Przejdź do treści strony WCAG

XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLI/464/13] z 31.10.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XLI/465/13] z 31.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XLI/466/13] z 31.10.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XLI/467/13] z 31.10.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XLI/468/13] z 31.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodarowania terenu

Uchwała [XLI/469/13] z 31.10.2013 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XX/202/08 RADY MIEJSKIEJ w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy Trzebnica