Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVIII/PDF299.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie ustanowienia Św. Jadwigi Śląskiej patronką miasta Trzebnicy.

Uchwała [XXVIII/PDF300.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica [PDF300_wpi.pdf]

Uchwała [XXVIII/
PDF301.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok [PDF301_inw.pdf] [PDF301_zal.pdf]

Uchwała [XXVIII/
PDF302.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XXVIII/PDF303.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXVIII/PDF304.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego [PDF304_zal.pdf] [PDF304_zal2.pdf]

Uchwała [XXVIII/PDF305.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/247/09 rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 15 stycznia 2009 rokuzatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała [XXVIII/PDF306.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzebnica

Uchwała [XXVIII/PDF307.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”

Uchwała [XXVIII/PDF308.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt” [PDF308_zal.pdf]

Uchwała [XXVIII/
PDF309.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej. [PDF309_zal.pdf]

Uchwała [XXVIII/
PDF310.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie przyjęcie ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Budowa boiska sportowego w Gminie Trzebnica” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [PDF310_zal.pdf]

Uchwała [XXVIII/
PDF311.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Masłów

Uchwała [XXVIII/PDF312.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie zmiany w statucie Związku Gmin „Bychowo”

Uchwała [XXVIII/PDF313.pdf/09] z 30.06.2009r. w sprawie ustalenia należności przysługujących radnym Rady Miejskiej w Trzebnicy z tytułu podróży krajowych i zagranicznych

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2009-06-30
Metryczka
  • opublikowano:
    21-12-2009 11:18
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl