Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIX/PDF388.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok
PDF388zal1.pdf, PDF388zal2.pdf, PDF388zal3.pdf, PDF388zal4.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF389.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica PDF389autopoprawka.pdf, PDF389wpi.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF390.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XXXIX/PDF391.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXXIX/PDF392.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDF392zal.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF393.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Trzebnica oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami

Uchwała [XXXIX/PDF394.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Kobylice

Uchwała [XXXIX/PDF395.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ul. Prusickiej uchwalonego Uchwałą Nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku PDF395zal.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF396.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Uchwała [XXXIX/PDF397.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 2 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 6

Uchwała [XXXIX/PDF398.pdf/10] z 6.07.2010 roku w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny – Gmina Trzebnica” PDF398zal.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF399.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota – Gmina Trzebnica” PDF399zal.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF400.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn – Gmina Trzebnica” PDF400zal.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF401.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie: przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cerekwica – Gmina Trzebnica” PDF401zal.pdf

Uchwała [XXXIX/PDF402.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Uchwała [XXXIX/PDF403.pdf/10] z dnia 6.07.2010 roku w sprawie odwołania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2010-09-28

 

Metryczka
  • opublikowano:
    28-09-2010 12:22
    przez: Błażej Bienias
  • zmodyfikowano:
    06-06-2011 09:56
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl