Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [III/12/14] z 30.12.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [III/13/14] z 30.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [III/14/14] z 30.12.2014 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [III/15/14] z 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [III/16/14] z 30.12.2014 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [III/17/14] z 30.12.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej

Uchwała [III/18/14] z 30.12.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej

Uchwała [III/19/14] z 30.12.2014 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”

Uchwała [III/20/14] z 30.12.2014 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2015 rok

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2015
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  05-01-2015 13:29
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  23-07-2015 11:05
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Trzebnicy
  odwiedzin: 2557
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl