Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXI/181/11] z 31.01.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 181_tab1, 181_tab2, 181_tab3, 181_tab4, 181_zal1, 181_zal2

Uchwała [XXI/182/11] z 31.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zawonia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 182_zal

Uchwała [XXI/183/11] z 31.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Uchwała [XXI/184/11] z 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXI/185/11] z 31.01.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/158/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XXI/186/11] z 31.01.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy 186_zal1, 186_zal2, 186_zal3

Uchwała [XXI/187/11] z 31.01.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części A 187_zal1, 187_zal2, 187_zal3

Uchwała [XXI/188/11] z 31.01.2012 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2012 rok

Uchwała [XXI/189/11] z 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Mały 189_zal1

Uchwała [XXI/190/11] z 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice 190_zal1

Uchwała [XXI/191/11] z 31.01.2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Ewy Moździerz

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Stanisz
Data wytworzenia: 2012-02-03

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    03-02-2012 17:02
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl