Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienia/obwieszczenia o wszczęciu postępowania:

 • PDFROS.6220.12.2020.pdf - przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego
 • PDFROS.6220.9.2020.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 166 obręb Blizocin
 • PDFROS.6220_2_2020.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały
 • PDFROS.6220_1_2020.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 wraz z niezbędną infrastruktura techniczną - dz. nr 106, obręb Masłów.
 • PDFros.6220.14.2019.pdf - przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica-Skoroszów
 • PDFros_6220_8_3_2013_MM.pdf - budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 30 MW
 • PDFROS.6220.24.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.5.2020.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 189 obręb Skoroszów)
 • PDFROS.6220.15.2020.pdf - budowa studni głębinowej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW Ogrodowa przy ul. B. Chrobrego w Trzebnicy (dz. nr 40/1 AM 31 obręb Trzebnica)
 • PDFROS.6220.17.2020.pdf - przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boleścin do miejscowości Głuchów Górny

Postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: 

Postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • PDFROS.6220.9.2020.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 166 w obrębie Blizocin, gmina Trzebnica.
 • PDFROS_6220_14_2019.pdf - przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica-Skoroszów
 • PDFros_6220_8_22_2013_MM.pdf - budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej maksymalnej mocy 30 MW.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania:

Postanowienie o odwieszeniu postępowania:

Obwieszczenia o wszczęciu procedury udziału społecznego:

 • PDFROS_6220_9_2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 358 w obrębie Masłów)

Zawiadomienia o zebraniu opinii i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • PDFROS.6220.1.2020.pdf budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 106 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica.
 • PDFROS.6220.24.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.2.2020 obwieszczenie.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały
 • PDFobwieszczenie ROS.6220.1.2020 COVID.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 106 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFObwieszczenie COVID.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.2.2020 - ponowne.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały
 • PDFROS.6220.5.2020.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 189, obręb Skoroszów)
 • PDFROS.6220.12.2020.pdf - przebudowa drogi powiatowej na 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego
 • PDFROS.6220.15.2020.pdf - budowa studni głębinowej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW Ogrodowa przy ul. B. Chrobrego w Trzebnicy - dz. nr 40/1 Am 31 obręb Trzebnica.

Zawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji:

Decyzje o umorzeniu postępowania:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • PDFROS.6220.12.2020.pdf  - przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego
 • PDFROS.6220.1.2020.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 2,08 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dz. nr 106 w obrębie Masłów
 • PDFROS.6220.21.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (dz. nr 321/2 obręb Domanowice)
 • PDFROS.6220.22.2019.pdf  - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2,76 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 23/2 w miejscowości Komorowo, gm. Trzebnica
 • PDFROS.6220.8.2019.pdf  - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną (dz. nr 79/1 i 82 obręb Koczurki)
 • PDFROS.6220.18.2019.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy
  do 2,05 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 300/9 i 300/29  w miejscowości Marcinowo
 • PDFROS.6220_5_2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 357 obręb Masłów)
 • PDFROS.6220.7.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. 166 obręb Blizocin).
 • PDFROS.6220.12.2019.pdf - wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowych nr B-1, B-2, B-3 (awaryjnej) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę (dz. nr  90/1, 91/1, 94 obręb Brzezie, gmina Trzebnica).
 • PDFROS_6220_6_2019.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 356/3 w obrębie Masłów)
 • PDFROS.6220_20_2019.pdf - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (dz. nr 258/13 obręb Koniowo)
 • PDFROS.6220.11.2019.pdf - Terenowa sieć cieplna wewnątrzzakładowa do budynku źródła kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej około 8 MW – dz. nr 286/2 i 286/4 obręb Ujeździec Mały oraz 18/4, 18/5, 28/1, 28/2 obręb Ujeździec Wielki
 • PDFROS.6220.4.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą (dz. nr 35/1 w obrębie Małuszyn)
 • PDFROS.6220.19.2019.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchni zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 149 w obrębie Ujeździec Wielki
 • PDFROS.6220.24.2019.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265/1, 261, 262, 264, 391 oraz 299/1, 227, 397, 304, 313 w obrębie Masłów
 • PDFROS.6220.2.2020.pdf - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Koniowo a Ujeździec Mały, gmina Trzebnica
 • PDFROS.6220.4.2020.pdf - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego na dz. nr 286/13 w obrębie Ujeździec Mały
 • PDFROS.6220.9.2019.pdf budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 358 obręb Masłów)
 • PDFROS.6220.5.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 189 obręb Skoroszów)
 • PDFROS.6220.13.2020.pdf - punkt zbierania i przeładunku surowców wtórnych innych niż niebezpieczne (dz. nr 67/129 AM - 39 obręb Trzebnica)
 • PDFROS.6220.15.2020.pdf - budowa studni głębinowej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW Ogrodowa przy ul. B. Chrobrego w Trzebnicy - dz. nr 40/1 AM - 31 obręb Trzebnica

 Pozostałe obwieszczenia:

 • PDFObwieszczenie Gminy Prusice.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na dz. nr v420/4 i 420/5 obreb Pawłów Trzebnicki wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie Gminy Prusice.
 • PDFObwieszczenie Gminy Prusice.pdf - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działkach 420/4, 420/5 obręb Pawłów Trzebnicki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Prusice
 • PDFObwieszczenie.pdf - zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4MW na działkach Nr 420/4, 420/5 obręb Pawłów Trzebnicki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Prusice"

  

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY TRZEBNICA.pdf 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBNICA NA LATA 2010 – 2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 - 2018

PDFobwieszczenie UMWD.pdf - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"