Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [X/74/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury za 2010 r. 74_zal1, 74_zal2

Uchwała [X/75/11] z 22.06.2011 r. w w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy za rok 2010 75_zal1, 75_zal2

Uchwała [X/76/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Uchwała [X/77/11] z 22.06.2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała [X/78/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 78_tab1, 78_tab2, 78_tab3, 78_tab4, 78_tab5, 78_tab6, 78_zal1, 78_zal2

Uchwała [X/79/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 79_zal1, 79_zal2, 79_zal3

Uchwała [X/80/11] z 22.06.2011 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

Uchwała [X/81/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała [X/82/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 82_zal1, 82_zal2, 82_zal3, 82_zal4, 82_zal5, 82_zal6, 82_zal7

Uchwała [X/83/11] z 22.06.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [X/84/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/328/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała [X/85/11] z 22.06.2011 r. w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Trzebnica

Uchwała [X/86/11] z 22.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, na kadencję 2012-2015

Uchwała [X/87/11] z 22.06.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Uchwała [X/88/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Boleścin – Gmina Trzebnica” 88_zal

Uchwała [X/89/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brochocin – Gmina Trzebnica” 89_zal

Uchwała [X/90/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Mały – Gmina Trzebnica” 90_zal

Uchwała [X/91/11] z 22.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Wielki – Gmina Trzebnica” 91_zal

Uchwała [X/92/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny 92_zal

Uchwała [X/93/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice 93_zal

Uchwała [X/94/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn 94_zal

Uchwała [X/95/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cerekwica 95_zal

Uchwała [X/96/11] z 22.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Mały 96_zal

Uchwała [X/97/11] z 22.06.2011 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Trzebnicy 97_zal

Uchwała [X/98/11] z 22.06.2011 r. w sprawie uznania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, spraw wsi i rolnictwa za jeden z zasadniczych priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównanie dopłat rolniczych dla Polski


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-07-05