Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIX/142/11] z 6.12.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu

Uchwała [XIX/143/11] z 6.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 143_tab1, 143_tab2, 143_tab3, 143_tab4, 143_tab5, 143_zal1, 143_zal2

Uchwała [XIX/144/11] z 6.12.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 144_zal1, 144_zal3

Uchwała [XIX/145/11] z 6.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 145_zal1, 145_zal2, 145_zal3

Uchwała [XIX/146/11] z 6.12.2011 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny 146_zal1, 146_zal2, 146_zal3, 146_zal4

Uchwała [XIX/147/11] z 6.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

   

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-12-13

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-12-2011 12:20
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl