Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VI/PDF47.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnego Adama Gubernata, kandydata z tej samej listy, Pana Wojciecha Macieja Wróbla.

Uchwała [VI/PDF48.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnego Lecha Taraszczuka, kandydata z tej samej listy, Pana Zbigniewa Pasiecznika.

Uchwała [VI/PDF49.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica

Uchwała [VI/PDF50.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Trzebnica. [PDF50_wpi.pdf]

Uchwała [VI/PDF51.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [VI/PDF52.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [VI/PDF53.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Uchwała [VI/PDF54.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.

Uchwała [VI/PDF55.pdf/07] z 26.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Placówek Kultury.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-04-26
Metryczka
  • opublikowano:
    28-12-2009 23:07
    przez: Paweł Karlikowski
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl