Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Numery kont bankowych

Należności z tytułu podatków i opłat (oprócz opłaty skarbowej) można wpłacać na konto Gminy Trzebnica:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
  • Nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

W związku z wprowadzeniem usługi płatności masowych, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/rolny/leśny oraz wieczystego użytkowania dla osób fizycznych, dokonuje się na konta wyszczególnione w decyzjach podatkowych i zawiadomieniach. Prowizja dla tego rodzaju wpłat wynosi 0,50 zł.
Dla osób prawnych usługę płatności masowych wprowadzono dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

 

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
  • Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
   • dopisek: "opłata skarbowa tytułem..."

Należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Trzebnicy należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy:
  • Nr konta: 88 9591 0004 2001 0000 4431 0128
   • W tytule wpłaty należy wpisać serię, numer mandatu oraz dane ukaranego (imię, nazwisko, adres).