Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Samorządowe 2018


Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r. PDFinformacja_20180925.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 18 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Gminy Trzebnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobwieszczenie_obwody.pdf


DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO Pani Grażyny Anny Kaczmarskiej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy

pok. nr 13 /poziom -1/

20.09.2018 r. /czwartek/  w godz. 11.00-15.00

21.09.2018r.  /piątek/       w godz. 11.00-15.00


Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Trzebnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFzarzadzenie_0050_121_2018_operatorzy_informatyczni.pdf


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 roku o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy PDFkomunikat_TKW_10_09_2018.pdf


Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFuchwala_TKW_1_2018.pdf


Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFuchwala_TKW_2_2018.pdf


Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy PDFuchwala_TKW_3_2018.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFPostanowienie_komisarza_II_o_zwolaniu_posiedzenia_TKW.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFPostanowienie_komisarza_I_o_zwolaniu_posiedzenia_TKW.pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFPostanowienie_komisarza_II_o_powolaniu_TKW.pdf


Obwieszczenie Burmistrz Gminy Trzebnica z dnia 23 sierpnia 2018 roku - informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy w wyborach do Rady Miejskiej w Trzebnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFOBWIESZCZENIE O OKREGACH WYBORCZYCH 2018 .pdf


Informacja Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 28 sierpnia 2018 - wykaz miejsc na obszarze Gminy Trzebnica, przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

PDFinformacja_2018_08_28.pdf


Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerach oraz liczbie radnych a także siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Trzebnicy w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFobwieszczenie_o_okregu_022000.pdf


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu


Kalendarz wyborczy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. wraz z załącznikami - zawiadomienie, oświadczenie, ewentualnie wykaz popierających
 
Komitet wyborczy partii politycznej:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Koalicyjny komitet wyborczy:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej
zamierzający zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
zamierzający zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
 
Komitet wyborczy wyborców
zamierzający zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 

zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Obwieszczenie Burmistrz Gminy Trzebnica z dnia 23 sierpnia 2018 roku - informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebnicy w wyborach do Rady Miejskiej w Trzebnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFOBWIESZCZENIE O OKREGACH WYBORCZYCH 2018 .pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2018
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  26-02-2018 12:40
  przez: Błażej Bienias
 • zmodyfikowano:
  25-09-2018 14:01
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1600
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×