Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
78913762137433867565760118128466656330930000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
660515549766924570306394171526749066611270061686996794673452
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411554546040901415674428944945494424922258070624015757767510
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0053132456463204285343239417374061240869
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000080010000
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 248784
 2. Przetargi wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 70029
 3. Przetargi wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 65234
 4. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 59661
 5. Przetargi wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 59347
 6. Przetargi Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 59345
 7. Przetargi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 58641
 8. Informacja
  Wyświetleń: 57157
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 57132
 10. Przetargi wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 56922
 11. Przetargi Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój” Sp. z o.o
  Wyświetleń: 56505
 12. Przetargi Zespółu Administracyjnego Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 55618
 13. Przetargi Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 53852
 14. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 38326
 15. Nabór na stanowiska pracy
  Wyświetleń: 32778
 16. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 30763
 17. Nabór na stanowiska pracy - Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 25101
 18. Nabór na stanowiska pracy - Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 15345
 19. Zapytania ofertowe Wydziału Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 14740
 20. Wydziały i stanowiska
  Wyświetleń: 14576
 21. Nabór na stanowiska pracy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 13249
 22. Nabór na stanowiska pracy - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 12020
 23. Nabór na stanowiska pracy - Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 11920
 24. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11803
 25. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 10966
 26. Ogłoszenia wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 10949
 27. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 10536
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 9676
 29. Uchwały Rady Miejskiej - VII Kadencja
  Wyświetleń: 8247
 30. Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)
  Wyświetleń: 7905
 31. Numery kont bankowych
  Wyświetleń: 7826
 32. Budżet Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 7159
 33. Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 6733
 34. Ogłoszenia wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 6343
 35. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 6327
 36. Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6008
 37. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
  Wyświetleń: 5945
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 5871
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5630
 40. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 5600
 41. Podatki i opłat lokalne
  Wyświetleń: 5511
 42. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 5424
 43. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 5368
 44. Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)
  Wyświetleń: 5296
 45. Uchwały Rady Miejskiej - VI Kadencja
  Wyświetleń: 4974
 46. Uchwały Rady Miejskiej -  V Kadencja
  Wyświetleń: 4608
 47. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2017
  Wyświetleń: 4565
 48. Wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4473
 49. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4466
 50. Rada Miejska
  Wyświetleń: 4397
 51. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 4355
 52. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4274
 53. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla klientów indywidualnych
  Wyświetleń: 4185
 54. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)
  Wyświetleń: 4100
 55. Oświadczenia majątkowe Kierownictwo Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 4090
 56. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4073
 57. Kontakt e-mailowy
  Wyświetleń: 4058
 58. Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 4056
 59. Przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019
  Wyświetleń: 4023
 60. Sołectwa
  Wyświetleń: 3989
 61. Pozostałe tryby
  Wyświetleń: 3833
 62. Oświadczenia majątkowe Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 3828
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3810
 64. Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3772
 65. Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)
  Wyświetleń: 3765
 66. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3568
 67. Jak założyć własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 3556
 68. Oświadczenia majątkowe Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 3543
 69. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 3520
 70. Plac targowy
  Wyświetleń: 3511
 71. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 3450
 72. Wydział Organizacyjny (OR)
  Wyświetleń: 3340
 73. Wydział Finansowy (FN)
  Wyświetleń: 3149
 74. Warto przeczytać
  Wyświetleń: 3125
 75. Oświadczenia majątkowe Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3099
 76. Profilaktyka AA
  Wyświetleń: 3093
 77. Przydatne strony internetowe
  Wyświetleń: 3067
 78. Oświadczenia majątkowe Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 3064
 79. Wydział Promocji (WP)
  Wyświetleń: 3009
 80. Program „Rodzina 500+”
  Wyświetleń: 3004
 81. Wybory
  Wyświetleń: 2980
 82. Rejestr Zarządzeń Burmistrza
  Wyświetleń: 2901
 83. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2893
 84. Nabory wniosków
  Wyświetleń: 2889
 85. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2873
 86. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2016
  Wyświetleń: 2866
 87. Strategia rozwoju turystyki Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2832
 88. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2823
 89. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2810
 90. ARCH.6721.5.2012 - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B
  Wyświetleń: 2769
 91. Statut Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2760
 92. Informacja o wdrożeniu przez Urząd elektronicznego obiegu spraw i dokumentów
  Wyświetleń: 2728
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2727
 94. Protokoły
  Wyświetleń: 2707
 95. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2652
 96. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2633
 97. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2629
 98. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2616
 99. Jak wygrać przetarg? poradnik
  Wyświetleń: 2612
 100. Wydział Egzekucji i Windykacji (WEW)
  Wyświetleń: 2571
 101. Referat ds. Kadrowo-Płacowych (RKP)
  Wyświetleń: 2557
 102. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 2556
 103. Rozstrzygnięcia nadzorcze
  Wyświetleń: 2536
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2535
 105. Ulgi i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2533
 106. Oświadczenia majątkowe Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 2517
 107. VII Kadencja - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2514
 108. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2512
 109. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2504
 110. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2463
 111. Audyt
  Wyświetleń: 2425
 112. Monitor Polski
  Wyświetleń: 2404
 113. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 2388
 114. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2373
 115. Organizacje pozarządowe Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2356
 116. VII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2334
 117. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2332
 118. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2015
  Wyświetleń: 2319
 119. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2304
 120. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 2295
 121. Zespół ds. Rewitalizacji
  Wyświetleń: 2262
 122. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 2261
 123. KOMUNIKAT NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018
  Wyświetleń: 2248
 124. [TI-271-10-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 2245
 125. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2237
 126. Propozycje projektów rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 2219
 127. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2181
 128. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 2176
 129. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2103
 130. ARCH.6721.4.2015 - mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 2091
 131. Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 2070
 132. [TI-271-6-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 2050
 133. Rada Miejska w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2047
 134. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2041
 135. [TI-271-3-2017] Budowa przedszkola ze żłobkiem, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego
  Wyświetleń: 2033
 136. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2022
 137. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1992
 138. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 1975
 139. VII Kadencja - I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1957
 140. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2018
  Wyświetleń: 1946
 141. Plany postępowań
  Wyświetleń: 1907
 142. Adresy
  Wyświetleń: 1861
 143. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 1854
 144. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 1854
 145. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1849
 146. Wydział Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 1842
 147. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1814
 148. Ogólnokrajowe Referendum 2015
  Wyświetleń: 1808
 149. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 1785
 150. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VII Kadencja
  Wyświetleń: 1777
 151. VII Kadencja - VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1772
 152. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1764
 153. ARCH.6721.3.2016 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1739
 154. VII Kadencja - V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1730
 155. Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1723
 156. Przywileje organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1695
 157. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AA)
  Wyświetleń: 1687
 158. Oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1674
 159. [TI-271-8-2016] - Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 1670
 160. VII Kadencja - IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1668
 161. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1666
 162. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1664
 163. Organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1656
 164. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1625
 165. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1604
 166. VII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1602
 167. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1600
 168. Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowań
  Wyświetleń: 1591
 169. VII Kadencja - III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1583
 170. Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta)
  Wyświetleń: 1555
 171. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1549
 172. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2014 roku
  Wyświetleń: 1543
 173. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2014
  Wyświetleń: 1536
 174. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2012
  Wyświetleń: 1516
 175. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji
  Wyświetleń: 1511
 176. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 1509
 177. VII Kadencja - II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1506
 178. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1501
 179. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1490
 180. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1485
 181. Obwieszczenia Starosty Trzebnickiego
  Wyświetleń: 1481
 182. ARCH.6721.1.2014 -mpzp dla terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1478
 183. [PF-041-10-2015] Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1477
 184. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1476
 185. [TI-271-5-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach”
  Wyświetleń: 1474
 186. [ROS-271-3-2015] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1472
 187. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1472
 188. [ARCH-7328-PP1-1-2012] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1469
 189. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1465
 190. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1451
 191. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1450
 192. Doradca pełniący funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
  Wyświetleń: 1447
 193. Samodzielne Stanowisko zwane Biurem Rady Miejskiej (BR)
  Wyświetleń: 1446
 194. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1444
 195. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2013
  Wyświetleń: 1436
 196. Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 1434
 197. VII Kadencja - VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1432
 198. [OR-2635-4-2016] Dostawę urządzenia UTM Stormshield SN710 wraz z opcjami serwisowymi na 2 lata: UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) i Next Business Day (wymiana urządzenia) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1428
 199. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1428
 200. VII Kadencja - XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1428
 201. Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK)
  Wyświetleń: 1428
 202. [GPW-04-2016] Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1421
 203. ARCH.6720.5.2015 - zmiana Studium dla miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 1419
 204. Działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1418
 205. [TI-271-9-2016] Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1414
 206. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1404
 207. [OR-2635-3-2017] Dostawa i wdrożenie serwera w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1403
 208. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1402
 209. [ROS-7031-2-2015] Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2011-2014
  Wyświetleń: 1401
 210. Projekty Unijne
  Wyświetleń: 1401
 211. VII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1400
 212. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2011
  Wyświetleń: 1398
 213. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1394
 214. Audytor wewnętrzny (AW)
  Wyświetleń: 1390
 215. Rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 1386
 216. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1384
 217. [GGN-P-7-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1383
 218. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 1383
 219. [ROS-271-2-15] II przetarg nieograniczony - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1380
 220. Programy współpracy
  Wyświetleń: 1380
 221. Informacje
  Wyświetleń: 1379
 222. [OR-2635-3-2016] Dostawa części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1375
 223. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1375
 224. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1373
 225. [TZGK-PN-3-2015] Dostawę i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej
  Wyświetleń: 1370
 226. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1361
 227. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1358
 228. Samodzielne Stanowisko ds. wojskowych (WO)
  Wyświetleń: 1353
 229. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZKO)
  Wyświetleń: 1351
 230. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Masłowiec
  Wyświetleń: 1349
 231. Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1343
 232. Zasady i sposób rejestracji
  Wyświetleń: 1342
 233. Stypendia
  Wyświetleń: 1337
 234. [GGN-P-13-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 1334
 235. VII Kadencja - XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1334
 236. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1330
 237. [ARCH-721-1-2014] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1329
 238. Zarządzenia wewnętrzne
  Wyświetleń: 1325
 239. Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
  Wyświetleń: 1322
 240. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1320
 241. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1320
 242. ARCH.6721.3.2013 - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulic Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, Korczaka, Armii Krajowej, Okulickiego, Sikorskiego, Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
  Wyświetleń: 1319
 243. [GCKIS-02-2015] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1318
 244. VII Kadencja - XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1318
 245. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1316
 246. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1315
 247. ARCH.6721.24.2013 - mpzp wsi Księginice
  Wyświetleń: 1314
 248. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1313
 249. Radca prawny (RP)
  Wyświetleń: 1313
 250. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1312
 251. [ROS-271-1-2016] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1310
 252. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1309
 253. Sprzedaż używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 1308
 254. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1307
 255. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1307
 256. I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1304
 257. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1297
 258. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1297
 259. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1296
 260. ARCH.6721.12.2013 - mpzp dla terenu położonego w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1293
 261. [GGN-P-1-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 66/16 o pow. 1,9014 ha AM-11
  Wyświetleń: 1292
 262. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1292
 263. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1289
 264. [ZAPO-271-1-2015] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1286
 265. [ROS-271-2-14] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1284
 266. [TI-7011-39-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Boleścin i Głuchów Górny
  Wyświetleń: 1284
 267. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1282
 268. VII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1282
 269. [GGN-P-11-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1280
 270. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1280
 271. ARCH.6720.7.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodarowania terenu.
  Wyświetleń: 1277
 272. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1277
 273. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1272
 274. Samodzielne Stanowisko Komendant Gminnej Ochrony Pożarowej (OSP)
  Wyświetleń: 1269
 275. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1266
 276. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1265
 277. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1265
 278. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2012 roku
  Wyświetleń: 1264
 279. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2013 roku
  Wyświetleń: 1264
 280. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1258
 281. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1258
 282. [ZAPO-206-2-2016] Zapytania ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy ul. Leśna 5, w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1257
 283. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2010 roku
  Wyświetleń: 1257
 284. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1256
 285. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - V Kadencja
  Wyświetleń: 1255
 286. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1250
 287. Ankieta E-usługi publiczne Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 1249
 288. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1247
 289. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1242
 290. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1241
 291. [TCKIS-01-2014] Dostawa, instalacja i wdrożenie E-systemu do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1238
 292. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 1237
 293. [OR-2635-1-2016] Dostawę aktualizacji na 3 lata programu ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite dla 215 stanowisk (195 obecnych i 20 nowych stanowisk) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1236
 294. ARCH.6721.8.2014 - mpzp wsi Skarszyn.
  Wyświetleń: 1234
 295. ARCH.6720.1.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów
  Wyświetleń: 1233
 296. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1231
 297. [OSP-271-1-14] Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Marcinowie.
  Wyświetleń: 1230
 298. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1230
 299. ARCH.6721.5.2012 - mpzp wsi Raszów.
  Wyświetleń: 1227
 300. [TI-271-3-2015] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 1225
 301. [ROS-271-1-14] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1224
 302. [TI-271-6-2016] - Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1224
 303. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1224
 304. [GGN-P-9-2015] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 1220
 305. [GGN-P-6-2016] Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 1218
 306. [TZGK-PN-2-2015] Budowa studni głębinowej wierconej awaryjnej nr 6zaw. na terenie ujęcia Oleśnicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1218
 307. [TCKIS-02-2014] ZADANIE I: Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów dla TCKIS, ZADANIE II: Dostawa, montaż, uruchomienie ściany video - telebimu dla TCKIS, ZADANIE III: Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji Digital Signage dla TCKIS
  Wyświetleń: 1216
 308. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1215
 309. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1215
 310. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VI Kadencja
  Wyświetleń: 1214
 311. Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1212
 312. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1212
 313. [GGN-P-12-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha.
  Wyświetleń: 1211
 314. [TI-271-4-2017] Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych (zagospodarowanie nasypu kolejowego, przebudowa ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego)
  Wyświetleń: 1211
 315. VII Kadencja - XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1207
 316. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1207
 317. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ
  Wyświetleń: 1205
 318. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1202
 319. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1201
 320. ARCH.6720.3.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Kobylice
  Wyświetleń: 1197
 321. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1196
 322. [ZAPO-271-2-2013] Organizacja transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica , w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1195
 323. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1195
 324. [OR-2635-1-2017] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1194
 325. ARCH.6721.4.2014 - mpzp wsi Jaszyce.
  Wyświetleń: 1192
 326. [TCKIS-06-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1191
 327. [TI-271-5-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1189
 328. Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1189
 329. [GGN-P-2-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność udziału 1690/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Rzepotowice, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/6 AM-1, o powierzchni 0,1524 ha
  Wyświetleń: 1187
 330. [GGN-P-9-2016] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr: 209/1, 209/7, 209/8, 209/9 AM-1 obręb Brochocin
  Wyświetleń: 1187
 331. [GPW-02-2016] Dostaw i montaż kręgielni w Gminny Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1186
 332. [GGN-P-5-2016] Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na aptekę, położonego w budynku Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój przy ul. Kościuszki w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1184
 333. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2009 roku
  Wyświetleń: 1181
 334. [GGN-P-12-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1180
 335. [TZGK-PN-1-2015] Świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie
  Wyświetleń: 1180
 336. ARCH.6721.5.2014 - mpzp wsi Cerekwica.
  Wyświetleń: 1179
 337. Dotacje ZAPO
  Wyświetleń: 1176
 338. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji
  Wyświetleń: 1176
 339. [GGN-P-8-2016] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 102/3 AM - 14, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 1175
 340. VII Kadencja - XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1174
 341. [TZGK-PN-5-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1171
 342. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1171
 343. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1171
 344. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi
  Wyświetleń: 1162
 345. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1161
 346. ARCH.6720.2.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 1160
 347. Wykaz firm
  Wyświetleń: 1155
 348. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2018
  Wyświetleń: 1154
 349. [TCKIS-05-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1152
 350. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1152
 351. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1152
 352. [ROS-271-1-15] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1151
 353. Likwidacja składników majątkowych
  Wyświetleń: 1151
 354. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1150
 355. [TZGK-PN-2-2013] Dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  Wyświetleń: 1148
 356. [GGN-P-4-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 1146
 357. ARCH. 6720.7.2015 - zmiana studium dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 1144
 358. [OR-2635-2-2016] Dostawa komputerów, monitorów do komputerów oraz oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1142
 359. ARCH. 6721.5.2015 - mpzp dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 1142
 360. System Informatyczny Samorządowy Informator SMS
  Wyświetleń: 1135
 361. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1133
 362. ARCH.6721.7.2015 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór dla części C
  Wyświetleń: 1132
 363. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1132
 364. VII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1132
 365. Komunikat w sprawie konsultacji społecznych nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór i Marcinowo do obrębu Miasta Trzebnica.
  Wyświetleń: 1130
 366. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1130
 367. 13.02.2012 - Konsultacje społeczne nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór do obrębu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 1129
 368. [TI-271-6-2015] Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach
  Wyświetleń: 1128
 369. VII Kadencja - XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1124
 370. 19.06.2012 - informacja o podjęciu Uchwały Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mieście Trzebnica
  Wyświetleń: 1123
 371. [TZGK-PN-1-2014] Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1122
 372. [GGN-P-4-2015] II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Głuchów Górny, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 1118
 373. [ZAPO-271-3-2013] Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1116
 374. ARCH.6721.7.2012 - mpzp wsi Szczytkowice.
  Wyświetleń: 1110
 375. [TZGK-PN-4-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1109
 376. ARCH.6721.4.2013 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wr
  Wyświetleń: 1105
 377. [ZAPO-271-1-2013] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2013/2014 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1104
 378. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1103
 379. [ZAPO-206-1-2016] Zapytania ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 88.000 l. na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1102
 380. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 1102
 381. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 1100
 382. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1100
 383. ARCH.6721.1.2015 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1097
 384. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1097
 385. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1094
 386. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1093
 387. [GGN-P-8-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miejscowości Nowy Dwór
  Wyświetleń: 1091
 388. ARCH.6721.8.2013- mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Marcinowskiej.
  Wyświetleń: 1091
 389. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1091
 390. [TI-271-2-2016] Budowa bieżni i boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1089
 391. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1087
 392. Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1086
 393. [TZGK-PN-3-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1083
 394. [GGN-PP-1-2017] I przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 1082
 395. [TZGK-PN-3-2013] Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków,
  Wyświetleń: 1082
 396. [GGN-P-13-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej i ul. Polnej
  Wyświetleń: 1081
 397. ARCH.6721.6.2015 - mpzp wsi Będkowo
  Wyświetleń: 1081
 398. [TZGK-PN-2-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1080
 399. [TI-7011-33-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego (parkingu) w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 1076
 400. [TI-271-4-2016] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1074
 401. VII Kadencja - XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1069
 402. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w sali RETRO w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1067
 403. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1067
 404. [GGN-P-11-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 1066
 405. [ZAPO-271-2-2012] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2012/2013 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1065
 406. ARCH.6721.6.2014 - mpzp wsi Kuźniczysko.
  Wyświetleń: 1065
 407. 2015-04-08 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1063
 408. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1063
 409. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1061
 410. [GGN-P-3-2015] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin.
  Wyświetleń: 1060
 411. ARCH.6721.23.2013 - mpzp wsi Kobylice.
  Wyświetleń: 1060
 412. [OR-2635-5-2017] Dostawa systemu zarządzania bazą danych dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1056
 413. ARCH.6720.5.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów i Świątniki.
  Wyświetleń: 1056
 414. 1.04.2014 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój
  Wyświetleń: 1052
 415. [GGN-P-7-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 AM - 1, o powierzchni 0,1010 ha
  Wyświetleń: 1049
 416. [ZLA-ZP-O-O-3-12] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 70 000l. na sezony grzewcze od 2012 do 2013 dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1046
 417. Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1043
 418. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1040
 419. 4.10.2010 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1039
 420. [GGN-P-6-2015] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Brochocin, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 1038
 421. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1038
 422. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1038
 423. [GGN-P-1-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowany nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skoroszów, oznaczonej numerem geodezyjnym 219/5 AM-1, o powierzchni 0,1047 ha
  Wyświetleń: 1036
 424. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1036
 425. 4.01.2012 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1034
 426. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1034
 427. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1032
 428. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1028
 429. [GGN-P-6-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczonej numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 1027
 430. [GGN-P-2-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Głuchów Górny, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 1025
 431. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1025
 432. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1025
 433. [TI-271-1-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1024
 434. ARCH.6721.7.2014 - zmiana mpzp wsi Jaźwiny.
  Wyświetleń: 1024
 435. Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1023
 436. [GGN-P-5-2015] I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Brochocin, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 1021
 437. [GGN-P-8-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 1020
 438. ARCH.6721.3.2015 - mpzp Marcinowo
  Wyświetleń: 1015
 439. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1015
 440. ARCH.6721.20.2013 - mpzp Milicka, Prusicka, Jędrzejewska, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 1014
 441. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1013
 442. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1008
 443. ARCH.6721.9.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej
  Wyświetleń: 1005
 444. XLV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1002
 445. ARCH.6720.6.2015 - zmiana Studium dla wsi Księginice
  Wyświetleń: 1000
 446. [GPW-03-2016] Dostawa i montaż kręgielni w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 995
 447. Zapytanie ofertowe na obsługę handlowo-gastronomiczną imprezy plenerowej - Trzebnickie Święto Sadów
  Wyświetleń: 993
 448. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 992
 449. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - NOWE
  Wyświetleń: 988
 450. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - ANULOWANE
  Wyświetleń: 985
 451. ARCH.6721.16.2013 - mpzp dla dz. nr 92 i 93 we wsi Będkowo.
  Wyświetleń: 984
 452. LI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 982
 453. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 982
 454. [TI-271-7-2015] Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji miejskiej i międzygminnej w Trzebnicy na liniach A oraz D
  Wyświetleń: 981
 455. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 979
 456. L Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 978
 457. [OR-2635-2-2017] Dostawa oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 976
 458. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 976
 459. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 974
 460. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 974
 461. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 974
 462. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Trzebnica o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomoś
  Wyświetleń: 972
 463. [TI-7011-19-2015] Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy
  Wyświetleń: 971
 464. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 971
 465. [GGN-P-10-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 969
 466. ARCH.6721.26.2013 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 969
 467. VII Kadencja - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 969
 468. [TI-7011-18-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 965
 469. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 965
 470. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 965
 471. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 960
 472. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 960
 473. [GGN-P-7-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębach: Raszów, Taczów Wielki i Świątniki
  Wyświetleń: 959
 474. VII Kadencja - XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 959
 475. ARCH.6720.4.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Jaźwiny
  Wyświetleń: 958
 476. [GGN-P-14-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 952
 477. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 952
 478. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 952
 479. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 951
 480. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 950
 481. [OR-2635-4-2017] Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 950
 482. ARCH.6721.8.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu,zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz.Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy
  Wyświetleń: 950
 483. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 948
 484. [GGN-P-10-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej
  Wyświetleń: 947
 485. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 947
 486. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 946
 487. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 945
 488. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 944
 489. [GGN-P-9-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 943
 490. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 942
 491. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 940
 492. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 939
 493. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 938
 494. [ZAPO-271-2-2016] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 937
 495. VII Kadencja - XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 937
 496. [GGN-P-1-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II
  Wyświetleń: 934
 497. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 934
 498. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 931
 499. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 931
 500. [TI-7013-49-2015] Zapytanie ofertowym na budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 930
 501. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 929
 502. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 928
 503. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 926
 504. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 925
 505. [GGN-P-13-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Ligota i Komorówko
  Wyświetleń: 924
 506. [ROS-271-2-2017] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 923
 507. [GCKIS-02-2016] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 922
 508. VII Kadencja - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 922
 509. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 922
 510. [GGN-P-15-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Samarytańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 208/1 AM- 10, o powierzchni 0,3525 ha
  Wyświetleń: 920
 511. ARCH.6721.9.2014 - zmiana studium uwarunkowań gm. Trzebnica w zakresie orientacyjnego przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie obrębów wiejskich Księginice, Świątniki i Cerekwica.
  Wyświetleń: 920
 512. [GGN-P-14-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 919
 513. [TI-271-3-2016] Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy – budowa parku dla psów
  Wyświetleń: 917
 514. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 917
 515. [ZGK-PN-3-2012] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu
  Wyświetleń: 916
 516. [ARCH-6721-4-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 913
 517. [GGN-P-2-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 913
 518. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 913
 519. [TI-7011-3-2016] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego i przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 912
 520. [TI-7011-48-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn
  Wyświetleń: 910
 521. 6720.1.2015 - zm studium ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 910
 522. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 909
 523. [GGN-P-1-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 908
 524. [GGN-P-19-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 AM 3, o powierzchni 0,1333 ha
  Wyświetleń: 907
 525. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 907
 526. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 906
 527. [GGN-P-9-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Szarych Szeregów, oznaczonej numerem geodezyjnym 151 AM-19
  Wyświetleń: 905
 528. [TI-271-4-15] Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Przedszkole Publiczne nr 1, zadanie II: Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Zadanie III: Gimnazjum nr 1 w Trzebnic
  Wyświetleń: 905
 529. [TI-271-13-2017] Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)"
  Wyświetleń: 904
 530. ARCH.6721.5.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica
  Wyświetleń: 904
 531. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 904
 532. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 904
 533. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 901
 534. [GGN-P-11-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 900
 535. [GGN-P-4-2014] I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/6 AM-3 o powierzchni 0,5012 ha, położoną w mieście Trzebnicy, na okres 10 lat
  Wyświetleń: 898
 536. [GGN-P-5-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skarszyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 108 AM-1, o powierzchni 0,7689 ha
  Wyświetleń: 898
 537. [GGN-P-16-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem 35/72 AM-38 o powierzchni 0,1656 ha
  Wyświetleń: 897
 538. VII Kadencja - XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 897
 539. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 897
 540. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 896
 541. 6721.1.2015 - zm mpzp ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 894
 542. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 892
 543. [GGN-P-12-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3.
  Wyświetleń: 891
 544. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 890
 545. [TCKIS-05-2013] Przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 887
 546. [TI-7011-34-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Trzebnicy, polegającą na wymianie instalacji wewnętrznych, likwidacji barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do
  Wyświetleń: 887
 547. [GGN-P-15-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 884
 548. [GGN-P-6-2014] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 884
 549. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 884
 550. [GGN-P-10-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka nr 35/92 AM-38 o powierzchni 0,2725 ha
  Wyświetleń: 883
 551. [GPW-01-2017] Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 881
 552. [ZAPO-360-3-2015] Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Sp. z o.o. w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 880
 553. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 878
 554. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 877
 555. [GGN-P-3-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 876
 556. VII Kadencja - XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 874
 557. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 871
 558. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 867
 559. ARCH.6721.2.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 867
 560. [GGN-P-17-2013] V przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 866
 561. [GGN-P-1-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczoną numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 864
 562. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 863
 563. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 862
 564. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 860
 565. [GGN-P-6-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 859
 566. [TI-7011-49-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice
  Wyświetleń: 858
 567. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 858
 568. [GGN-P-13-2013] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej.
  Wyświetleń: 857
 569. [GGN-P-15-2012] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 857
 570. [GGN-P-7-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 857
 571. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 856
 572. VII Kadencja - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 856
 573. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 856
 574. 2014-05-16 - Przetarg nieograniczony - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 855
 575. [GGN-P-11-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Prusickiej oznaczonej numerem 103 AM-4 o powierzchni 0,4665 ha
  Wyświetleń: 853
 576. [GGN-P-4-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 853
 577. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 851
 578. ARCH.6721.6.2016 - miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy
  Wyświetleń: 849
 579. [GGN-P-20-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 844
 580. [TI-271-10-2016] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku
  Wyświetleń: 844
 581. [GGN-P-2-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 843
 582. [TI-7031-1-2015] Wykonanie usługi polegającej na – montażu, bieżącym utrzymaniu oraz demontażu iluminacji świątecznych na terenie miasta Trzebnica w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 843
 583. [TI-7011-17-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Kuźniczysko
  Wyświetleń: 842
 584. [GGN-P-5-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, stanowiącej działkę nr 26 AM-10, o powierzchni 0,0120 ha
  Wyświetleń: 841
 585. [ZGK-PN-1-2013] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu.
  Wyświetleń: 841
 586. [ARCH-6721-5-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117,
  Wyświetleń: 838
 587. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 838
 588. [GGN-P-12-2014] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 445/1 AM-1 obręb Domanowice, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Domanowice, oznaczonej nu
  Wyświetleń: 836
 589. [TI-271-7-2016] - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 836
 590. [TI-271-2-2017] Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 833
 591. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 829
 592. Zapytanie ofertowe na odrestaurowanie oraz tapicerowanie foteli kinowych
  Wyświetleń: 828
 593. Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do robienia popcornu z przeznaczeniem do sali kina na 300 osób
  Wyświetleń: 827
 594. [GGN-P-9-2013] I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica, położonego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr 2 w rejonie ulic Leśnej i 3-go Maja w Trzebnicy, na terenie oznaczonym ewidencyjnie
  Wyświetleń: 826
 595. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 826
 596. [GGN-P-16-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 33 AM-1, o powierzchni 0,0200 ha
  Wyświetleń: 821
 597. [GGN-P-18-2013] I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 813
 598. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 812
 599. [GGN-P-8-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 810
 600. [GGN-P-12-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Milickiej oznaczonej jako dz. nr 6/2 AM-1 o powierzchni 0,4087 ha oraz udziału w wysokości
  Wyświetleń: 808
 601. [GGN-P-14-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 804
 602. [PF-042-18-2014] Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica
  Wyświetleń: 804
 603. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 803
 604. [TI-271-8-2017] Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 801
 605. [GGN-P-3-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 791
 606. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 790
 607. [TI-271-9-2017] Przebudowa drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 789
 608. [TI-271-1-2016] Zaproszenie do wzięcia udziału w dialogu technicznym dotyczącym dostawy i montażu czterotorowej kręgielni sznurowej, oświetlenia typu LED oraz wyposażenia kręgielni
  Wyświetleń: 786
 609. ARCH.6721.7.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 783
 610. VII Kadencja - XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 783
 611. [ZAPO-333-1-2015] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 96.000 l. na sezon grzewczy 2015/2016 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 782
 612. [TI-271-21-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 780
 613. [TI-7013-12-2015] Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 779
 614. [TI-7021-89-2015] Dostawę i montaż jonizatorów powietrza do Przedszkola Publicznego nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 776
 615. VII Kadencja - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 770
 616. Arch.6720.1.2017- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 755
 617. [TI-271-18-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 754
 618. [GGN-P-2-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej położonej w miejscowości Brzezie oznaczonej numerem geodezyjnym 152/2 AM - 1
  Wyświetleń: 746
 619. [GGN-P-4-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 27/5 AM – 7 o pow. 0,3203 ha
  Wyświetleń: 734
 620. [GGN-PP-2-2017] II przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 733
 621. [ARCH-6721-2-2015] Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 724
 622. [GGN-P-8-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 721
 623. [TI-271-12-2017] Modernizacja boiska sportowego oraz budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 717
 624. Zapytanie ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 9000 l. na sezon grzewczy w 2015 r. do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 716
 625. [TI-271-17-2017] Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach
  Wyświetleń: 713
 626. Arch.6721.2.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 709
 627. [TI-7021-161-2017] Aktywne tablice
  Wyświetleń: 708
 628. [TI-271-28-2017] Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa i z Trzebnicy do Sulisławic
  Wyświetleń: 699
 629. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 683
 630. [TI-271-14-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 682
 631. [TI-271-11-2017] Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych
  Wyświetleń: 678
 632. [GGNP-2-2018] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 670
 633. [TI-271-22-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku, budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie
  Wyświetleń: 656
 634. [WPF-042-6-2016] Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 654
 635. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 652
 636. Arch.6721.3.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy–w obrębie ulicy B.Chrobrego
  Wyświetleń: 648
 637. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 644
 638. [GGN-P-5-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 642
 639. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 633
 640. [GGN-P-7-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 630
 641. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 630
 642. [TI-271-9-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
  Wyświetleń: 628
 643. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019
  Wyświetleń: 625
 644. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 625
 645. [TI-271-7-2017] Dostawa i montaż fontann pływających do Stawu Zdrojowego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 622
 646. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 622
 647. PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 615
 648. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 610
 649. VII Kadencja - XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 610
 650. ARCH.6720.6.2015 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice.
  Wyświetleń: 600
 651. [PF-042-07-2017] Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o podniesionych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy
  Wyświetleń: 599
 652. [GGN-P-3-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 73 o pow. 0,3757 ha AM-17
  Wyświetleń: 597
 653. [GCKIS-271-1-2017] Budowa wiaty w Nowym Dworze w ramach projektu: Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 591
 654. [TI-271-19-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 590
 655. [TI-271-2-2018] Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 588
 656. [TI-7013-18-2017] Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne
  Wyświetleń: 588
 657. Zakup używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 588
 658. [TI-271-20-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 586
 659. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 580
 660. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 577
 661. [GGNP-5-2018] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 575
 662. ARCH.6720.7.2015 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały
  Wyświetleń: 574
 663. [TI-271-5-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ (2-GI).
  Wyświetleń: 573
 664. Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 572
 665. VII Kadencja - XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 572
 666. ARCH.6721.21.2013 - mpzp działki nr 78 Marcinowo
  Wyświetleń: 564
 667. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 559
 668. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 554
 669. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 547
 670. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 546
 671. [TI-271-15-2017] Wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w
  Wyświetleń: 544
 672. [TI-271-23-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 542
 673. [GGNP-3-2018] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 541
 674. [OR-2635-2-2018] Dostawa sprzętu audio-video do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 534
 675. [TI-271-26-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 532
 676. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki - wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebni
  Wyświetleń: 532
 677. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 529
 678. [GGN-P-3-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 528
 679. [TI-271-6-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 521
 680. [GGNP-1-2018] II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 516
 681. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 515
 682. [ZAPO-271-1-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 512
 683. ARCH.6721.4.2017 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 502
 684. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
  Wyświetleń: 497
 685. [OR-2635-1-2018] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 495
 686. [GGN-P-6-2016] przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 492
 687. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 491
 688. Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 488
 689. VII Kadencja - XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 470
 690. VII Kadencja - XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 468
 691. [TI-271-7-2018] Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I
  Wyświetleń: 465
 692. [TI-271-4-2018] Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
  Wyświetleń: 456
 693. ARCH.6721.7.2017 - zmiana mpzp dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskie
  Wyświetleń: 450
 694. [ZAPO-271-1-2017] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 436
 695. [TI-271-24-2017] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 431
 696. ARCH.6721.5.2017 - zmiana mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 429
 697. [WPF-041-26-2017] Gabinety profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 421
 698. VII Kadencja - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 420
 699. [TI-271-25-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2018 roku
  Wyświetleń: 418
 700. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 418
 701. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 418
 702. Wykonanie trzech jednostronnych tablic informacyjnych zamocowanych na metalowych słupkach w ramach projektu „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica”
  Wyświetleń: 417
 703. [GGNP-4-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 414
 704. [ZAPO-271-2-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 408
 705. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej zamontowanej na dwóch słupkach aluminiowych w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 392
 706. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 389
 707. [GCKIS-2-2017] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 388
 708. VII Kadencja - XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 352
 709. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 350
 710. ARCH.6721.6.2017 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 346
 711. [TI-271-13-2018] Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda – przebudowa skrzyżowania: Prusicka/Milicka/W. Witosa/Ks. Dz. W. Bochenka
  Wyświetleń: 345
 712. VII Kadencja - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 344
 713. [TI-271-11-2018] Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy
  Wyświetleń: 335
 714. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - ponowienie
  Wyświetleń: 331
 715. [TI-271-6-2018] Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Trzebnicy
  Wyświetleń: 331
 716. [GCKIS-271-2-2017] Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 328
 717. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - drugie ponowienie
  Wyświetleń: 310
 718. [TI-271-1-2018] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa. Zadanie I - Wykonanie konstrukcji oporowej i robót elektrycznych
  Wyświetleń: 310
 719. [TI-271-3-2018] Utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 305
 720. Wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu pn. Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 299
 721. [ROS-271-1-2018] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 289
 722. ARCH.6721.1.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja, Ks. Dz. W. Bochenka
  Wyświetleń: 276
 723. ARCH.6721.6.2013 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej
  Wyświetleń: 272
 724. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 269
 725. ARCH.6720.1.2018 - zmiana suikzp gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 265
 726. [GGNP-7-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 247
 727. Program rządowy „Dobry Start” 300+
  Wyświetleń: 245
 728. ARCH.6721.2.2018 - ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej...
  Wyświetleń: 232
 729. VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 231
 730. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 227
 731. [TI-271-12-2018] Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 224
 732. ARCH.6721.5.2015- mpzp dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 Am-1 obręb wsi Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 220
 733. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 219
 734. [GGNP-6-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 218
 735. Informacja na temat zgłaszania przez podmioty zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 207
 736. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 204
 737. VII Kadencja - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 203
 738. VII Kadencja - XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 196
 739. [GGN-P-10-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 73 o pow. 0,3757 ha AM-17
  Wyświetleń: 181
 740. VII Kadencja - XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 179
 741. [TI-271-5-2018] Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 176
 742. VII Kadencja - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 175
 743. [TI-271-14-2018] Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo
  Wyświetleń: 173
 744. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 173
 745. [GGN-P-8-2018] I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/6 AM-3 o powierzchni 0,5012 ha, położoną w mieście Trzebnicy
  Wyświetleń: 172
 746. ARCH.6721.3.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, F. Roosevelta, Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, Jana Pawła II, Klasztornej, Św. Jadwigi, Żołnierzy Września, Obornickiej, Rynek, Bramy Trębaczy, Marcinowskiej, Granicznej, S. P
  Wyświetleń: 169
 747. ARCH.6720.2.2018 - zmiana studium dla części terenu we wsi Taczów Mały
  Wyświetleń: 166
 748. Wyposażenie pracowni TIK w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 163
 749. [TI-271-10-2018] Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I. Zadanie II – instalacje elektryczne – oświetlenia
  Wyświetleń: 162
 750. ARCH.6721.4.2018 - zmiana mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego
  Wyświetleń: 161
 751. Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi
  Wyświetleń: 159
 752. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 153
 753. Wyposażenie pracowni TIK w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 153
 754. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 148
 755. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pt. „Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne”
  Wyświetleń: 129
 756. Taryfy
  Wyświetleń: 124
 757. Wyposażenie pracowni TIK w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 124
 758. VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 117
 759. Arch.6720.6.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo
  Wyświetleń: 99
 760. Zarejestrowanie narodzin dziecka online
  Wyświetleń: 93
 761. [GGN-P-9-2018] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu niemieszkalnego położonego w budynku w obrębie wsi Ujeździec Wielki 26
  Wyświetleń: 91
 762. [TI-271-16-2018] Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic
  Wyświetleń: 83
 763. VII Kadencja - XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 80
 764. [GGN-P-11-2018] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 77
 765. ARCH.6720.3.2018 - zmiana suikzp gminy Trzebnica w rejonie Winnej Góry w mieście Trzebnica
  Wyświetleń: 60
 766. [ZAPO-271-1-2018] Wykonanie usługi przygotowania oraz dostarczania posiłków do Żłobka Gminnego i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy
  Wyświetleń: 57
 767. VII Kadencja - XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 42
 768. [TI-271-18-2018]Dostawa wyposażenia w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. Zadanie II - Dostawa wyposażenia multimedialnego
  Wyświetleń: 40
Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  07-04-2014 12:32
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×