • PDFros_6220_4_2_2014.JW.pdf - budowa drogi transportu rolnego od ul. Wrocławskiej w Trzebnicy przez miejscowości Będkowo i Raszów do ul. Oleśnickiej na terenie Gminy Trzebnica w ramach budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim
 • PDFROS_6220_10_2_2014_JW.pdf - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków dla odprowadzania ścieków z miejscowości Nowy Dwór do miejskiej oczyszczalni ścieków w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.7.2.2015.JW.pdf - polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D, tj. przebudowie drogi powiatowej Trzebnica- Szczytkowice- Komorowo- Biedaszków Mały, gmina Trzebnica, powiat Trzebnicki"
 • PDFROS.6220.4.1.2016_MM.pdf - zmiana decyzji sygn. ROS.6220.10.12.2014.JW z dnia 3 lipca 2014 r.  kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowy Dwór, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.15.1.2016.MM.pdf - przebudowa dróg gminnych – ul. Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej, Borówkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy
 • PDFros.6220.25.1.2016.MM.pdf - przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice
 • PDFROS.6220.1.2017.MM.pdf - Trzebnicki Park Kulturowy Winna Góra
 • PDFROS.6220.18.2017.pdf - budowa instalacji technologicznej Adblue, Trzebnica, ul. Wrocławska (dz. nr 57, AM-16, obręb Trzebnica)
 • PDFROS.6220.19.2018.pdf - przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D na odcinku Ujeździec Wielki-Domanowice
 • PDFROS.6220.20.2018.pdf - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie
 • PDFZwiększenie wykorzystania zasobów wodnych.pdf - zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego

Postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: 

 • PDFros_6220_29_11_2012_MM.pdf - budowa dróg w Księginicach
 • PDFros_6220_39_5_2012_MM.pdf - budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą pomocniczą w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej (dz. nr 55/5 AM-16, obręb Trzebnica)
 • PDFros_6220_41_11_2012.MM.pdf - budowa stacji paliw w Trzebnicy przy ul. Prusickiej (dz. nr 27 AM 4, 245/3 AM 7, obręb Trzebnica)
 • PDFros_6220_6_7_2013_MM.pdf - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. B.Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.4.16.2014.JW.pdf - budowa drogi transportu rolnego od ulicy Wrocławskiej w Trzebnicy przez miejscowości Będkowo i Raszów do ulicy Oleśnickiej na terenie Gminy Trzebnica w ramach budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim
 • PDFROS.6220.10.8.2014.JW.pdf- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków dla odprowadzania ścieków z miejscowości Nowy Dwór do miejskiej oczyszczalni ścieków w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.7.23.2015.JW.pdf - polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D, tj. przebudowie drogi powiatowej Trzebnica- Szczytkowice- Komorowo- Biedaszków Mały, gm. Trzebnica, powiat trzebnicki
 • PDFROS.6220.4.6.2016.MM.pdf - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Nowy Dwór, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.15.6.2016.MM.pdf - przebudowa dróg gminnych – ul. Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej, Borówkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.25.2016 obwieszczenie.pdf - przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice
 • PDFROS.6220.1.2017.6.pdf - Trzebnicki Park Kulturowy Winna Góra
 • PDFROS.6220.18.2017.pdf - budowa instalacji technologicznej Adblue - (ul. Wrocławska dz. nr 57 AM - 16, obręb Trzebnica)
 • PDFROS.6220.20.2018.pdf - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice-Kaszyce Wielkie

Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • PDFros_6220_8_22_2013_MM.pdf - budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 30 MW.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania:

 •  PDFros_6220_8_36_2013.MM.pdf - budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 30 MW.

Postanowienie o odwieszeniu postępowania:

Obwieszczenia o wszczęciu procedury udziału społecznego:

 • PDFROS.6220.8.2019.pdf -budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 79/1 i 82 obręb Koczurki)
 • PDFROS.6220.5.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 357 w obrębie Masłów)
 • PDFROS.6220.4.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną (dz. nr 35/1 obręb Małuszyn)
 • PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla drogi S5 Poznań-Wrocław.pdf - zawiadomienie o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzała/ - węzeł "Widawa" Wrocław
 • PDFros_6220_14_6_2012_MM.pdf - obwieszczenie o wszczęciu procedury udziału społecznego w postępowaniu w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica
 • PDFros_6220_21_9_2012_MM.pdf - budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 5/1 obręb Jaszyce i 395/1 obręb Cerekwica.
 • PDFros_6220_2_7_2013_MM.pdf - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym o część produkcyjno-magazynową.
 • PDFros_6220_38_11_3012_MM.pdf - punkt zbierania odpadów - skup złomu, makulatury, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie dz. nr 26/11 AM 12, w obrębie Trzebnica.
 • PDFros_6220_21_15_2012.MM.pdf - budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszacą na dz. nr 5/1 obręb Jaszyce i 395/1 obręb Cerekwica.
 • PDFros_6220_15_23_2013_MM.pdf - rozbudowa składowiska odpadów w Marcinowie o kwaterę składowania odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest.
 • PDFros_6220_1_7_2014.JW.pdf - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym wraz ze zmianą docelowego profilu produkcji
 • PDFROS_6220_1_11_2014_JW.pdf - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym wraz ze zmianą docelowego profilu produkcji
 • PDFROS_6220_26_11_2013_JW.pdf - budowa stacji paliw płynnych wraz z LPG oraz stacji diagnostycznej pojazdów, warsztatu mechaniki pojazdowej, myjni samochodowej, restauracji na działce nr 103 przy ul. Prusickiej/Siostry Hilgi Brzoski w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.17.10.2014.JW.pdf - budowa fotowoltaicznego ośrodka badawczo- naukowego FOTO-EKO o mocy 4,0 MWp na działce nr 291/6 AM-1, obręb Marcinowo, gm. Trzebnica
 • PDFROS.6220.14.8.2014.JW.pdf - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą na budynek usługowy- stolarnia z lakiernią z częścią socjalno- biurową z możliwością dalszej rozbudowy
 • PDFROS.6220.11.1.2016.MM.pdf - oddziaływanie przedsięwzięcia pn. „Budowa dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 250/3  AM-1, obręb Biedaszków Wielki” na obszar Natura 2000 Skoroszowskie Łąki PLH020093
 • PDFROS.6220.13.1.2016.MM.pdf - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
 • PDFROS.6220.12.2017.pdfmontaż instalacji do odzysku odpadów z kabli elektrycznych oraz linii do rozdrabniania silników i odzysku metali (dz. nr 69/9 AM 1, obręb Stawiec, gmina Milicz)
 •  PDFROS.6220.21.2017.pdf przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Mały.

Zawiadomienia o zebraniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji:

 • PDFros_6220.37.2.2011.MM..pdf - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2 oraz szkoły muzycznej I i II stopnia (dz. nr 66/20 AM 11 obręb Trzebnica)
 •  PDFros_6220_26_2012_MM_2.pdf - rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Ośrodka Kultury przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy w ramach projektu "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego"

Decyzje o umorzeniu postępowania:

 • PDFros_6220_37_4_2011_MM..pdf - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków poszpitalnych na siedzibę Szkoły Podstawowej nr 2 oraz szkoły muzycznej I i II stopnia (dz. nr 66/20 AM 11 obręb Trzebnica)
 • PDFros_6220_26_2012_MM_3.pdf - rozbudowa i przebudowa Trzebnickiego Ośrodka Kultury przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy w ramach projektu "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego"
 •  PDFros_7624_14_11_10.pdf -  budowa galerii handlowo-usługowo-rozrywkowej wraz z parkingiem w Trzebnicy przy ul. Prusickiej i Milickiej w Trzebnicy (dz. nr 26, 27, 28 AM 4, obręb Trzebnica). 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

 • PDFROS.6220.7.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 166 obręb Blizocin).
 • PDFROS.6220.12.2019.pdf - wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowych nr B-1, B-2, B-3 (awaryjnej) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę (dz. nr  90/1, 91/1, 94 obręb Brzezie, gmina Trzebnica).
 • PDFros_6220_29_22_2012_MM.pdf - budowa dróg w miejscowości Księginice.
 • PDFros_6220_43_7_2012_MM.pdf - budowa elektrowni solarnej na dz. nr 36 i 37 w obrębie Małuszyn.
 • PDFros_6220_39_9_2012_MM.pdf - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą pomocniczą (dz. nr 55/5 AM 16, obręb Trzebnica).
 • PDFros_6220_42_9_2012_MM.pdf - budowa elektrowni solarnej na dz. nr 13 i 23/1 wraz z linią kablową przesyłową na dz. nr 75/1 i 75/2 w obrębie Małuszyn.
 • PDFros_6220_41_15_2012_MM.pdf - budowa stacji paliw przy ul. Prusickiej w Trzebnicy (dz. nr 27 AM 4, dz. nr 245/3 AM 7, obręb Trzebnica).
 • PDFros_6220_2_12_2013_MM.pdf - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym o część produkcyjno-magazynową.
 • PDFros_6220_38_15_2012_MM.pdf - utworzenie punktu zbierania odpadów - skupu złomu, makulatury, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie dz. nr 26/11 AM 12, w obrębie Trzebnica.
 • PDFros_6220_6_10_2013_MM.pdf - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego i ul. Węgrzynowskiej w Trzebnicy.
 • PDFROS.6220.10.8.2013.MM.pdf - budowa bezobsługowej elektrowni fotowoltalicznej (PV) o mocy 1MWp na dz. nr 45 w obrębie Taczów Mały.
 • PDFros_6220_13_7_2013_MM.pdf - utworzenie punktu do zbierania i przeładunku odpadów - skupu złomu metali żelaznych i kolorowych, makulatury, opakowań, tworzyw sztucznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie dz. nr 12 AM 2, obręb Trzebnica, położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 32.
 • PDFros_6220_21_27_2012_MM.pdf - budowa dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 5/1 obręb Jaszyce i 395/1 obręb Cerekwica.
 • PDFros_6220_15_32_2013_MM.pdf - rozbudowa składowiska odpadów w Marcinowie o kwaterę składowania odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest.
 • PDFROS_6220_5_8_2014_JW.pdf - budowa studni ujmującej wody piętra czwartorzędowego na terenie zakładów Tarczyński S.A. w miejscowości Ujeździec Wielki (dz. nr 18/2)
 • PDFROS_6220_4_25_2014_JW.pdf - budowa drogi transportu rolnego od ul. Wrocławskiej w Trzebnicy przez miejscowość Będkowo i Raszów do ul. Oleśnickiej na terenie Gminy Trzebnicaw ramach budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim
 • PDFROS.6220.1.17.2014.JW.pdf - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym wraz ze zmianą docelowego profilu produkcji.
 • PDFROS.6220.26.15.2013.JW.pdf - budowa stacji paliw płynnych wraz z LPG oraz stacji diagnostycznej pojazdów, warsztatu mechaniki pojazdowej, myjni samochodowej, restauracji na działce nr 103 przy ulicy Prusickiej/Siostry Hilgi Brzoski w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.10.13.2014.JW.pdf - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków dla odprowadzania ścieków z miejscowości Nowy Dwór do miejskiej oczyszczalni ścieków w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.8.9.2014.JW.pdf - budowa elektrowni solarnej- instalacji fotowoltaicznj skłądającej się z paneli fotowoltaicznych (dz. nr 283/1, obręb Biedaszków Wielki)
 • PDFROS.6220.17.15.2014.JW.pdf - budowa fotowoltaicznego ośrodka badawczo- naukowego FOTO-EKO o mocy 4,0 MWp na działce nr 291/6 AM-1, obręb Marcinowo, gm. Trzebnica
 • PDFROS.6220.14.12.2014.JW.pdf - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą na budynek usługowy- stolarnia z lakiernią z częścią socjalno- biurową z mozliwością dalszej rozbudowy
 • PDFROS.6220.11.8.2015.JW.pdf - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne: miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, stal, cyna
 • PDFROS.6220.7.38.2015.JW.pdf - polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400D, tj. przebudowie drogi powiatowej Trzebnica- Szczytkowice- Komorowo- Biedaszków Mały, gm. Trzebnica, powiat trzebnicki
 • PDFROS.6220.18.7.2015.pdf - Elektrownia fotowoltaiczna 1MW, planowana do realizacji na działce nr 166 AM-1 w miejscowości Blizocin
 • PDFROS.6220.19.9.2015.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW składającej się z zespołu modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczana do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. na działce ewidencyjnej nr 79/1 w miejscowości Koczurki, gm. Trzebnica
 • PDFROS.21.10.2015.MM.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkujących energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. na działce nr 275 w miejscowości Masłów, gm. Trzebnica
 • PDFROS.1.10.2016.MM.pdf - Budowa  elektrowni  fotowoltaicznej  o  mocy  1  MW składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami  (falownikami)  i  produkujących  energię  elektryczną  dostarczaną  do  sieci elektroenergetycznej  TAURON  Dystrybucja  S.A.  na  działce  nr  148  w  miejscowości  Blizocin, gmina Trzebnica
 •  PDFROS.6220.4.12.2016.MM.pdf - Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Nowy Dwór, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.15.9.2016.MM.pdf - przebudowa dróg gminnych – ul. Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej, Borówkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.25.2016.14.pdf - przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Brzyków i Szczytkowice
 • PDFROS.6220.23.2016.pdf - budowa suszarni owoców i warzyw na dz. nr 67/80 AM-39, obręb Trzebnica
 • PDFROS.6220.1.2017.pdf - Trzebnicki Park Kulturowy Winna Góra
 • PDFROS.6220.18.2017.pdf - Budowa instalacji technologicznej Adblue (ul. Wrocławska, dz. nr 57 AM – 16 obręb Trzebnica)
 • PDFROS.6220.15.13.2017 - obwieszczenie_decyzja.pdf - budowa stawów rybnych wraz z budowlami funkcjonalnie związanymi na dz. nr 825/1, 471, 58/1, 58/2 obręb Kuźniczysko, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.23.2017.pdf - zmiana sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-usługowego – produkcja, rozlewnia, magazynowanie win na części działki 37/9 AM – 4, obręb Trzebnica
 • PDFROS.6220.12.2017.pdf - montaż instalacji do odzysku odpadów z kabli elektrycznych oraz linii do rozdrabniania silników i odzysku metali - dz. nr 69/9 AM - 1, obręb Stawiec, gmina Milicz.
 • PDFROS.6220.26.2017.pdf - rozbudowa budynku biurowo-produkcyjnego na części działki o nr ewidencyjnym 8 AM-41, obręb Trzebnica (PERFAND)
 • PDFROS.6220.6.11.2018 obwieszczenie.pdf - wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3/h w nowoodwierconej studni nr 1z na ujęciu wody w Głuchowie Górnym (dz.  nr 203/13 ), gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.5.2018.pdf - budowa stawu rybnego na dz. nr 249, 254, 256 w obrębie Skoroszów, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.21.2017.pdf - przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym.
 • PDFROS.6220.19.2018.dec.pdf - przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D na odcinku Ujeździec Wielki – Domanowice
 • PDFROS_6220_24_2018.pdf  - budowa urządzenia wodnego, studni głębinowej nr S-5 o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h (dz. nr 18/3 obręb Ujeździec Wielki)
 • PDFROS.6220_20_2018.pdf - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice-Kaszyce Wielkie.
 • PDFROS.6220.25.2018.pdf -wykonanie urządzeń wodnych, studni głębinowych nr S-6 i S-6a o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h (dz. nr 20/2 obręb Ujeździec Wielki).
 • PDFROS.6220.26.2018 obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf - zmiana decyzji z dnia 27 września 2018 r.  sygn. ROS.6220.21.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego Tarczyński S.A. w Ujeźdźcu Małym”
 • PDFROS_6220_6_2019.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 356/3 w obrębie Masłów)

 Pozostałe obwieszczenia:

 • PDFros_6220_41_7_2012_MM.pdf - zawiadomienie o rozszerzeniu zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Prusickiej w Trzebnicy (dz. nr 27 AM 4, dz. nr 245/3 AM 7, obręb Trzebnica)
 • PDFros_6220_6_2_2012MM.pdf - obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica
 • www.duw.pl/files/ogloszenia/IF/ROK2012/Obwieszczenie-dec.pdf - obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko/bez węzła/-węzeł "Widawa" Wrocław"
 • PDFros_6220_28_3_2013.AA.pdf - obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"
 • PDFros.6220.4.10.2014.JW.pdf - zawiadomienie o zmniejszeniu zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi transportu rolnego od ul. Wrocławskiej w Trzebnicy przez miejscowości Będkowo i Raszów do ul. Oleśnickiej na terenie Gminy Trzebnica w ramach budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.
 • PDFROS.6220.13.12.2014.JW.pdf - decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia pn."Adaptacja i rozbudowa budynku gospodarczego na zakład meblowy z lakiernią(dz. nr 247, obręb Koniowo"
 • PDFobwieszczenie.pdf - obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania na realizację inwestycji drogowej pn. :"Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/- węzeł "Widawa" Wrocław
 • PDFobwieszczenie.pdf - obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/- węzeł "Widawa" Wrocław"
 • PDFROS.6220.1.3.2015.AA.pdf - obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica
 • PDFobwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia POŚ.pdf - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
 • PDFROS.6220.7.12.2015.JW.pdf - zawiadomienie o rozszerzeniu zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D, tj. przebudowie drogi powiatowej Trzebnica- Szczytkowice- Komorowo- Biedaszków Mały, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki"
 • PDFROS.6220.5.8.2015.JW.pdf - obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
 • PDFROS.6220.15.4.2016.MM.pdf - przebudowa dróg gminnych – ul. Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej, Borówkowej i Porzeczkowej w Trzebnicy
 • PDFROS.6220.13.2.2016.MM.pdf - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
 • PDFPrzystąpienie do opracowania Programu ochrony powietrza.pdf - informacja o przystąpieniu do opracowania uchwały w sprawie programu ochrony środowiska dla strefy dolnośląskiej
 • PDFAiB.6740.3.205.2016.pdf - decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę fotowoltaicznego ośrodka badawczo-naukowego "FOTO-EKO" o mocy 4,0 MWp składającego się z zespołu ogniw fotowoltaicznych zabudowanych na konstrukcjach stalowych, linii kablowej SN, dwóch stacji transformatorowych nN/SN, instalacji nN na dz. nr 291/6 w obrębie Marcinowo
 • PDFAiB.6740.3.240.2016.pdf - obwieszczenie Starosty Trzebnickiego o zmianie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę składowiska odpadów w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest na działkach ewid: 467, 468 AM-1 obręb Marcinowo

  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA.pdf 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU DOKUMENTU „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TRZEBNICA NA LATA 2007 – 2013”

PROGNOZA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2009
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  22-05-2009 10:23
  przez: Paweł Karlikowski
 • zmodyfikowano:
  11-12-2019 13:16
  przez: Dawid Szpigiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 8239
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×