Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLII/PDF423.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. PDF423wpi.pdf, PDF423autopoprawka.pdf


Uchwała [XLII/PDF424.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok
PDF424zal1.pdf, PDF424zal2.pdf, PDF424zal3.pdf, PDF424zal4.pdf, PDF424zal5.pdf, PDF424zal6.pdf, PDF424zal7.pdf, PDF424zal8.pdf


Uchwała [XLII/PDF425.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr XXXII/336/09 z dnia 26 listopada  2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała [XLII/PDF426.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych


Uchwała [XLII/PDF427.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sulejów


Uchwała [XLII/PDF428.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych PDF428zal.pdf


Uchwała [XLII/PDF429.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzebnica porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” na lata 2010-2017


Uchwała [XLII/PDF430.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych


Uchwała [XLII/PDF431.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Uchwała [XLII/PDF432.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin


Uchwała [XLII/PDF433.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”


Uchwała [XLII/PDF434.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie wystąpienia Gminy Trzebnica ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy”


Uchwała [XLII/PDF435.pdf/10] z dnia 26.10.2010 roku w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Trzebnica

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-11-2010 21:06
    przez: Błażej Bienias
  • zmodyfikowano:
    15-11-2010 21:10
    przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl