Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLVIII/579/14] z 28.07.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLVIII/580/14] z 28.07.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLVIII/581/14] z 28.07.2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała [XLVIII/582/14] z 28.07.2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Trzebnica do stanu faktycznego

Uchwała [XLVIII/583/14] z 28.07.2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała [XLVIII/584/14] z 28.07.2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/298/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów

Uchwała [XLVIII/585/14] z 28.07.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Trzebnica na lata 2014 – 2016

Uchwała [XLVIII/586/14] z 28.07.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy prowadzącemu Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Dorosłych

Metryczka
  • opublikowano:
    11-08-2014 12:58
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl