Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/370/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXIV/371/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXIV/372/13] z 28.03.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/373/13] z 28.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Uchwała [XXXIV/374/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała [XXXIV/375/13] z 28.03.2013 r. w sprawie wprowadzania „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2013 r.”

Uchwała [XXXIV/376/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę nr 468 i część działki nr 467 AM-1

Uchwała [XXXIV/377/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/378/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Gminy Trzebnica obejmującego teren położony w rejonie ulicy Milickiej oznaczony jednostką strukturalną 32 NO

Uchwała [XXXIV/379/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Skarszyn na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/380/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Brzezie na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/381/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Świątniki na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/382/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Marcinowo na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/383/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Skarszyn na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/384/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Brzezie na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/385/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Świątniki na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/386/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Marcinowo na lata 2010-2020

Uchwała [XXXIV/387/13] z 28.03.2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sołectwa Raszów – Gmina Trzebnica”

Uchwała [XXXIV/388/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota

Uchwała [XXXIV/389/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo

Uchwała [XXXIV/390/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice

Uchwała [XXXIV/391/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie

Uchwała [XXXIV/392/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brochocin

Uchwała [XXXIV/393/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków

Uchwała [XXXIV/394/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny

Uchwała [XXXIV/395/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko

Uchwała [XXXIV/396/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Małuszyn

Uchwała [XXXIV/397/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn

Uchwała [XXXIV/398/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Wielki

Uchwała [XXXIV/399/13] z 28.03.2013 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2013 rok

Uchwała [XXXIV/400/13] z 28.03.2013 r. w sprawie planu pracy Komsiji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2013

Uchwała [XXXIV/401/13] z 28.03.2013 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia na 2013 rok

Uchwała [XXXIV/402/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [XXXIV/403/13] z 28.03.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Daniela Długosza na działania Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu Adama Waza

Uchwała [XXXIV/404/13] z 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Metryczka
  • opublikowano:
    08-04-2013 17:28
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×