Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVII/PDF290.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/
PDF291.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury

Uchwała [XXVII/
PDF292.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2009 rok [PDF292_zal.pdf] [PDF292_zal2.pdf]

Uchwała [XXVII/
PDF293.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/
PDF294.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/257/09 z dnia 24 lutego 2009 rokuprzyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzebnica na lata 2007 - 2013

Uchwała [XXVII/
PDF295.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy uchwalonego uchwałą nr XXI/246/04 rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2004 r. [PDF295_zal.pdf] [PDF295_zal2.pdf] [PDF295_zal3.pdf] [PDF295_zal4.pdf]

Uchwała [XXVII/
PDF296.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Brzezie

Uchwała [XXVII/
PDF297.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/
PDF298.pdf/09] z 30.04.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/06wyboru przedstawicieli Gminy do zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-04-30
Metryczka
  • opublikowano:
    21-12-2009 11:24
    przez: Paweł Karlikowski
  • zmodyfikowano:
    21-12-2009 14:28
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl