Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/283/12] z 29.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 283_tab1, 283_tab2, 283_tab3, 283_tab4, 283_tab5, 283_zal1, 283_zal2

Uchwała [XXVIII/284/12] z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 284_zal1, 284_zal2, 284_zal3

Uchwała [XXVIII/285/12] z 29.10.2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XXVIII/286/12] z 29.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XXVIII/287/12] z 29.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
287_zal1,287_zal2 ,287_zal3

Uchwała [XXVIII/288/12] z 29.10.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XXVIII/289/12] z 29.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 289_zal1

Uchwała [XXVIII/290/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/194/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Będkowo

Uchwała [XXVIII/291/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo 291_zal

Uchwała [XXVIII/292/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Księginice

Uchwała [XXVIII/293/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice 293_zal

Uchwała [XXVIII/294/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice 294_zal

Uchwała [XXVIII/295/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Świątniki

Uchwała [XXVIII/296/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świątniki 296_zal

Uchwała [XXVIII/297/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/197/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raszów

Uchwała [XXVIII/298/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów 298_zal

Uchwała [XXVIII/299/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Jana Pawła II, Henryka Brodatego, Milickiej i Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka w Trzebnicy 299_zal1, 299_zal2, 299_zal3

Uchwała [XXVIII/300/12] z 29.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy 300_zal1, 300_zal2, 300_zal3

Uchwała [XXVIII/301/12] z 29.10.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXVIII/302/12] z 29.10.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów 302_zal

Uchwała [XXVIII/303/12] z 29.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Metryczka
  • opublikowano:
    31-10-2012 10:07
    przez: Błażej Bienias
  • zmodyfikowano:
    09-11-2012 09:43
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl