Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF32.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Adama Gubernata

Uchwała [V/PDF33.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Lecha Taraszczuka

Uchwała [V/PDF34.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy w dniu 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [V/PDF35.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [V/PDF36.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [V/PDF37.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie planu pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 2007 rok.

Uchwała [V/PDF38.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie wezwania sekretarza i skarbnika Gminy Trzebnica do spełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w formie pisemnej

Uchwała [V/PDF39.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie nadania STATUTU URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBNICY

Uchwala [V/PDF40.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF41.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – dla Gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [V/PDF42.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sołectwa wsi Blizocin. [PDF42_zal1.pdf]

Uchwała [V/PDF43.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Blizocin i Masowiec.

Uchwała [V/PDF44.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie przystąpienia do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

Uchwała [V/PDF45.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy

Uchwała [V/PDF46.pdf/07] z 20.03.2007r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-03-20

 

Metryczka
  • opublikowano:
    28-12-2009 23:22
    przez: Paweł Karlikowski
  • zmodyfikowano:
    28-12-2009 23:26
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×