Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 • Uchwała nr IV/PDF146.pdf/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na 2021 rok
 • Uchwała nr IV/PDF144.pdf/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Trzebnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2021
 • Uchwała nr IV/PDF98.pdf/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2020 r.
 • Uchwała nr IV/PDF49.pdf/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2019 rok
 • Uchwała nr IV/PDF125.pdf/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Trzebnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2020
   
 • Uchwała nr IV/PDF126.pdf/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na 2020 rok
   
 • Uchwała nr IV/PDF83.pdf/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2019 r.
   
 • Uchwała nr IV/ PDF41.pdf /2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2018 rok
   
 • Uchwała nr IV/PDF185.pdf/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na 2019 rok

 

 • Uchwała nr IV/[PDF184.pdf/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Trzebnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2019

 

 • Uchwała Nr V/PDF225.pdf/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na 2017 rok

   
 • Uchwała Nr V/PDF224.pdf/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Trzebnicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2017

   
 • Uchwała Nr V/PDF101.pdf/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2015 rok

   
 • Uchwała Nr V/PDF301.pdf/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016

 

 • Uchwała Nr V/PDF300.pdf/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2016

 

 • Uchwała Nr V/PDF199.pdf/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2015 roku

 

 • Uchwała Nr V/PDF104.pdf/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2014 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF306.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej deficytu Gminy Trzebnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2015.

 

 • Uchwała Nr V/PDF305.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania  deficytu Gminy Trzebnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2015.

 

 • Uchwała Nr V/PDF303.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2015.

 

 • Uchwała Nr V/PDF208.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie opinii przedłożonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2014 roku

 

 • Uchwała nr IV/PDF49.pdf/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2019 rok
 • Uchwał Nr V/PDF99.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2013 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF13.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XLII/475/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 ilata następne oraz w uchwale Nr XLII/476/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2014 rok.

 

 • Uchwała Nr V/PDF70.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Trzebnica obligacji o łącznej wartości nominalnej 6.000.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Miejska w Trzebnicy w uchwale nr XLIV/492/14 z dnia 27 lutego 2014 roku

 

 • Uchwała Nr V/PDF63.pdf/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XLIV/490/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF215.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2014

 

 • Uchwała Nr V/PDF216.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014

   
 • Uchwała Nr V/PDF197.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2013 roku

 

 • Uchwała Nr V/PDF177.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Trzebnica obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, których zamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określiła Rada Miejska w Trzebnicy w uchwale nr XXXVIII/438/13 z dnia 25 lipca 2013 r.

 

 • Uchwała Nr V/PDF102.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2012 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF36.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXX/314/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2013 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF35.pdf/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXX/315/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica oraz w uchwale Nr XXX/314/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2013 rok

 

 • Uchwala Nr V/PDF304.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2013.

 

 • Uchwała Nr V/PDF305.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Trzebnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013.

 

 • Uchwała Nr V/PDF307.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013

 

 • Uchwała Nr V/PDF195.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

 

 • Uchwała Nr V/PDF98.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Trzebnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF25.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XX/152/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012-2026 oraz w uchwale Nr XX/151/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2012 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF26.pdf/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XX/151/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2012 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF200.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Trzebnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

 

 • Uchwała Nr V/PDF335.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebnica na rok 2012

 

 • Uchwała Nr V/PDF336.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Trzebnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012

 

 • Uchwała Nr V/PDF337.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012

 

 • Uchwała Nr V/PDF172.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 lipca 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Trzebnica obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł, którychzamiar i cel emisji oraz zasady wykupu określono w uchwale Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 roku

 

 • Uchwała Nr V/PDF85.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 

 • Uchwała Nr V/PDF25.pdf/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Trzebnica

 

 • Uchwała Nr V/PDF196.pdf/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Trzebnica na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

 • Uchwała Nr V/PDF197.pdf/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011