Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania


Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)


Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności (WSO-E)

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Dowodów Osobistych (WSO-D)

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. działalności gospodarczej (WSO-HA)

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)


Wydział Finansowy (FN)

Aktualne druki i uchwały Podatki i opłaty lokalne

obowiązywały od 01.01.2014 do 31.12.2014

 • PDFIN-IR-IL-1.pdf informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • PDFDN-1.pdf deklaracja na podatek od nieruchomości
 • PDFDR-1.pdf deklaracja na podatek rolny
 • PDFDL-1.pdf deklaracja na podatek leśny
  Uchwała [XXVIII/PDF286.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
  Uchwała [XXVIII/PDF287.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała [XLI/PDF467.pdf/13] z 31.10.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

obowiązywały od 01.01.2013 do 31.12.2013

 • PDFIN, IR, IL-1.pdf informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • PDFDN-1.pdf deklaracja na podatek od nieruchomości
 • PDFDR-1.pdfdeklaracja na podatek rolny
 • PDFDL-1.pdf deklaracja na podatek leśny
  Uchwała [XXVIII/PDF286.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
  Uchwała [XXVIII/PDF287.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała [XXVIII/PDF288.pdf/12] z 29.10.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

 obowiązywały do 31.12.2012

 • PDFIN, IR, IL-1.pdf informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • PDFDN-1.pdf deklaracja na podatek od nieruchomości
 • PDFDR-1.pdf deklaracja na podatek rolny
 • PDFDL-1.pdf deklaracja na podatek leśny
  Uchwała [XIV/PDF130.pdf/11] z 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
  Uchwała [XIV/PDF132.pdf/11] z 31.10.2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • zwrot opłaty skarbowej
   
 • PDFDT-1.pdf deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 • PDFDT-1_A.pdf załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A
  Uchwała [XIX/PDF145.pdf/11] z 6.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   
 • PDFposiadanie psow informacja.pdf informacja w sprawie posiadania/nieposiadania psów
  Uchwała [XIV/PDF133.pdf/11] z 31.10.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)


 Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)

PDFDodatki mieszkaniowe -obniżki zwyżki -dodatkowe informacje o lokalu.pdf
PDFInformacja Dodatek energetyczny RODO.pdf
PDFInformacja Dodatek mieszkaniowy RODO.pdf
PDFWniosek o wypłatę dodatku energetycznego.pdf
PDFzałącznik do DM dla wynajmującego.pdf
PDFzaświadczenie dla osoby prowadzącej działalnosc gospodarcza-1.pdf
PDFZaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.pdf

PDFDODATKI MIESZK - oświadczenie o formie przelania dod. mieszkaniowego-administrato.pdf
PDFDODATKI MIESZK - oświadczenie o formie przelania ryczałtu- konto osobiste 3doc.pdf
PDFDODATKI MIESZK - WNIOSEK O PRZYZNANIE DOD MIESZK.pdf
PDFDODATEK oświadczenie -dodatkowe dochody.pdf
PDFDODATKI MIESZK - druk deklaracji dod mieszkaniowego.pdf
 


Zadania Publiczne


Oświadczenia majątkowe


Otwarte konkursy ofert

Zadania w trybie -  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Stypendia (ZAPO)


Wybory


Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych