Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXV/405/13] z 07.05.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXV/406/13] z 07.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXV/407/13] z 07.05.2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji oraz Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie zmiany do Uchwały nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji oraz Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie zmiany do Uchwały nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

Uchwała [XXXV/408/13] z 07.05.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXXV/409/13] z 07.05.2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzebnica do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

Uchwała [XXXV/410/13] z 07.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzyków

Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2013 11:36
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl