Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLIII/484/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLIII/485/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLIII/486/14] z 29.01.2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [XLIII/487/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XLIII/488/14] z 29.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz uchwały Nr XXXIV/402/13 z dnia 28 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu „TRZEBNICKA RODZINA 3+”

Metryczka
  • opublikowano:
    31-01-2014 11:13
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl