Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXVI/PDF373.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

Uchwała [XXXVI/PDF374.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała [XXXVI/PDF375.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2010 rok. XLS375zal.xls

Uchwała [XXXVI/PDF376.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej. PDF376zal.pdf

Uchwała [XXXVI/PDF377.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór. PDF377zal.pdf

Uchwała [XXXVI/PDF378.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w obrębie wsi Kobylice. PDF378zal.pdf PDF378zal2.pdf

Uchwała [XXXVI/PDF379.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.

Uchwała [XXXVI/PDF380.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy za rok 2009. PDF380zal.pdf

Uchwała [XXXVI/PDF380zal2.pdf/09] z 28.04.2009r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania. PDF381.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2006-04-28

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-08-2010 07:06
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl