Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7811176123742144883700000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
660795552366965570556397371570749376553769971685486782673351
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411624547640907415824431244958494714924758109624345760967558
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0053132456463454286543255417464062240880
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000080010000
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 224955
 2. Przetargi wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 60993
 3. Przetargi wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 56961
 4. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 52410
 5. Przetargi Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 52199
 6. Przetargi wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 52158
 7. Przetargi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 51586
 8. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 50343
 9. Informacja
  Wyświetleń: 50165
 10. Przetargi wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 49986
 11. Przetargi Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój” Sp. z o.o
  Wyświetleń: 49529
 12. Przetargi Zespółu Administracyjnego Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 48538
 13. Przetargi Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 46910
 14. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 32537
 15. Nabór na stanowiska pracy
  Wyświetleń: 30131
 16. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 24061
 17. Nabór na stanowiska pracy - Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 23377
 18. Nabór na stanowiska pracy - Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 14067
 19. Wydziały i stanowiska
  Wyświetleń: 13007
 20. Nabór na stanowiska pracy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 12168
 21. Nabór na stanowiska pracy - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 10997
 22. Nabór na stanowiska pracy - Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 10950
 23. Zapytania ofertowe Wydziału Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 10703
 24. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 9961
 25. Ogłoszenia wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 9878
 26. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 9638
 27. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9609
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8583
 29. Uchwały Rady Miejskiej - VII Kadencja
  Wyświetleń: 7244
 30. Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)
  Wyświetleń: 6957
 31. Numery kont bankowych
  Wyświetleń: 6946
 32. Budżet Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 6663
 33. Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 6196
 34. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 5974
 35. Ogłoszenia wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 5768
 36. Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5484
 37. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
  Wyświetleń: 5368
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 5145
 39. Podatki i opłat lokalne
  Wyświetleń: 5088
 40. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 5047
 41. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5006
 42. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 4975
 43. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 4873
 44. Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)
  Wyświetleń: 4757
 45. Uchwały Rady Miejskiej - VI Kadencja
  Wyświetleń: 4525
 46. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2017
  Wyświetleń: 4388
 47. Uchwały Rady Miejskiej -  V Kadencja
  Wyświetleń: 4199
 48. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4132
 49. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 3994
 50. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3960
 51. Rada Miejska
  Wyświetleń: 3947
 52. Wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3915
 53. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3804
 54. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla klientów indywidualnych
  Wyświetleń: 3802
 55. Kontakt e-mailowy
  Wyświetleń: 3630
 56. Oświadczenia majątkowe Kierownictwo Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3623
 57. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)
  Wyświetleń: 3603
 58. Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 3599
 59. Sołectwa
  Wyświetleń: 3568
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3465
 61. Pozostałe tryby
  Wyświetleń: 3416
 62. Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3375
 63. Oświadczenia majątkowe Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 3373
 64. Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)
  Wyświetleń: 3363
 65. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3241
 66. Jak założyć własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 3141
 67. Oświadczenia majątkowe Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 3140
 68. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3104
 69. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3013
 70. Wydział Organizacyjny (OR)
  Wyświetleń: 2968
 71. Plac targowy
  Wyświetleń: 2926
 72. Warto przeczytać
  Wyświetleń: 2806
 73. Profilaktyka AA
  Wyświetleń: 2801
 74. Wydział Finansowy (FN)
  Wyświetleń: 2789
 75. Oświadczenia majątkowe Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2766
 76. Przydatne strony internetowe
  Wyświetleń: 2747
 77. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2016
  Wyświetleń: 2719
 78. Oświadczenia majątkowe Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2718
 79. Wybory
  Wyświetleń: 2712
 80. Program „Rodzina 500+”
  Wyświetleń: 2694
 81. Wydział Promocji (WP)
  Wyświetleń: 2665
 82. ARCH.6721.5.2012 - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B
  Wyświetleń: 2604
 83. Rejestr Zarządzeń Burmistrza
  Wyświetleń: 2604
 84. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2594
 85. Nabory wniosków
  Wyświetleń: 2572
 86. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2554
 87. Strategia rozwoju turystyki Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2552
 88. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2533
 89. Informacja o wdrożeniu przez Urząd elektronicznego obiegu spraw i dokumentów
  Wyświetleń: 2521
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2432
 91. Statut Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2421
 92. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2407
 93. Jak wygrać przetarg? poradnik
  Wyświetleń: 2394
 94. VII Kadencja - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2388
 95. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2371
 96. Protokoły
  Wyświetleń: 2345
 97. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2314
 98. Referat ds. Kadrowo-Płacowych (RKP)
  Wyświetleń: 2309
 99. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2299
 100. Wydział Egzekucji i Windykacji (WEW)
  Wyświetleń: 2296
 101. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2280
 102. Rozstrzygnięcia nadzorcze
  Wyświetleń: 2272
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2261
 104. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2252
 105. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 2246
 106. Ulgi i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2245
 107. Oświadczenia majątkowe Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 2220
 108. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2219
 109. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2192
 110. Audyt
  Wyświetleń: 2169
 111. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2015
  Wyświetleń: 2146
 112. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 2145
 113. Monitor Polski
  Wyświetleń: 2133
 114. Organizacje pozarządowe Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2131
 115. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2100
 116. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2098
 117. KOMUNIKAT NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018
  Wyświetleń: 2085
 118. VII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2072
 119. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2056
 120. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 2049
 121. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2023
 122. [TI-271-10-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 2021
 123. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2020
 124. Zespół ds. Rewitalizacji
  Wyświetleń: 2007
 125. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1947
 126. ARCH.6721.4.2015 - mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1944
 127. Propozycje projektów rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1940
 128. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 1880
 129. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1866
 130. [TI-271-6-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 1857
 131. [TI-271-3-2017] Budowa przedszkola ze żłobkiem, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego
  Wyświetleń: 1853
 132. Rada Miejska w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1815
 133. Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1814
 134. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1776
 135. VII Kadencja - I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1756
 136. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1755
 137. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 1710
 138. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 1684
 139. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 1672
 140. Ogólnokrajowe Referendum 2015
  Wyświetleń: 1660
 141. Adresy
  Wyświetleń: 1653
 142. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1628
 143. Plany postępowań
  Wyświetleń: 1627
 144. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 1623
 145. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1620
 146. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1600
 147. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1599
 148. VII Kadencja - VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1596
 149. Wydział Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 1595
 150. Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1592
 151. VII Kadencja - V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1575
 152. ARCH.6721.3.2016 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1567
 153. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VII Kadencja
  Wyświetleń: 1554
 154. [TI-271-8-2016] - Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 1521
 155. Przywileje organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1512
 156. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1498
 157. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1493
 158. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AA)
  Wyświetleń: 1470
 159. Organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1466
 160. Oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1455
 161. VII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1454
 162. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1438
 163. VII Kadencja - IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1433
 164. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1425
 165. VII Kadencja - III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1413
 166. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1413
 167. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji
  Wyświetleń: 1391
 168. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1371
 169. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2014 roku
  Wyświetleń: 1370
 170. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2014
  Wyświetleń: 1368
 171. Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta)
  Wyświetleń: 1355
 172. VII Kadencja - II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1353
 173. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2012
  Wyświetleń: 1349
 174. ARCH.6721.1.2014 -mpzp dla terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1341
 175. [TI-271-5-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach”
  Wyświetleń: 1333
 176. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1327
 177. [ROS-271-3-2015] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1327
 178. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1319
 179. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1317
 180. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1315
 181. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 1311
 182. [PF-041-10-2015] Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1310
 183. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1309
 184. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1307
 185. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1299
 186. [ARCH-7328-PP1-1-2012] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1297
 187. Doradca pełniący funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
  Wyświetleń: 1295
 188. [GPW-04-2016] Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1288
 189. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2013
  Wyświetleń: 1288
 190. Samodzielne Stanowisko zwane Biurem Rady Miejskiej (BR)
  Wyświetleń: 1287
 191. Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 1287
 192. VII Kadencja - VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1284
 193. VII Kadencja - XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1283
 194. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1275
 195. ARCH.6720.5.2015 - zmiana Studium dla miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 1274
 196. Projekty Unijne
  Wyświetleń: 1272
 197. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1271
 198. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1261
 199. VII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1259
 200. [ROS-7031-2-2015] Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2011-2014
  Wyświetleń: 1254
 201. Działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1253
 202. Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK)
  Wyświetleń: 1253
 203. [OR-2635-3-2017] Dostawa i wdrożenie serwera w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1251
 204. [OR-2635-4-2016] Dostawę urządzenia UTM Stormshield SN710 wraz z opcjami serwisowymi na 2 lata: UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) i Next Business Day (wymiana urządzenia) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1251
 205. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1246
 206. [TI-271-9-2016] Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1245
 207. [GGN-P-7-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1241
 208. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2011
  Wyświetleń: 1233
 209. Audytor wewnętrzny (AW)
  Wyświetleń: 1227
 210. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1224
 211. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1222
 212. Samodzielne Stanowisko ds. wojskowych (WO)
  Wyświetleń: 1221
 213. Rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 1220
 214. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1219
 215. [TZGK-PN-3-2015] Dostawę i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej
  Wyświetleń: 1216
 216. [ROS-271-2-15] II przetarg nieograniczony - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1214
 217. Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowań
  Wyświetleń: 1214
 218. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1208
 219. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1207
 220. [OR-2635-3-2016] Dostawa części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1204
 221. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1203
 222. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 1203
 223. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZKO)
  Wyświetleń: 1200
 224. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1198
 225. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Masłowiec
  Wyświetleń: 1196
 226. Zasady i sposób rejestracji
  Wyświetleń: 1194
 227. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1193
 228. VII Kadencja - XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1193
 229. ARCH.6721.3.2013 - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulic Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, Korczaka, Armii Krajowej, Okulickiego, Sikorskiego, Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
  Wyświetleń: 1191
 230. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1190
 231. [GCKIS-02-2015] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1188
 232. [TI-7011-39-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Boleścin i Głuchów Górny
  Wyświetleń: 1184
 233. VII Kadencja - XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1183
 234. Informacje
  Wyświetleń: 1182
 235. Stypendia
  Wyświetleń: 1182
 236. [GGN-P-13-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 1179
 237. Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1172
 238. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1172
 239. I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1171
 240. Zarządzenia wewnętrzne
  Wyświetleń: 1171
 241. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1170
 242. Programy współpracy
  Wyświetleń: 1170
 243. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1166
 244. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1165
 245. [ROS-271-2-14] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1164
 246. ARCH.6721.24.2013 - mpzp wsi Księginice
  Wyświetleń: 1164
 247. Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
  Wyświetleń: 1163
 248. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1162
 249. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1161
 250. [GGN-P-11-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1160
 251. [ROS-271-1-2016] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1160
 252. ARCH.6721.12.2013 - mpzp dla terenu położonego w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1160
 253. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1160
 254. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1160
 255. Radca prawny (RP)
  Wyświetleń: 1159
 256. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1158
 257. Sprzedaż używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 1154
 258. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1154
 259. [GGN-P-1-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 66/16 o pow. 1,9014 ha AM-11
  Wyświetleń: 1152
 260. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1152
 261. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1151
 262. [ZAPO-271-1-2015] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1146
 263. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1145
 264. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1145
 265. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1143
 266. VII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1142
 267. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1141
 268. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1141
 269. [ARCH-721-1-2014] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1134
 270. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1134
 271. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1132
 272. Obwieszczenia Starosty Trzebnickiego
  Wyświetleń: 1131
 273. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1130
 274. ARCH.6720.7.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodarowania terenu.
  Wyświetleń: 1129
 275. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1126
 276. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2010 roku
  Wyświetleń: 1126
 277. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2012 roku
  Wyświetleń: 1126
 278. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1125
 279. Samodzielne Stanowisko Komendant Gminnej Ochrony Pożarowej (OSP)
  Wyświetleń: 1121
 280. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1115
 281. [ZAPO-206-2-2016] Zapytania ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy ul. Leśna 5, w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1113
 282. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1113
 283. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2013 roku
  Wyświetleń: 1113
 284. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1110
 285. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1108
 286. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - V Kadencja
  Wyświetleń: 1107
 287. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1106
 288. ARCH.6721.8.2014 - mpzp wsi Skarszyn.
  Wyświetleń: 1105
 289. [GGN-P-6-2016] Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 1097
 290. [TI-271-3-2015] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 1097
 291. ARCH.6721.5.2012 - mpzp wsi Raszów.
  Wyświetleń: 1097
 292. [TCKIS-01-2014] Dostawa, instalacja i wdrożenie E-systemu do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1096
 293. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1094
 294. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1092
 295. [OR-2635-1-2016] Dostawę aktualizacji na 3 lata programu ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite dla 215 stanowisk (195 obecnych i 20 nowych stanowisk) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1091
 296. [ROS-271-1-14] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1091
 297. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1091
 298. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1088
 299. [GGN-P-12-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha.
  Wyświetleń: 1086
 300. [GGN-P-9-2015] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 1085
 301. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1084
 302. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VI Kadencja
  Wyświetleń: 1083
 303. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1082
 304. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1079
 305. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1078
 306. [OSP-271-1-14] Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Marcinowie.
  Wyświetleń: 1077
 307. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1077
 308. [TZGK-PN-2-2015] Budowa studni głębinowej wierconej awaryjnej nr 6zaw. na terenie ujęcia Oleśnicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1071
 309. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1070
 310. [TI-271-6-2016] - Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1069
 311. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1069
 312. ARCH.6720.1.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów
  Wyświetleń: 1065
 313. ARCH.6721.4.2014 - mpzp wsi Jaszyce.
  Wyświetleń: 1063
 314. [GGN-P-5-2016] Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na aptekę, położonego w budynku Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój przy ul. Kościuszki w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1058
 315. [TCKIS-02-2014] ZADANIE I: Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów dla TCKIS, ZADANIE II: Dostawa, montaż, uruchomienie ściany video - telebimu dla TCKIS, ZADANIE III: Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji Digital Signage dla TCKIS
  Wyświetleń: 1057
 316. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1056
 317. VII Kadencja - XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1056
 318. ARCH.6721.5.2014 - mpzp wsi Cerekwica.
  Wyświetleń: 1054
 319. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1054
 320. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2009 roku
  Wyświetleń: 1054
 321. [GPW-02-2016] Dostaw i montaż kręgielni w Gminny Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1053
 322. Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1053
 323. [TCKIS-06-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1052
 324. [TI-271-5-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1052
 325. Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1051
 326. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji
  Wyświetleń: 1051
 327. ARCH.6720.3.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Kobylice
  Wyświetleń: 1050
 328. [GGN-P-8-2016] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 102/3 AM - 14, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1049
 329. [GGN-P-2-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność udziału 1690/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Rzepotowice, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/6 AM-1, o powierzchni 0,1524 ha
  Wyświetleń: 1048
 330. [TZGK-PN-1-2015] Świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie
  Wyświetleń: 1042
 331. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1042
 332. [TI-271-4-2017] Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych (zagospodarowanie nasypu kolejowego, przebudowa ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego)
  Wyświetleń: 1041
 333. [ZAPO-271-2-2013] Organizacja transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica , w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1041
 334. ARCH.6720.2.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 1039
 335. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1037
 336. [TZGK-PN-5-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1036
 337. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1035
 338. Likwidacja składników majątkowych
  Wyświetleń: 1034
 339. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi
  Wyświetleń: 1031
 340. Wykaz firm
  Wyświetleń: 1031
 341. [GGN-P-12-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1025
 342. [TCKIS-05-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1025
 343. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1025
 344. [TZGK-PN-2-2013] Dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  Wyświetleń: 1023
 345. ARCH.6721.7.2015 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór dla części C
  Wyświetleń: 1023
 346. [GGN-P-9-2016] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr: 209/1, 209/7, 209/8, 209/9 AM-1 obręb Brochocin
  Wyświetleń: 1022
 347. System Informatyczny Samorządowy Informator SMS
  Wyświetleń: 1021
 348. [ROS-271-1-15] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1020
 349. ARCH. 6720.7.2015 - zmiana studium dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 1019
 350. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1011
 351. [OR-2635-1-2017] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1010
 352. ARCH. 6721.5.2015 - mpzp dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 1010
 353. VII Kadencja - XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1010
 354. [TI-271-6-2015] Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach
  Wyświetleń: 1009
 355. [OR-2635-2-2016] Dostawa komputerów, monitorów do komputerów oraz oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1000
 356. [GGN-P-4-2015] II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Głuchów Górny, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 998
 357. [GGN-P-4-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 996
 358. VII Kadencja - XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 995
 359. Komunikat w sprawie konsultacji społecznych nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór i Marcinowo do obrębu Miasta Trzebnica.
  Wyświetleń: 994
 360. [TZGK-PN-4-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 993
 361. Arch.6720.6.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo
  Wyświetleń: 991
 362. 19.06.2012 - informacja o podjęciu Uchwały Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mieście Trzebnica
  Wyświetleń: 988
 363. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 987
 364. [ZAPO-271-3-2013] Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 985
 365. 13.02.2012 - Konsultacje społeczne nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór do obrębu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 985
 366. [TZGK-PN-1-2014] Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 984
 367. ARCH.6721.1.2015 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 984
 368. [GGN-P-8-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miejscowości Nowy Dwór
  Wyświetleń: 981
 369. ARCH.6721.4.2013 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wr
  Wyświetleń: 981
 370. ARCH.6721.8.2013- mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Marcinowskiej.
  Wyświetleń: 979
 371. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 979
 372. [TI-7011-33-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego (parkingu) w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 976
 373. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 976
 374. ARCH.6721.7.2012 - mpzp wsi Szczytkowice.
  Wyświetleń: 976
 375. [TZGK-PN-2-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 971
 376. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 968
 377. Ankieta E-usługi publiczne Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 967
 378. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 967
 379. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 967
 380. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 967
 381. [ZAPO-271-1-2013] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2013/2014 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 965
 382. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 965
 383. [ZAPO-206-1-2016] Zapytania ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 88.000 l. na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 961
 384. Dotacje ZAPO
  Wyświetleń: 959
 385. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ
  Wyświetleń: 959
 386. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 959
 387. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 959
 388. ARCH.6721.6.2015 - mpzp wsi Będkowo
  Wyświetleń: 957
 389. [TI-271-2-2016] Budowa bieżni i boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 955
 390. [TZGK-PN-3-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 955
 391. [GGN-P-3-2015] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin.
  Wyświetleń: 951
 392. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w sali RETRO w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 951
 393. [TZGK-PN-3-2013] Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków,
  Wyświetleń: 946
 394. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 944
 395. [ZAPO-271-2-2012] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2012/2013 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 942
 396. ARCH.6721.23.2013 - mpzp wsi Kobylice.
  Wyświetleń: 942
 397. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 941
 398. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 939
 399. VII Kadencja - XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 938
 400. [GGN-P-11-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 935
 401. Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 934
 402. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 930
 403. [GGN-P-13-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej i ul. Polnej
  Wyświetleń: 928
 404. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 926
 405. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 926
 406. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 924
 407. [TI-271-4-2016] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ
  Wyświetleń: 922
 408. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 922
 409. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 921
 410. VII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 919
 411. [GGN-P-6-2015] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Brochocin, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 918
 412. ARCH.6721.6.2014 - mpzp wsi Kuźniczysko.
  Wyświetleń: 917
 413. [GGN-P-7-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 AM - 1, o powierzchni 0,1010 ha
  Wyświetleń: 916
 414. 4.10.2010 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 916
 415. ARCH.6720.5.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów i Świątniki.
  Wyświetleń: 916
 416. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 916
 417. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 915
 418. [ZLA-ZP-O-O-3-12] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 70 000l. na sezony grzewcze od 2012 do 2013 dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 913
 419. [GGN-P-5-2015] I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Brochocin, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 912
 420. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 912
 421. [GGN-P-2-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Głuchów Górny, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 909
 422. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 908
 423. ARCH.6721.3.2015 - mpzp Marcinowo
  Wyświetleń: 906
 424. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 906
 425. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 906
 426. ARCH.6721.7.2014 - zmiana mpzp wsi Jaźwiny.
  Wyświetleń: 905
 427. [GGN-P-6-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczonej numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 902
 428. [OR-2635-5-2017] Dostawa systemu zarządzania bazą danych dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 902
 429. 1.04.2014 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój
  Wyświetleń: 902
 430. 4.01.2012 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 902
 431. XLV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 902
 432. 2015-04-08 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 901
 433. Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 901
 434. Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 898
 435. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 897
 436. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 894
 437. Zapytanie ofertowe na obsługę handlowo-gastronomiczną imprezy plenerowej - Trzebnickie Święto Sadów
  Wyświetleń: 891
 438. ARCH.6720.6.2015 - zmiana Studium dla wsi Księginice
  Wyświetleń: 890
 439. ARCH.6721.20.2013 - mpzp Milicka, Prusicka, Jędrzejewska, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 890
 440. [GGN-P-1-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowany nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skoroszów, oznaczonej numerem geodezyjnym 219/5 AM-1, o powierzchni 0,1047 ha
  Wyświetleń: 887
 441. ARCH.6721.9.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej
  Wyświetleń: 886
 442. [GPW-03-2016] Dostawa i montaż kręgielni w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 883
 443. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 880
 444. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 877
 445. [GGN-PP-1-2017] I przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 876
 446. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 876
 447. LI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 871
 448. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 869
 449. [GGN-P-8-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 868
 450. [TI-271-1-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 866
 451. [TI-7011-19-2015] Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy
  Wyświetleń: 866
 452. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 866
 453. ARCH.6721.26.2013 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 865
 454. [TI-271-7-2015] Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji miejskiej i międzygminnej w Trzebnicy na liniach A oraz D
  Wyświetleń: 861
 455. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 859
 456. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 858
 457. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 857
 458. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 854
 459. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 853
 460. [TI-7011-18-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 851
 461. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 851
 462. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 847
 463. L Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 846
 464. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 844
 465. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 844
 466. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 842
 467. [GGN-P-10-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej
  Wyświetleń: 839
 468. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 839
 469. ARCH.6720.4.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Jaźwiny
  Wyświetleń: 838
 470. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - NOWE
  Wyświetleń: 838
 471. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 838
 472. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Trzebnica o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomoś
  Wyświetleń: 837
 473. VII Kadencja - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 836
 474. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 836
 475. [TI-7013-49-2015] Zapytanie ofertowym na budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 835
 476. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 835
 477. [GGN-P-10-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 834
 478. [GGN-P-7-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębach: Raszów, Taczów Wielki i Świątniki
  Wyświetleń: 834
 479. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 834
 480. ARCH.6721.16.2013 - mpzp dla dz. nr 92 i 93 we wsi Będkowo.
  Wyświetleń: 833
 481. VII Kadencja - XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 833
 482. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 833
 483. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 832
 484. ARCH.6721.8.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu,zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz.Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy
  Wyświetleń: 831
 485. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 830
 486. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 830
 487. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - ANULOWANE
  Wyświetleń: 827
 488. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 827
 489. [GGN-P-14-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 826
 490. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 826
 491. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 825
 492. [OR-2635-2-2017] Dostawa oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 825
 493. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 824
 494. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 824
 495. [TI-7011-3-2016] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego i przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 823
 496. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 821
 497. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 819
 498. [TI-271-3-2016] Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy – budowa parku dla psów
  Wyświetleń: 817
 499. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 816
 500. [ARCH-6721-4-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 815
 501. [GGN-P-15-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Samarytańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 208/1 AM- 10, o powierzchni 0,3525 ha
  Wyświetleń: 815
 502. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 815
 503. VII Kadencja - XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 808
 504. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 808
 505. [TI-7011-48-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn
  Wyświetleń: 804
 506. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 804
 507. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 804
 508. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 804
 509. [GGN-P-13-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Ligota i Komorówko
  Wyświetleń: 803
 510. [TI-271-4-15] Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Przedszkole Publiczne nr 1, zadanie II: Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Zadanie III: Gimnazjum nr 1 w Trzebnic
  Wyświetleń: 803
 511. [GGN-P-14-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 801
 512. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 801
 513. [GGN-P-4-2014] I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/6 AM-3 o powierzchni 0,5012 ha, położoną w mieście Trzebnicy, na okres 10 lat
  Wyświetleń: 799
 514. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 799
 515. [GGN-P-1-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II
  Wyświetleń: 796
 516. [ZAPO-360-3-2015] Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Sp. z o.o. w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 796
 517. 6720.1.2015 - zm studium ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 795
 518. ARCH.6721.9.2014 - zmiana studium uwarunkowań gm. Trzebnica w zakresie orientacyjnego przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie obrębów wiejskich Księginice, Świątniki i Cerekwica.
  Wyświetleń: 795
 519. [GGN-P-2-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 794
 520. [GGN-P-1-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 793
 521. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 792
 522. [ZAPO-271-2-2016] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 788
 523. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 788
 524. [OR-2635-4-2017] Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 787
 525. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 787
 526. [ZGK-PN-3-2012] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu
  Wyświetleń: 785
 527. 6721.1.2015 - zm mpzp ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 785
 528. [GGN-P-16-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem 35/72 AM-38 o powierzchni 0,1656 ha
  Wyświetleń: 784
 529. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 784
 530. [GGN-P-19-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 AM 3, o powierzchni 0,1333 ha
  Wyświetleń: 782
 531. VII Kadencja - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 781
 532. [GGN-P-6-2014] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 779
 533. [GGN-P-9-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Szarych Szeregów, oznaczonej numerem geodezyjnym 151 AM-19
  Wyświetleń: 779
 534. [GCKIS-02-2016] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 778
 535. [GGN-P-11-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 778
 536. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 778
 537. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 778
 538. [TI-7011-34-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Trzebnicy, polegającą na wymianie instalacji wewnętrznych, likwidacji barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do
  Wyświetleń: 777
 539. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 775
 540. [ROS-271-2-2017] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 773
 541. [TCKIS-05-2013] Przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 773
 542. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 773
 543. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 771
 544. [GGN-P-10-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka nr 35/92 AM-38 o powierzchni 0,2725 ha
  Wyświetleń: 770
 545. [GGN-P-12-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3.
  Wyświetleń: 769
 546. [GGN-P-3-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 767
 547. [GGN-P-15-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 766
 548. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 764
 549. VII Kadencja - XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 763
 550. [GGN-P-5-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skarszyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 108 AM-1, o powierzchni 0,7689 ha
  Wyświetleń: 759
 551. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 758
 552. [GGN-P-17-2013] V przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 755
 553. [GGN-P-7-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 755
 554. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 755
 555. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 754
 556. [GGN-P-1-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczoną numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 753
 557. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 753
 558. [ZGK-PN-1-2013] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu.
  Wyświetleń: 752
 559. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 751
 560. ARCH.6721.2.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 749
 561. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 749
 562. [GGN-P-15-2012] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 748
 563. [TI-7011-17-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Kuźniczysko
  Wyświetleń: 748
 564. [TI-271-13-2017] Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)"
  Wyświetleń: 747
 565. VII Kadencja - XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 746
 566. Zapytanie ofertowe na odrestaurowanie oraz tapicerowanie foteli kinowych
  Wyświetleń: 746
 567. [GGN-P-13-2013] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej.
  Wyświetleń: 743
 568. [TI-7031-1-2015] Wykonanie usługi polegającej na – montażu, bieżącym utrzymaniu oraz demontażu iluminacji świątecznych na terenie miasta Trzebnica w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 743
 569. [GGN-P-11-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Prusickiej oznaczonej numerem 103 AM-4 o powierzchni 0,4665 ha
  Wyświetleń: 740
 570. [GGN-P-2-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 740
 571. [GGN-P-9-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 740
 572. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 739
 573. [ARCH-6721-5-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117,
  Wyświetleń: 739
 574. VII Kadencja - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 739
 575. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 735
 576. [GGN-P-5-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, stanowiącej działkę nr 26 AM-10, o powierzchni 0,0120 ha
  Wyświetleń: 732
 577. 2014-05-16 - Przetarg nieograniczony - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 732
 578. [TI-7011-49-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice
  Wyświetleń: 730
 579. [GGN-P-12-2014] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 445/1 AM-1 obręb Domanowice, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Domanowice, oznaczonej nu
  Wyświetleń: 728
 580. [GGN-P-20-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 728
 581. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 726
 582. [GGN-P-4-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 722
 583. Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do robienia popcornu z przeznaczeniem do sali kina na 300 osób
  Wyświetleń: 721
 584. [GPW-01-2017] Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 718
 585. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 718
 586. [PF-042-18-2014] Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica
  Wyświetleń: 713
 587. [GGN-P-9-2013] I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica, położonego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr 2 w rejonie ulic Leśnej i 3-go Maja w Trzebnicy, na terenie oznaczonym ewidencyjnie
  Wyświetleń: 711
 588. [TI-271-7-2016] - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 711
 589. ARCH.6721.6.2016 - miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy
  Wyświetleń: 708
 590. [GGN-P-12-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Milickiej oznaczonej jako dz. nr 6/2 AM-1 o powierzchni 0,4087 ha oraz udziału w wysokości
  Wyświetleń: 703
 591. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 702
 592. [GGN-P-16-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 33 AM-1, o powierzchni 0,0200 ha
  Wyświetleń: 701
 593. [GGN-P-8-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 699
 594. [GGN-P-14-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 698
 595. [TI-7013-12-2015] Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 698
 596. [TI-271-10-2016] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku
  Wyświetleń: 697
 597. [GGN-P-18-2013] I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 695
 598. [ZAPO-333-1-2015] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 96.000 l. na sezon grzewczy 2015/2016 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 693
 599. [GGN-P-3-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 684
 600. [TI-271-2-2017] Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 681
 601. [TI-271-8-2017] Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 678
 602. [TI-271-1-2016] Zaproszenie do wzięcia udziału w dialogu technicznym dotyczącym dostawy i montażu czterotorowej kręgielni sznurowej, oświetlenia typu LED oraz wyposażenia kręgielni
  Wyświetleń: 676
 603. [GGN-P-6-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 674
 604. [TI-7021-89-2015] Dostawę i montaż jonizatorów powietrza do Przedszkola Publicznego nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 672
 605. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 670
 606. VII Kadencja - XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 662
 607. ARCH.6721.5.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica
  Wyświetleń: 653
 608. [ARCH-6721-2-2015] Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 648
 609. ARCH.6721.7.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 647
 610. [TI-271-9-2017] Przebudowa drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 644
 611. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 637
 612. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 631
 613. Zapytanie ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 9000 l. na sezon grzewczy w 2015 r. do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 627
 614. VII Kadencja - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 622
 615. [TI-271-21-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 609
 616. [TI-271-18-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 600
 617. [GGN-P-2-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej położonej w miejscowości Brzezie oznaczonej numerem geodezyjnym 152/2 AM - 1
  Wyświetleń: 595
 618. [GGN-P-4-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 27/5 AM – 7 o pow. 0,3203 ha
  Wyświetleń: 592
 619. [TI-271-12-2017] Modernizacja boiska sportowego oraz budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 581
 620. Arch.6720.1.2017- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 581
 621. [GGN-PP-2-2017] II przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 578
 622. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 572
 623. [TI-271-17-2017] Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach
  Wyświetleń: 570
 624. [TI-271-14-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 558
 625. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 547
 626. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 543
 627. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 543
 628. Arch.6721.2.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 536
 629. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 534
 630. [TI-271-11-2017] Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych
  Wyświetleń: 524
 631. [GGN-P-8-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 522
 632. [WPF-042-6-2016] Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 522
 633. PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 521
 634. [TI-7021-161-2017] Aktywne tablice
  Wyświetleń: 513
 635. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 511
 636. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 511
 637. [TI-271-22-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku, budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie
  Wyświetleń: 509
 638. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 507
 639. [TI-271-28-2017] Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa i z Trzebnicy do Sulisławic
  Wyświetleń: 503
 640. Zakup używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 496
 641. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2018
  Wyświetleń: 490
 642. ARCH.6721.21.2013 - mpzp działki nr 78 Marcinowo
  Wyświetleń: 489
 643. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 488
 644. [TI-271-5-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ (2-GI).
  Wyświetleń: 481
 645. Arch.6721.3.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy–w obrębie ulicy B.Chrobrego
  Wyświetleń: 478
 646. ARCH.6720.6.2015 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice.
  Wyświetleń: 477
 647. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 476
 648. VII Kadencja - XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 475
 649. [GGN-P-5-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 474
 650. [TI-271-7-2017] Dostawa i montaż fontann pływających do Stawu Zdrojowego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 473
 651. [PF-042-07-2017] Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o podniesionych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy
  Wyświetleń: 471
 652. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 468
 653. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 465
 654. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 464
 655. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 463
 656. [TI-271-20-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 460
 657. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 459
 658. [TI-271-19-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 455
 659. ARCH.6720.7.2015 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały
  Wyświetleń: 454
 660. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 449
 661. [GGNP-2-2018] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 449
 662. [TI-7013-18-2017] Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne
  Wyświetleń: 448
 663. [GGN-P-3-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 447
 664. [GGN-P-3-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 73 o pow. 0,3757 ha AM-17
  Wyświetleń: 446
 665. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 444
 666. [GCKIS-271-1-2017] Budowa wiaty w Nowym Dworze w ramach projektu: Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 441
 667. VII Kadencja - XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 441
 668. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018
  Wyświetleń: 432
 669. [GGN-P-7-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 426
 670. [TI-271-6-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 418
 671. Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 416
 672. [TI-271-15-2017] Wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w
  Wyświetleń: 410
 673. [GGN-P-6-2016] przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 401
 674. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki - wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebni
  Wyświetleń: 398
 675. [TI-271-2-2018] Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 384
 676. ARCH.6721.4.2017 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 377
 677. [TI-271-23-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 375
 678. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 367
 679. [ZAPO-271-1-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 361
 680. VII Kadencja - XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 357
 681. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
  Wyświetleń: 356
 682. [TI-271-26-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 353
 683. VII Kadencja - XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 315
 684. [OR-2635-2-2018] Dostawa sprzętu audio-video do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 313
 685. [OR-2635-1-2018] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 310
 686. [GGNP-1-2018] II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 307
 687. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 304
 688. VII Kadencja - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 297
 689. Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 294
 690. [WPF-041-26-2017] Gabinety profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 289
 691. [TI-271-24-2017] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 285
 692. [ZAPO-271-1-2017] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 284
 693. Wykonanie trzech jednostronnych tablic informacyjnych zamocowanych na metalowych słupkach w ramach projektu „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica”
  Wyświetleń: 281
 694. ARCH.6721.7.2017 - zmiana mpzp dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskie
  Wyświetleń: 273
 695. [ZAPO-271-2-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 268
 696. [TI-271-25-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2018 roku
  Wyświetleń: 265
 697. [GCKIS-2-2017] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 257
 698. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej zamontowanej na dwóch słupkach aluminiowych w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 255
 699. ARCH.6721.5.2017 - zmiana mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 251
 700. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 249
 701. VII Kadencja - XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 239
 702. [TI-271-4-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
  Wyświetleń: 235
 703. [GCKIS-271-2-2017] Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 228
 704. [GGNP-3-2018] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 227
 705. VII Kadencja - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 218
 706. ARCH.6721.6.2017 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 215
 707. [GGNP-5-2018] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 209
 708. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - ponowienie
  Wyświetleń: 208
 709. [TI-271-3-2018] Utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 185
 710. [GGNP-4-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 172
 711. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - drugie ponowienie
  Wyświetleń: 172
 712. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 172
 713. [TI-271-7-2018] Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I
  Wyświetleń: 170
 714. ARCH.6721.1.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja, Ks. Dz. W. Bochenka
  Wyświetleń: 170
 715. [TI-271-1-2018] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa. Zadanie I - Wykonanie konstrukcji oporowej i robót elektrycznych
  Wyświetleń: 167
 716. ARCH.6720.1.2018 - zmiana suikzp gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 156
 717. Wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu pn. Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 142
 718. [TI-271-6-2018] Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Trzebnicy
  Wyświetleń: 139
 719. ARCH.6721.6.2013 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej
  Wyświetleń: 136
 720. ARCH.6721.2.2018 - ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej...
  Wyświetleń: 101
 721. ARCH.6721.5.2015- mpzp dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 80
 722. VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 78
 723. [TI-271-9-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
  Wyświetleń: 77
 724. [ROS-271-1-2018] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 76
 725. Informacja na temat zgłaszania przez podmioty zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 76
 726. VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 51
 727. ARCH.6720.2.2018 - zmiana studium dla części terenu we wsi Taczów Mały
  Wyświetleń: 33
 728. ARCH.6721.3.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, F. Roosevelta, Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, Jana Pawła II, Klasztornej, Św. Jadwigi, Żołnierzy Września, Obornickiej, Rynek, Bramy Trębaczy, Marcinowskiej, Granicznej, S. P
  Wyświetleń: 33
Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  07-04-2014 12:32
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×