Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXII/PDF334.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. [XLS334_wpi.xls]

Uchwała [XXXII/PDF335.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok. [XLS335_zal.xls] [XLS335_zal2.xls] [XLS335_zal3.xls] [XLS335_zal4.xls]

Uchwała [XXXII/PDF336.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała [XXXII/PDF337.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała [XXXII/PDF338.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIX/314/09 z dnia 01 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXV/257/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica  na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXVII/294/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/257/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007-2013. [PDF338_lpr.pdf]

Uchwała [XXXII/PDF339.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XI/109/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru wyznaczonego ulicami: św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy. [PDF339_zal.pdf] [PDF339_zal2.pdf] [PDF339_zal3.pdf]

Uchwała [XXXII/
PDF340.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, uchwalonego uchwałą Nr XIV/182/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 11 grudnia 2003 roku. [PDF340_zal.pdf]

Uchwała [XXXII/PDF341.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Obrońców Pokoju, Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy. [PDF341_zal.pdf]

Uchwała [XXXII/PDF342.pdf/09] z 26.11.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu w rejonie ulic: Jana Pawła II, Henryka Brodatego, Milickiej i Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka w Trzebnicy.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-11-26
Metryczka
  • opublikowano:
    21-12-2009 08:32
    przez: Paweł Karlikowski
  • zmodyfikowano:
    13-01-2010 10:39
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl