Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIV/239/12] z 16.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok. [239_zal1] [239_zal2] [239_tab1] [239_tab2] [239_tab3] [239_tab4] [239_tab5]

Uchwała [XXIV/240/12] z 16.05.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012-2026. [240_zal1] [240_zal2] [240_zal3] [240_zbi]

Uchwała [XXIV/241/12] z 16.05.2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy oraz wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy jako podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała [XXIV/242/12] z 16.05.2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Trzebnica. [242_zal1]

Uchwała [XXIV/243/12] z 16.05.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części A. [243_uzas] [243_zal1] [243_zal2] [243_zal3]

Metryczka
  • opublikowano:
    22-05-2012 11:58
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl