Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
789797630674397676117609957674000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
660795552366965570556397371570749376614770090687216797173483
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411624547640907415824431244958494714924758109624345760967558
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0053132456463454286543255417464062240880
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000080010000
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 237018
 2. Przetargi wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 65865
 3. Przetargi wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 61341
 4. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 56285
 5. Przetargi Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 56001
 6. Przetargi wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 55966
 7. Przetargi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 55379
 8. Informacja
  Wyświetleń: 53894
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 53775
 10. Przetargi wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 53675
 11. Przetargi Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój” Sp. z o.o
  Wyświetleń: 53249
 12. Przetargi Zespółu Administracyjnego Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 52310
 13. Przetargi Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 50616
 14. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 35685
 15. Nabór na stanowiska pracy
  Wyświetleń: 31573
 16. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 28771
 17. Nabór na stanowiska pracy - Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 24382
 18. Nabór na stanowiska pracy - Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 14797
 19. Wydziały i stanowiska
  Wyświetleń: 13874
 20. Zapytania ofertowe Wydziału Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 12801
 21. Nabór na stanowiska pracy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 12721
 22. Nabór na stanowiska pracy - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 11605
 23. Nabór na stanowiska pracy - Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 11488
 24. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 10761
 25. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 10530
 26. Ogłoszenia wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 10506
 27. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 10151
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9169
 29. Uchwały Rady Miejskiej - VII Kadencja
  Wyświetleń: 7794
 30. Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)
  Wyświetleń: 7485
 31. Numery kont bankowych
  Wyświetleń: 7411
 32. Budżet Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 6959
 33. Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 6486
 34. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 6157
 35. Ogłoszenia wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 6085
 36. Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5821
 37. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
  Wyświetleń: 5664
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 5498
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5376
 40. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 5365
 41. Podatki i opłat lokalne
  Wyświetleń: 5328
 42. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 5199
 43. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 5156
 44. Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)
  Wyświetleń: 5067
 45. Uchwały Rady Miejskiej - VI Kadencja
  Wyświetleń: 4777
 46. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2017
  Wyświetleń: 4491
 47. Uchwały Rady Miejskiej -  V Kadencja
  Wyświetleń: 4447
 48. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4297
 49. Wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4217
 50. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 4185
 51. Rada Miejska
  Wyświetleń: 4183
 52. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4138
 53. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla klientów indywidualnych
  Wyświetleń: 4011
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3949
 55. Oświadczenia majątkowe Kierownictwo Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3907
 56. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)
  Wyświetleń: 3874
 57. Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 3858
 58. Sołectwa
  Wyświetleń: 3797
 59. Kontakt e-mailowy
  Wyświetleń: 3792
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3661
 61. Pozostałe tryby
  Wyświetleń: 3643
 62. Oświadczenia majątkowe Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 3642
 63. Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3623
 64. Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)
  Wyświetleń: 3587
 65. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3427
 66. Oświadczenia majątkowe Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 3367
 67. Jak założyć własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 3363
 68. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3326
 69. Plac targowy
  Wyświetleń: 3231
 70. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3214
 71. Wydział Organizacyjny (OR)
  Wyświetleń: 3208
 72. Wydział Finansowy (FN)
  Wyświetleń: 3003
 73. Warto przeczytać
  Wyświetleń: 2973
 74. Oświadczenia majątkowe Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2971
 75. Profilaktyka AA
  Wyświetleń: 2958
 76. Przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019
  Wyświetleń: 2928
 77. Oświadczenia majątkowe Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2916
 78. Przydatne strony internetowe
  Wyświetleń: 2915
 79. Program „Rodzina 500+”
  Wyświetleń: 2902
 80. Wydział Promocji (WP)
  Wyświetleń: 2862
 81. Wybory
  Wyświetleń: 2856
 82. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2016
  Wyświetleń: 2818
 83. Rejestr Zarządzeń Burmistrza
  Wyświetleń: 2768
 84. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2749
 85. Nabory wniosków
  Wyświetleń: 2746
 86. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2736
 87. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2728
 88. ARCH.6721.5.2012 - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B
  Wyświetleń: 2714
 89. Strategia rozwoju turystyki Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2698
 90. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2688
 91. Informacja o wdrożeniu przez Urząd elektronicznego obiegu spraw i dokumentów
  Wyświetleń: 2634
 92. Statut Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2608
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2589
 94. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2538
 95. Jak wygrać przetarg? poradnik
  Wyświetleń: 2516
 96. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2515
 97. Protokoły
  Wyświetleń: 2513
 98. VII Kadencja - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2468
 99. Wydział Egzekucji i Windykacji (WEW)
  Wyświetleń: 2457
 100. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2456
 101. Referat ds. Kadrowo-Płacowych (RKP)
  Wyświetleń: 2456
 102. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2448
 103. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 2418
 104. Rozstrzygnięcia nadzorcze
  Wyświetleń: 2414
 105. Ulgi i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2405
 106. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2404
 107. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2392
 108. Oświadczenia majątkowe Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 2382
 109. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2371
 110. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2333
 111. Audyt
  Wyświetleń: 2309
 112. Monitor Polski
  Wyświetleń: 2282
 113. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 2281
 114. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2015
  Wyświetleń: 2265
 115. Organizacje pozarządowe Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2259
 116. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2258
 117. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2226
 118. VII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2219
 119. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2202
 120. KOMUNIKAT NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018
  Wyświetleń: 2184
 121. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 2177
 122. [TI-271-10-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 2167
 123. Zespół ds. Rewitalizacji
  Wyświetleń: 2154
 124. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2144
 125. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2122
 126. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2107
 127. Propozycje projektów rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 2099
 128. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 2044
 129. ARCH.6721.4.2015 - mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 2025
 130. [TI-271-6-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 1983
 131. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1973
 132. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1971
 133. [TI-271-3-2017] Budowa przedszkola ze żłobkiem, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego
  Wyświetleń: 1957
 134. Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1945
 135. Rada Miejska w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1942
 136. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1886
 137. VII Kadencja - I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1871
 138. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 1857
 139. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1818
 140. Plany postępowań
  Wyświetleń: 1784
 141. Adresy
  Wyświetleń: 1779
 142. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 1777
 143. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 1770
 144. Ogólnokrajowe Referendum 2015
  Wyświetleń: 1747
 145. Wydział Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 1736
 146. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1718
 147. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1717
 148. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 1711
 149. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1710
 150. VII Kadencja - VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1705
 151. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VII Kadencja
  Wyświetleń: 1692
 152. ARCH.6721.3.2016 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1680
 153. VII Kadencja - V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1676
 154. Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1675
 155. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1643
 156. Przywileje organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1617
 157. [TI-271-8-2016] - Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 1607
 158. Oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1603
 159. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1596
 160. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AA)
  Wyświetleń: 1595
 161. Organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1589
 162. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1563
 163. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1550
 164. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1543
 165. VII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1541
 166. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1535
 167. VII Kadencja - IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1528
 168. VII Kadencja - III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1517
 169. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1499
 170. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2014
  Wyświetleń: 1484
 171. Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta)
  Wyświetleń: 1473
 172. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2014 roku
  Wyświetleń: 1468
 173. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2012
  Wyświetleń: 1463
 174. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji
  Wyświetleń: 1463
 175. VII Kadencja - II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1448
 176. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1434
 177. [ROS-271-3-2015] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1427
 178. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 1425
 179. ARCH.6721.1.2014 -mpzp dla terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1422
 180. [PF-041-10-2015] Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1420
 181. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1420
 182. [TI-271-5-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach”
  Wyświetleń: 1416
 183. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1404
 184. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1403
 185. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1402
 186. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1400
 187. [ARCH-7328-PP1-1-2012] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1397
 188. Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowań
  Wyświetleń: 1396
 189. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1393
 190. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2013
  Wyświetleń: 1389
 191. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1388
 192. Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 1388
 193. Doradca pełniący funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
  Wyświetleń: 1386
 194. Samodzielne Stanowisko zwane Biurem Rady Miejskiej (BR)
  Wyświetleń: 1382
 195. VII Kadencja - XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1378
 196. [GPW-04-2016] Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1376
 197. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1376
 198. VII Kadencja - VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1375
 199. Działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1359
 200. [OR-2635-4-2016] Dostawę urządzenia UTM Stormshield SN710 wraz z opcjami serwisowymi na 2 lata: UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) i Next Business Day (wymiana urządzenia) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1357
 201. ARCH.6720.5.2015 - zmiana Studium dla miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 1356
 202. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1355
 203. [OR-2635-3-2017] Dostawa i wdrożenie serwera w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1352
 204. Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK)
  Wyświetleń: 1349
 205. VII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1346
 206. [TI-271-9-2016] Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1343
 207. Projekty Unijne
  Wyświetleń: 1343
 208. [ROS-7031-2-2015] Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2011-2014
  Wyświetleń: 1340
 209. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1334
 210. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1333
 211. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2011
  Wyświetleń: 1327
 212. [GGN-P-7-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1326
 213. Obwieszczenia Starosty Trzebnickiego
  Wyświetleń: 1325
 214. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1320
 215. [ROS-271-2-15] II przetarg nieograniczony - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1318
 216. Rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 1316
 217. Audytor wewnętrzny (AW)
  Wyświetleń: 1311
 218. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1310
 219. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1310
 220. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1310
 221. [TZGK-PN-3-2015] Dostawę i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej
  Wyświetleń: 1308
 222. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1307
 223. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 1307
 224. [OR-2635-3-2016] Dostawa części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1306
 225. Informacje
  Wyświetleń: 1305
 226. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1298
 227. Samodzielne Stanowisko ds. wojskowych (WO)
  Wyświetleń: 1297
 228. Zasady i sposób rejestracji
  Wyświetleń: 1287
 229. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1286
 230. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZKO)
  Wyświetleń: 1281
 231. [GGN-P-13-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 1278
 232. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Masłowiec
  Wyświetleń: 1278
 233. Stypendia
  Wyświetleń: 1276
 234. VII Kadencja - XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1276
 235. Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1270
 236. ARCH.6721.3.2013 - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulic Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, Korczaka, Armii Krajowej, Okulickiego, Sikorskiego, Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
  Wyświetleń: 1267
 237. [GCKIS-02-2015] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1266
 238. VII Kadencja - XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1265
 239. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1264
 240. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1261
 241. Zarządzenia wewnętrzne
  Wyświetleń: 1261
 242. [ROS-271-1-2016] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1260
 243. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1257
 244. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1257
 245. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1255
 246. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1254
 247. ARCH.6721.24.2013 - mpzp wsi Księginice
  Wyświetleń: 1253
 248. Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
  Wyświetleń: 1253
 249. I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1250
 250. Programy współpracy
  Wyświetleń: 1250
 251. Radca prawny (RP)
  Wyświetleń: 1248
 252. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1246
 253. [ROS-271-2-14] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1244
 254. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1244
 255. Sprzedaż używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 1244
 256. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1243
 257. ARCH.6721.12.2013 - mpzp dla terenu położonego w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1242
 258. [TI-7011-39-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Boleścin i Głuchów Górny
  Wyświetleń: 1241
 259. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1240
 260. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1240
 261. [GGN-P-1-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 66/16 o pow. 1,9014 ha AM-11
  Wyświetleń: 1234
 262. [GGN-P-11-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1232
 263. [ARCH-721-1-2014] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1231
 264. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1231
 265. [ZAPO-271-1-2015] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1230
 266. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1230
 267. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1228
 268. VII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1228
 269. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1225
 270. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1225
 271. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1221
 272. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1220
 273. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1220
 274. ARCH.6720.7.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodarowania terenu.
  Wyświetleń: 1219
 275. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1219
 276. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1217
 277. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2012 roku
  Wyświetleń: 1216
 278. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2010 roku
  Wyświetleń: 1215
 279. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1213
 280. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1208
 281. Samodzielne Stanowisko Komendant Gminnej Ochrony Pożarowej (OSP)
  Wyświetleń: 1208
 282. [ZAPO-206-2-2016] Zapytania ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy ul. Leśna 5, w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1206
 283. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1205
 284. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2013 roku
  Wyświetleń: 1205
 285. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1190
 286. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - V Kadencja
  Wyświetleń: 1189
 287. ARCH.6721.8.2014 - mpzp wsi Skarszyn.
  Wyświetleń: 1188
 288. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1186
 289. [OR-2635-1-2016] Dostawę aktualizacji na 3 lata programu ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite dla 215 stanowisk (195 obecnych i 20 nowych stanowisk) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1185
 290. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1185
 291. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1182
 292. [ROS-271-1-14] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1179
 293. [TCKIS-01-2014] Dostawa, instalacja i wdrożenie E-systemu do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1177
 294. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1174
 295. ARCH.6720.1.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów
  Wyświetleń: 1172
 296. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1172
 297. [OSP-271-1-14] Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Marcinowie.
  Wyświetleń: 1168
 298. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1168
 299. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1168
 300. ARCH.6721.5.2012 - mpzp wsi Raszów.
  Wyświetleń: 1167
 301. [GGN-P-6-2016] Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 1166
 302. [TI-271-3-2015] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 1166
 303. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VI Kadencja
  Wyświetleń: 1165
 304. [GGN-P-9-2015] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 1163
 305. [TZGK-PN-2-2015] Budowa studni głębinowej wierconej awaryjnej nr 6zaw. na terenie ujęcia Oleśnicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1160
 306. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1159
 307. [GGN-P-12-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha.
  Wyświetleń: 1158
 308. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1154
 309. [TI-271-6-2016] - Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1153
 310. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1153
 311. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1152
 312. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1151
 313. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1150
 314. [TCKIS-02-2014] ZADANIE I: Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów dla TCKIS, ZADANIE II: Dostawa, montaż, uruchomienie ściany video - telebimu dla TCKIS, ZADANIE III: Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji Digital Signage dla TCKIS
  Wyświetleń: 1148
 315. Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1148
 316. [TI-271-4-2017] Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych (zagospodarowanie nasypu kolejowego, przebudowa ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego)
  Wyświetleń: 1146
 317. VII Kadencja - XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1145
 318. ARCH.6721.4.2014 - mpzp wsi Jaszyce.
  Wyświetleń: 1144
 319. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1144
 320. [TI-271-5-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1140
 321. [TCKIS-06-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1137
 322. [GPW-02-2016] Dostaw i montaż kręgielni w Gminny Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1136
 323. ARCH.6720.3.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Kobylice
  Wyświetleń: 1136
 324. [ZAPO-271-2-2013] Organizacja transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica , w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1133
 325. [TZGK-PN-1-2015] Świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie
  Wyświetleń: 1131
 326. Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1131
 327. [GGN-P-5-2016] Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na aptekę, położonego w budynku Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój przy ul. Kościuszki w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1130
 328. ARCH.6721.5.2014 - mpzp wsi Cerekwica.
  Wyświetleń: 1130
 329. [GGN-P-2-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność udziału 1690/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Rzepotowice, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/6 AM-1, o powierzchni 0,1524 ha
  Wyświetleń: 1129
 330. [GGN-P-8-2016] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 102/3 AM - 14, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1129
 331. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji
  Wyświetleń: 1127
 332. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2009 roku
  Wyświetleń: 1127
 333. [GGN-P-12-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1122
 334. [GGN-P-9-2016] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr: 209/1, 209/7, 209/8, 209/9 AM-1 obręb Brochocin
  Wyświetleń: 1122
 335. [TZGK-PN-5-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1122
 336. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1122
 337. Arch.6720.6.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo
  Wyświetleń: 1121
 338. Ankieta E-usługi publiczne Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 1119
 339. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1115
 340. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1114
 341. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1113
 342. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi
  Wyświetleń: 1112
 343. [OR-2635-1-2017] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1109
 344. ARCH.6720.2.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 1109
 345. Wykaz firm
  Wyświetleń: 1109
 346. [ROS-271-1-15] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1108
 347. [TZGK-PN-2-2013] Dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  Wyświetleń: 1107
 348. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1104
 349. [TCKIS-05-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1103
 350. Likwidacja składników majątkowych
  Wyświetleń: 1103
 351. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ
  Wyświetleń: 1100
 352. ARCH. 6720.7.2015 - zmiana studium dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 1098
 353. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1098
 354. System Informatyczny Samorządowy Informator SMS
  Wyświetleń: 1094
 355. Dotacje ZAPO
  Wyświetleń: 1093
 356. VII Kadencja - XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1090
 357. ARCH. 6721.5.2015 - mpzp dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 1088
 358. ARCH.6721.7.2015 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór dla części C
  Wyświetleń: 1087
 359. VII Kadencja - XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1087
 360. [OR-2635-2-2016] Dostawa komputerów, monitorów do komputerów oraz oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1085
 361. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1082
 362. [TI-271-6-2015] Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach
  Wyświetleń: 1075
 363. 13.02.2012 - Konsultacje społeczne nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór do obrębu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 1073
 364. Komunikat w sprawie konsultacji społecznych nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór i Marcinowo do obrębu Miasta Trzebnica.
  Wyświetleń: 1073
 365. [GGN-P-4-2015] II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Głuchów Górny, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 1071
 366. [TZGK-PN-1-2014] Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1071
 367. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1070
 368. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1070
 369. 19.06.2012 - informacja o podjęciu Uchwały Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mieście Trzebnica
  Wyświetleń: 1069
 370. [GGN-P-4-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 1065
 371. [ZAPO-271-3-2013] Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1064
 372. [TZGK-PN-4-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1059
 373. [ZAPO-206-1-2016] Zapytania ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 88.000 l. na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1056
 374. [ZAPO-271-1-2013] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2013/2014 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1056
 375. ARCH.6721.4.2013 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wr
  Wyświetleń: 1054
 376. ARCH.6721.7.2012 - mpzp wsi Szczytkowice.
  Wyświetleń: 1054
 377. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 1053
 378. ARCH.6721.8.2013- mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Marcinowskiej.
  Wyświetleń: 1053
 379. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1053
 380. ARCH.6721.1.2015 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1048
 381. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1048
 382. [GGN-P-8-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miejscowości Nowy Dwór
  Wyświetleń: 1047
 383. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 1042
 384. [TI-7011-33-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego (parkingu) w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 1039
 385. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1037
 386. [TI-271-2-2016] Budowa bieżni i boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1036
 387. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1036
 388. [TZGK-PN-2-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1035
 389. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1035
 390. ARCH.6721.6.2015 - mpzp wsi Będkowo
  Wyświetleń: 1034
 391. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1034
 392. [TZGK-PN-3-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1030
 393. [TZGK-PN-3-2013] Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków,
  Wyświetleń: 1027
 394. VII Kadencja - XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1025
 395. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w sali RETRO w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1022
 396. [ZAPO-271-2-2012] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2012/2013 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1021
 397. [GGN-P-3-2015] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin.
  Wyświetleń: 1017
 398. Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1017
 399. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1015
 400. ARCH.6721.23.2013 - mpzp wsi Kobylice.
  Wyświetleń: 1014
 401. [GGN-P-11-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 1009
 402. [GGN-P-13-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej i ul. Polnej
  Wyświetleń: 1009
 403. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1008
 404. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1006
 405. [GGN-PP-1-2017] I przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 1004
 406. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1002
 407. VII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1000
 408. [TI-271-4-2016] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ
  Wyświetleń: 999
 409. ARCH.6720.5.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów i Świątniki.
  Wyświetleń: 999
 410. [OR-2635-5-2017] Dostawa systemu zarządzania bazą danych dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 997
 411. 2015-04-08 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 997
 412. ARCH.6721.6.2014 - mpzp wsi Kuźniczysko.
  Wyświetleń: 997
 413. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 997
 414. 4.10.2010 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 994
 415. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 994
 416. [GGN-P-7-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 AM - 1, o powierzchni 0,1010 ha
  Wyświetleń: 993
 417. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 993
 418. [ZLA-ZP-O-O-3-12] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 70 000l. na sezony grzewcze od 2012 do 2013 dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 991
 419. 1.04.2014 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój
  Wyświetleń: 990
 420. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 990
 421. Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 989
 422. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 987
 423. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 986
 424. [GGN-P-6-2015] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Brochocin, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 985
 425. 4.01.2012 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 983
 426. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 982
 427. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 981
 428. [GGN-P-2-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Głuchów Górny, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 980
 429. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 980
 430. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 980
 431. Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 976
 432. [GGN-P-5-2015] I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Brochocin, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 975
 433. ARCH.6721.3.2015 - mpzp Marcinowo
  Wyświetleń: 975
 434. [GGN-P-6-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczonej numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 974
 435. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 973
 436. [GGN-P-1-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowany nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skoroszów, oznaczonej numerem geodezyjnym 219/5 AM-1, o powierzchni 0,1047 ha
  Wyświetleń: 970
 437. ARCH.6721.7.2014 - zmiana mpzp wsi Jaźwiny.
  Wyświetleń: 970
 438. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 970
 439. [TI-271-1-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 968
 440. XLV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 964
 441. ARCH.6721.20.2013 - mpzp Milicka, Prusicka, Jędrzejewska, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 959
 442. [GGN-P-8-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 955
 443. Zapytanie ofertowe na obsługę handlowo-gastronomiczną imprezy plenerowej - Trzebnickie Święto Sadów
  Wyświetleń: 950
 444. ARCH.6720.6.2015 - zmiana Studium dla wsi Księginice
  Wyświetleń: 949
 445. [GPW-03-2016] Dostawa i montaż kręgielni w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 948
 446. ARCH.6721.9.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej
  Wyświetleń: 946
 447. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 942
 448. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 940
 449. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 939
 450. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 937
 451. [TI-271-7-2015] Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji miejskiej i międzygminnej w Trzebnicy na liniach A oraz D
  Wyświetleń: 933
 452. LI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 933
 453. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 933
 454. [TI-7011-19-2015] Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy
  Wyświetleń: 929
 455. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 929
 456. ARCH.6721.26.2013 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 928
 457. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 925
 458. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - NOWE
  Wyświetleń: 925
 459. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 923
 460. [TI-7011-18-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 922
 461. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 922
 462. [OR-2635-2-2017] Dostawa oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 920
 463. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2018
  Wyświetleń: 920
 464. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - ANULOWANE
  Wyświetleń: 916
 465. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 916
 466. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 916
 467. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 915
 468. [GGN-P-10-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 914
 469. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Trzebnica o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomoś
  Wyświetleń: 913
 470. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 913
 471. L Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 912
 472. VII Kadencja - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 912
 473. VII Kadencja - XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 912
 474. ARCH.6721.16.2013 - mpzp dla dz. nr 92 i 93 we wsi Będkowo.
  Wyświetleń: 910
 475. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 908
 476. ARCH.6721.8.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu,zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz.Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy
  Wyświetleń: 907
 477. [GGN-P-7-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębach: Raszów, Taczów Wielki i Świątniki
  Wyświetleń: 906
 478. [GGN-P-10-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej
  Wyświetleń: 904
 479. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 904
 480. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 903
 481. ARCH.6720.4.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Jaźwiny
  Wyświetleń: 900
 482. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 900
 483. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 898
 484. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 898
 485. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 897
 486. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 897
 487. [OR-2635-4-2017] Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 896
 488. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 896
 489. [GGN-P-14-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 895
 490. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 895
 491. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 894
 492. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 894
 493. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 894
 494. [TI-7013-49-2015] Zapytanie ofertowym na budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 892
 495. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 887
 496. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 885
 497. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 885
 498. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 885
 499. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 885
 500. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 884
 501. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 884
 502. [TI-7011-3-2016] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego i przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 883
 503. [GGN-P-15-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Samarytańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 208/1 AM- 10, o powierzchni 0,3525 ha
  Wyświetleń: 882
 504. VII Kadencja - XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 882
 505. [GGN-P-14-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 880
 506. [ARCH-6721-4-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 879
 507. [GGN-P-1-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II
  Wyświetleń: 879
 508. [GGN-P-13-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Ligota i Komorówko
  Wyświetleń: 879
 509. [TI-271-3-2016] Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy – budowa parku dla psów
  Wyświetleń: 878
 510. [ZAPO-271-2-2016] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 875
 511. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 875
 512. ARCH.6721.9.2014 - zmiana studium uwarunkowań gm. Trzebnica w zakresie orientacyjnego przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie obrębów wiejskich Księginice, Świątniki i Cerekwica.
  Wyświetleń: 871
 513. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 870
 514. [ROS-271-2-2017] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 869
 515. [TI-271-4-15] Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Przedszkole Publiczne nr 1, zadanie II: Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Zadanie III: Gimnazjum nr 1 w Trzebnic
  Wyświetleń: 869
 516. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 869
 517. [GGN-P-9-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 868
 518. [TI-7011-48-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn
  Wyświetleń: 868
 519. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 868
 520. [GGN-P-2-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 867
 521. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 867
 522. VII Kadencja - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 867
 523. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 865
 524. [GGN-P-1-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 864
 525. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 858
 526. [GCKIS-02-2016] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 857
 527. [GGN-P-4-2014] I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/6 AM-3 o powierzchni 0,5012 ha, położoną w mieście Trzebnicy, na okres 10 lat
  Wyświetleń: 856
 528. 6720.1.2015 - zm studium ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 856
 529. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 855
 530. [GGN-P-16-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem 35/72 AM-38 o powierzchni 0,1656 ha
  Wyświetleń: 854
 531. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 854
 532. [ZGK-PN-3-2012] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu
  Wyświetleń: 852
 533. [GGN-P-11-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 849
 534. [GGN-P-19-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 AM 3, o powierzchni 0,1333 ha
  Wyświetleń: 849
 535. [TI-271-13-2017] Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)"
  Wyświetleń: 848
 536. [ZAPO-360-3-2015] Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Sp. z o.o. w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 848
 537. 6721.1.2015 - zm mpzp ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 848
 538. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 843
 539. [GGN-P-12-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3.
  Wyświetleń: 842
 540. [GGN-P-9-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Szarych Szeregów, oznaczonej numerem geodezyjnym 151 AM-19
  Wyświetleń: 842
 541. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 841
 542. [GGN-P-6-2014] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 840
 543. [TI-7011-34-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Trzebnicy, polegającą na wymianie instalacji wewnętrznych, likwidacji barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do
  Wyświetleń: 840
 544. VII Kadencja - XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 840
 545. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 839
 546. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 839
 547. [GGN-P-15-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 837
 548. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 834
 549. [GGN-P-10-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka nr 35/92 AM-38 o powierzchni 0,2725 ha
  Wyświetleń: 833
 550. [TCKIS-05-2013] Przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 833
 551. VII Kadencja - XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 833
 552. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 833
 553. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 831
 554. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 829
 555. [GGN-P-3-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 828
 556. [GGN-P-5-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skarszyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 108 AM-1, o powierzchni 0,7689 ha
  Wyświetleń: 825
 557. [GGN-P-7-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 825
 558. [GGN-P-1-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczoną numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 823
 559. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 822
 560. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 821
 561. [GGN-P-17-2013] V przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 820
 562. [GPW-01-2017] Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 818
 563. ARCH.6721.2.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 818
 564. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 818
 565. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 817
 566. [TI-7011-49-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice
  Wyświetleń: 815
 567. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 814
 568. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 813
 569. [GGN-P-13-2013] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej.
  Wyświetleń: 812
 570. [GGN-P-15-2012] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 812
 571. [GGN-P-11-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Prusickiej oznaczonej numerem 103 AM-4 o powierzchni 0,4665 ha
  Wyświetleń: 810
 572. [ZGK-PN-1-2013] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu.
  Wyświetleń: 809
 573. [TI-7011-17-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Kuźniczysko
  Wyświetleń: 807
 574. [TI-7031-1-2015] Wykonanie usługi polegającej na – montażu, bieżącym utrzymaniu oraz demontażu iluminacji świątecznych na terenie miasta Trzebnica w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 807
 575. VII Kadencja - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 807
 576. [ARCH-6721-5-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117,
  Wyświetleń: 803
 577. [GGN-P-2-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 802
 578. [GGN-P-4-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 797
 579. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 796
 580. [GGN-P-5-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, stanowiącej działkę nr 26 AM-10, o powierzchni 0,0120 ha
  Wyświetleń: 796
 581. Zapytanie ofertowe na odrestaurowanie oraz tapicerowanie foteli kinowych
  Wyświetleń: 795
 582. 2014-05-16 - Przetarg nieograniczony - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 794
 583. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 793
 584. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 792
 585. [GGN-P-12-2014] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 445/1 AM-1 obręb Domanowice, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Domanowice, oznaczonej nu
  Wyświetleń: 788
 586. [GGN-P-20-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 788
 587. [TI-271-7-2016] - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 788
 588. [GGN-P-6-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 786
 589. ARCH.6721.6.2016 - miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy
  Wyświetleń: 783
 590. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 783
 591. Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do robienia popcornu z przeznaczeniem do sali kina na 300 osób
  Wyświetleń: 782
 592. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 778
 593. [GGN-P-9-2013] I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica, położonego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr 2 w rejonie ulic Leśnej i 3-go Maja w Trzebnicy, na terenie oznaczonym ewidencyjnie
  Wyświetleń: 777
 594. [TI-271-2-2017] Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 773
 595. [GGN-P-8-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 769
 596. [PF-042-18-2014] Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica
  Wyświetleń: 769
 597. [TI-271-10-2016] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku
  Wyświetleń: 769
 598. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 769
 599. [GGN-P-12-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Milickiej oznaczonej jako dz. nr 6/2 AM-1 o powierzchni 0,4087 ha oraz udziału w wysokości
  Wyświetleń: 766
 600. [GGN-P-18-2013] I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 764
 601. [GGN-P-16-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 33 AM-1, o powierzchni 0,0200 ha
  Wyświetleń: 763
 602. [GGN-P-14-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 760
 603. [ZAPO-333-1-2015] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 96.000 l. na sezon grzewczy 2015/2016 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 754
 604. [GGN-P-3-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 751
 605. [TI-271-8-2017] Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 751
 606. [TI-7013-12-2015] Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 751
 607. [TI-271-1-2016] Zaproszenie do wzięcia udziału w dialogu technicznym dotyczącym dostawy i montażu czterotorowej kręgielni sznurowej, oświetlenia typu LED oraz wyposażenia kręgielni
  Wyświetleń: 747
 608. [TI-271-9-2017] Przebudowa drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 741
 609. [TI-7021-89-2015] Dostawę i montaż jonizatorów powietrza do Przedszkola Publicznego nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 737
 610. ARCH.6721.5.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica
  Wyświetleń: 732
 611. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 731
 612. ARCH.6721.7.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 724
 613. VII Kadencja - XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 724
 614. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 716
 615. [TI-271-21-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 713
 616. VII Kadencja - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 711
 617. [ARCH-6721-2-2015] Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 699
 618. Arch.6720.1.2017- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 689
 619. [GGN-P-2-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej położonej w miejscowości Brzezie oznaczonej numerem geodezyjnym 152/2 AM - 1
  Wyświetleń: 687
 620. [TI-271-18-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 683
 621. [GGN-P-4-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 27/5 AM – 7 o pow. 0,3203 ha
  Wyświetleń: 681
 622. Zapytanie ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 9000 l. na sezon grzewczy w 2015 r. do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 679
 623. [TI-271-12-2017] Modernizacja boiska sportowego oraz budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 666
 624. [GGN-PP-2-2017] II przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 664
 625. [TI-271-17-2017] Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach
  Wyświetleń: 650
 626. [TI-271-14-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 643
 627. [GGN-P-8-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 636
 628. [TI-7021-161-2017] Aktywne tablice
  Wyświetleń: 631
 629. Arch.6721.2.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 628
 630. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 618
 631. [TI-271-28-2017] Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa i z Trzebnicy do Sulisławic
  Wyświetleń: 616
 632. [TI-271-11-2017] Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych
  Wyświetleń: 613
 633. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 611
 634. [WPF-042-6-2016] Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 609
 635. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 600
 636. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 598
 637. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 593
 638. [TI-271-22-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku, budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie
  Wyświetleń: 591
 639. [GGNP-2-2018] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 584
 640. Arch.6721.3.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy–w obrębie ulicy B.Chrobrego
  Wyświetleń: 580
 641. [GGN-P-5-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 579
 642. PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 579
 643. [TI-271-7-2017] Dostawa i montaż fontann pływających do Stawu Zdrojowego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 563
 644. VII Kadencja - XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 562
 645. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 560
 646. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 559
 647. ARCH.6720.6.2015 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice.
  Wyświetleń: 558
 648. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 558
 649. Zakup używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 552
 650. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 549
 651. [PF-042-07-2017] Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o podniesionych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy
  Wyświetleń: 549
 652. [GGN-P-7-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 543
 653. [GCKIS-271-1-2017] Budowa wiaty w Nowym Dworze w ramach projektu: Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 536
 654. [GGN-P-3-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 73 o pow. 0,3757 ha AM-17
  Wyświetleń: 536
 655. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 536
 656. [TI-271-19-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 534
 657. ARCH.6721.21.2013 - mpzp działki nr 78 Marcinowo
  Wyświetleń: 534
 658. [TI-271-5-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ (2-GI).
  Wyświetleń: 533
 659. ARCH.6720.7.2015 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały
  Wyświetleń: 533
 660. [TI-271-20-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 530
 661. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 529
 662. [TI-7013-18-2017] Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne
  Wyświetleń: 526
 663. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018
  Wyświetleń: 526
 664. VII Kadencja - XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 522
 665. Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 521
 666. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 518
 667. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 515
 668. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 513
 669. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 496
 670. [GGN-P-3-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 495
 671. [TI-271-15-2017] Wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w
  Wyświetleń: 492
 672. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 486
 673. [TI-271-2-2018] Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 485
 674. [TI-271-9-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
  Wyświetleń: 485
 675. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki - wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebni
  Wyświetleń: 478
 676. [TI-271-6-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 472
 677. [GGNP-5-2018] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 467
 678. [TI-271-23-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 465
 679. [TI-271-26-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 464
 680. [OR-2635-2-2018] Dostawa sprzętu audio-video do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 453
 681. [GGN-P-6-2016] przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 451
 682. ARCH.6721.4.2017 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 449
 683. [ZAPO-271-1-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 448
 684. [GGNP-3-2018] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 445
 685. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 443
 686. [GGNP-1-2018] II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 435
 687. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
  Wyświetleń: 428
 688. VII Kadencja - XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 425
 689. [OR-2635-1-2018] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 415
 690. VII Kadencja - XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 408
 691. Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 396
 692. [TI-271-7-2018] Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I
  Wyświetleń: 385
 693. ARCH.6721.7.2017 - zmiana mpzp dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskie
  Wyświetleń: 383
 694. [WPF-041-26-2017] Gabinety profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 380
 695. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 374
 696. VII Kadencja - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 371
 697. [TI-271-24-2017] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 370
 698. [ZAPO-271-1-2017] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 370
 699. Wykonanie trzech jednostronnych tablic informacyjnych zamocowanych na metalowych słupkach w ramach projektu „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica”
  Wyświetleń: 366
 700. [TI-271-4-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
  Wyświetleń: 361
 701. [TI-271-25-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2018 roku
  Wyświetleń: 352
 702. [ZAPO-271-2-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 351
 703. ARCH.6721.5.2017 - zmiana mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 351
 704. [GGNP-4-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 345
 705. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej zamontowanej na dwóch słupkach aluminiowych w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 342
 706. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 334
 707. [GCKIS-2-2017] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 329
 708. VII Kadencja - XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 304
 709. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 301
 710. VII Kadencja - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 299
 711. ARCH.6721.6.2017 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 295
 712. [GCKIS-271-2-2017] Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 291
 713. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - ponowienie
  Wyświetleń: 278
 714. [TI-271-6-2018] Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Trzebnicy
  Wyświetleń: 271
 715. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - drugie ponowienie
  Wyświetleń: 256
 716. [TI-271-3-2018] Utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 254
 717. [TI-271-1-2018] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa. Zadanie I - Wykonanie konstrukcji oporowej i robót elektrycznych
  Wyświetleń: 253
 718. Wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu pn. Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 247
 719. ARCH.6721.1.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja, Ks. Dz. W. Bochenka
  Wyświetleń: 229
 720. ARCH.6721.6.2013 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej
  Wyświetleń: 223
 721. ARCH.6720.1.2018 - zmiana suikzp gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 219
 722. [TI-271-11-2018] Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy
  Wyświetleń: 216
 723. [ROS-271-1-2018] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 203
 724. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 196
 725. VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 178
 726. ARCH.6721.2.2018 - ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej...
  Wyświetleń: 177
 727. Informacja na temat zgłaszania przez podmioty zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 162
 728. ARCH.6721.5.2015- mpzp dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 161
 729. [GGNP-7-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 157
 730. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 142
 731. VII Kadencja - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 142
 732. ARCH.6720.2.2018 - zmiana studium dla części terenu we wsi Taczów Mały
  Wyświetleń: 128
 733. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 127
 734. [GGNP-6-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 126
 735. ARCH.6721.3.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, F. Roosevelta, Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, Jana Pawła II, Klasztornej, Św. Jadwigi, Żołnierzy Września, Obornickiej, Rynek, Bramy Trębaczy, Marcinowskiej, Granicznej, S. P
  Wyświetleń: 120
 736. VII Kadencja - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 118
 737. VII Kadencja - XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 117
 738. [TI-271-10-2018] Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I. Zadanie II – instalacje elektryczne – oświetlenia
  Wyświetleń: 111
 739. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 107
 740. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 107
 741. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 105
 742. Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi
  Wyświetleń: 103
 743. VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 91
 744. ARCH.6721.4.2018 - zmiana mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego
  Wyświetleń: 90
 745. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 88
 746. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 81
 747. Program rządowy „Dobry Start” 300+
  Wyświetleń: 79
 748. ARCH.6720.3.2018 - zmiana suikzp gminy Trzebnica w rejonie Winnej Góry w mieście Trzebnica
  Wyświetleń: 69
 749. Wyposażenie pracowni TIK w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 67
 750. [GGN-P-8-2018] I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/6 AM-3 o powierzchni 0,5012 ha, położoną w mieście Trzebnicy
  Wyświetleń: 66
 751. VII Kadencja - XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 64
 752. Zarejestrowanie narodzin dziecka online
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  07-04-2014 12:32
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×