Przejdź do treści strony WCAG

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIII/362/13] z 5.03.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXIII/363/13] z 5.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXIII/364/13] z 5.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Uchwała [XXXIII/365/13] z 5.03.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXIII/366/13] z 5.03.2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Szczytkowice

Uchwała [XXXIII/367/13] z 5.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komorowo na lata 2013-2020

Uchwała [XXXIII/368/13] z 5.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujeździec Mały na lata 2013-2020

Uchwała [XXXIII/369/13] z 5.03.2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Trzebnica do zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim