Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLII/470/13] z 18.12.2013 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” śp. Andrzejowi Kędzierskiemu

Uchwała [XLII/471/13] z 18.12.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XLII/472/13] z 18.12.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XLII/473/13] z 18.12.2013 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XLII/474/13] z 18.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/438/13 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XLII/475/13] z 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLII/476/13] z 18.12.2013 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLII/477/13] z 18.12.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Uchwała [XLII/478/13] z 18.12.2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Marcinowo

Uchwała [XLII/479/13] z 18.12.2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór

Uchwała [XLII/480/13] z 18.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/293/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Księginice

Uchwała [XLII/481/13] z 18.12.2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi Ligota

Uchwała [XLII/482/13] z 18.12.2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXI/359/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała [XLII/483/13] z 18.12.2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/145/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu

Metryczka
  • opublikowano:
    23-12-2013 13:40
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl