Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IV/21/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [IV/22/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [IV/23/15] z 30.01.2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [IV/24/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [IV/25/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice

Uchwała [IV/26/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Kobylice

Uchwała [IV/27/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Jaźwiny

Uchwała [IV/28/15] z 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi Ligota

Uchwała [IV/29/15] z 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną Sp 1

Uchwała [IV/30/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy

Uchwała [IV/31/15] z 30.01.2015 r. w zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica" zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [IV/32/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2015
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  09-02-2015 08:09
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  23-07-2015 11:04
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 2629
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl