Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje


Oddział ZUS we Wrocławiu - nabór na stanowisko lekarza PDFoferta_konsultant_ZUS.pdf


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek firmy "GOLD-DOM" Beata Gwiaździńska (działającej przez pełnomocnika - pana Bogdana Kowalewskiego) postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. "Dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wolno stojących "A" i "B", budynku gospodarczego wolno stojącego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 120 AM-7, obręb Żmigród" PDFWR.ZUZ.2.421.102.2019.KO.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w związku z realizacją inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do m. Księginice”.PDFWR.ZUZ.2.421.300.2018.MM.pdf
 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie znak WR.ZUZ.2.421.100.2019.IM z dnia 07.03.2019 r. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą istniejących studni zlokalizowanych w Trzebnicy (obręb Trzebnica i Raszów, gm. Trzebnica), tworzących ujęcia przy ulicy: Węgrzynowskiej, Żołnierzy Września i Oleśnickiej PDFObwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania.pdf


PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w  Lesznie – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PDFinformacja_postepowanie_pozwolenie_wodnoprawne.pdf


PDFInformacja DOW-S-V.7222.18.2017.AWi.pdf - Informacja 16.02.2018


Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonująych zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym PDFinf_30_09_2015.pdf


Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie  podziału Powiatu Trzebnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym -  PDFuchwala_XXXII_249_2014.pdf

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 30 października 2013r. - PDFobw.aib.6740.8.1.2013.pdf

Obwieszczenie Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu - PDFobw.um1.07-187.13.pdf;

PDFOgłoszenie o możliwości renegocjacji warunków umów w sprawie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf

Ogłoszenie Prezydent Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - PDFogloszenie_ZIT_WrOF.pdf

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2012
  przez: Kamil Andrzejewski
 • opublikowano:
  27-08-2012 12:09
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  23-08-2019 07:31
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 2032
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×