Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Numery kont bankowych

Należności z tytułu podatków i opłat (oprócz opłaty skarbowej) można wpłacać na konto Gminy Trzebnica:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
  • Nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

W związku z wprowadzeniem usługi płatności masowych, wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/rolny/leśny oraz wieczystego użytkowania dla osób fizycznych, dokonuje się na konta wyszczególnione w decyzjach podatkowych i zawiadomieniach. Prowizja dla tego rodzaju wpłat wynosi 0,50 zł.
Dla osób prawnych usługę płatności masowych wprowadzono dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

 

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
  • Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107
   • dopisek: "opłata skarbowa tytułem..."

Należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Trzebnicy należy dokonywać na konto Gminy Trzebnica:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy:
  • Nr konta: 88 9591 0004 2001 0000 4431 0128
   • W tytule wpłaty należy wpisać serię, numer mandatu oraz dane ukaranego (imię, nazwisko, adres).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-06-2011
  przez: Kamil Andrzejewski
 • opublikowano:
  02-06-2011 13:21
  przez: Paweł Karlikowski
 • zmodyfikowano:
  08-11-2016 07:51
  przez: Kamil Andrzejewski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 14093
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl