Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienia/obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

 • PDFROS.6220.12.2020.pdf - przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego
 • PDFROS.6220.9.2020.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 166 obręb Blizocin
 • PDFROS.6220.6.2020.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działkach 420/4, 420/5 obręb Pawłów Trzebnicki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Prusice
 • PDFROS.6220_2_2020.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały
 • PDFROS.6220_1_2020.pdf - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną - dz. nr 106, obręb Masłów.
 • PDFros.6220.14.2019.pdf - przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica-Skoroszów
 • PDFros_6220_8_3_2013_MM.pdf - budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 30 MW
 • PDFROS.6220.24.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica

Postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: 

Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania:

Postanowienie o odwieszeniu postępowania:

Obwieszczenia o wszczęciu procedury udziału społecznego:

 • PDFROS_6220_9_2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 358 w obrębie Masłów)

Zawiadomienia o zebraniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 • PDFROS.6220.1.2020.pdf budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 106 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica.
 • PDFROS.6220.24.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.2.2020 obwieszczenie.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały
 • PDFobwieszczenie ROS.6220.1.2020 COVID.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 106 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFObwieszczenie COVID.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.2.2020 - ponowne.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały

Zawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji:

Decyzje o umorzeniu postępowania:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • PDFROS.6220.21.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (dz. nr 321/2 obręb Domanowice)
 • PDFROS.6220.22.2019.pdf  - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,76 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 23/2 w miejscowości Komorowo, gm. Trzebnica
 • PDFROS.6220.8.2019.pdf  - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną (dz. nr 79/1 i 82 obręb Koczurki)
 • PDFROS.6220.18.2019.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy
  do 2,05 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 300/9 i 300/29  w miejscowości Marcinowo
 • PDFROS.6220_5_2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 357 obręb Masłów)
 • PDFROS.6220.7.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 166 obręb Blizocin).
 • PDFROS.6220.12.2019.pdf - wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowych nr B-1, B-2, B-3 (awaryjnej) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę (dz. nr  90/1, 91/1, 94 obręb Brzezie, gmina Trzebnica).
 • PDFROS_6220_6_2019.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 356/3 w obrębie Masłów)
 • PDFROS.6220_20_2019.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (dz. nr 258/13 obręb Koniowo)
 • PDFROS.6220.11.2019.pdf - Terenowa sieć cieplna wewnątrzzakładowa do budynku źródła kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 8 MW – dz. nr 286/2 i 286/4 obręb Ujeździec Mały oraz 18/4, 18/5, 28/1, 28/2 obręb Ujeździec Wielki
 • PDFROS.6220.4.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 35/1 w obrębie Małuszyn)
 • PDFROS.6220.19.2019.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 149 w obrębie Ujeździec Wielki
 • PDFROS.6220.24.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów
 • PDFROS.6220.2.2020.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.4.2020.pdf - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego na dz. nr 286/13 w obrębie Ujeździec Mały
 • PDFROS.6220.9.2019.pdf budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 358 obręb Masłów)

 Pozostałe obwieszczenia:

  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA.pdf 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

PDFobwieszczenie UMWD.pdf - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2009
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  22-05-2009 10:23
  przez: Paweł Karlikowski
 • zmodyfikowano:
  06-07-2020 14:24
  przez: Dawid Szpigiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 9031
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl