Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
78111528250000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
660795552366965570556397371570749376553769971685486782673351
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
411624547640907415824431244958494714924758109624345760967558
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0053132456463454286543255417464062240880
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000080010000
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 210041
 2. Przetargi wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 58595
 3. Przetargi wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 53095
 4. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 49022
 5. Przetargi Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 48830
 6. Przetargi wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 48760
 7. Przetargi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 48174
 8. Informacja
  Wyświetleń: 46861
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 46781
 10. Przetargi wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 46705
 11. Przetargi Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój” Sp. z o.o
  Wyświetleń: 46270
 12. Przetargi Zespółu Administracyjnego Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 45253
 13. Przetargi Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 43669
 14. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 29532
 15. Nabór na stanowiska pracy
  Wyświetleń: 28514
 16. Nabór na stanowiska pracy - Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 22229
 17. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 21504
 18. Nabór na stanowiska pracy - Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 13267
 19. Wydziały i stanowiska
  Wyświetleń: 12118
 20. Nabór na stanowiska pracy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 11429
 21. Nabór na stanowiska pracy - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 10385
 22. Nabór na stanowiska pracy - Zakład Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 10322
 23. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 9310
 24. Ogłoszenia wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 9212
 25. Nabór na stanowiska pracy - Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 9052
 26. Zapytania ofertowe Wydziału Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 8849
 27. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 8459
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7881
 29. Uchwały Rady Miejskiej - VII Kadencja
  Wyświetleń: 6673
 30. Wydział Spraw Obywatelskich-Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)
  Wyświetleń: 6476
 31. Numery kont bankowych
  Wyświetleń: 6395
 32. Budżet Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 6340
 33. Urząd Miejski w Trzebnicy
  Wyświetleń: 5826
 34. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 5540
 35. Ogłoszenia wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 5424
 36. Obwieszczenia Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5052
 37. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
  Wyświetleń: 5006
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 4787
 39. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 4753
 40. Podatki i opłat lokalne
  Wyświetleń: 4729
 41. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 4627
 42. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4610
 43. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 4552
 44. Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)
  Wyświetleń: 4433
 45. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2017
  Wyświetleń: 4185
 46. Uchwały Rady Miejskiej - VI Kadencja
  Wyświetleń: 4154
 47. Uchwały Rady Miejskiej -  V Kadencja
  Wyświetleń: 3843
 48. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3822
 49. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3699
 50. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 3695
 51. Rada Miejska
  Wyświetleń: 3628
 52. Wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3611
 53. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3585
 54. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla klientów indywidualnych
  Wyświetleń: 3576
 55. Oświadczenia majątkowe Kierownictwo Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3390
 56. Kontakt e-mailowy
  Wyświetleń: 3355
 57. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)
  Wyświetleń: 3324
 58. Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 3307
 59. Sołectwa
  Wyświetleń: 3282
 60. Oświadczenia majątkowe Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 3158
 61. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3152
 62. Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3143
 63. Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)
  Wyświetleń: 3120
 64. Pozostałe tryby
  Wyświetleń: 3101
 65. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 3042
 66. Oświadczenia majątkowe Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 2914
 67. Jak założyć własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2887
 68. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2845
 69. Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2773
 70. Wydział Organizacyjny (OR)
  Wyświetleń: 2744
 71. Plac targowy
  Wyświetleń: 2664
 72. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2016
  Wyświetleń: 2635
 73. Wydział Finansowy (FN)
  Wyświetleń: 2587
 74. Profilaktyka AA
  Wyświetleń: 2581
 75. Warto przeczytać
  Wyświetleń: 2573
 76. Oświadczenia majątkowe Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2561
 77. Program „Rodzina 500+”
  Wyświetleń: 2534
 78. ARCH.6721.5.2012 - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B
  Wyświetleń: 2507
 79. Przydatne strony internetowe
  Wyświetleń: 2505
 80. Oświadczenia majątkowe Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2503
 81. Wydział Promocji (WP)
  Wyświetleń: 2486
 82. Wybory
  Wyświetleń: 2463
 83. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2407
 84. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2388
 85. Nabory wniosków
  Wyświetleń: 2365
 86. Informacja o wdrożeniu przez Urząd elektronicznego obiegu spraw i dokumentów
  Wyświetleń: 2364
 87. Rejestr Zarządzeń Burmistrza
  Wyświetleń: 2357
 88. VII Kadencja - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 2323
 89. Strategia rozwoju turystyki Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2305
 90. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2286
 91. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2255
 92. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2239
 93. Jak wygrać przetarg? poradnik
  Wyświetleń: 2217
 94. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 2196
 95. Statut Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 2165
 96. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2155
 97. Referat ds. Kadrowo-Płacowych (RKP)
  Wyświetleń: 2154
 98. Wydział Egzekucji i Windykacji (WEW)
  Wyświetleń: 2143
 99. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2114
 100. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2113
 101. Protokoły
  Wyświetleń: 2095
 102. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2087
 103. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2084
 104. Rozstrzygnięcia nadzorcze
  Wyświetleń: 2041
 105. Oświadczenia majątkowe Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 2040
 106. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2015
  Wyświetleń: 2032
 107. Ulgi i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2029
 108. Organizacje pozarządowe Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2019
 109. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 2004
 110. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1993
 111. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1989
 112. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1987
 113. KOMUNIKAT NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2017/2018
  Wyświetleń: 1982
 114. Audyt
  Wyświetleń: 1954
 115. VII Kadencja - X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1928
 116. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1925
 117. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 1918
 118. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1917
 119. Monitor Polski
  Wyświetleń: 1900
 120. [TI-271-10-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 1884
 121. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 1865
 122. ARCH.6721.4.2015 - mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1864
 123. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1839
 124. System Zarządzania Jakością
  Wyświetleń: 1835
 125. Zespół ds. Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1824
 126. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1767
 127. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1762
 128. [TI-271-3-2017] Budowa przedszkola ze żłobkiem, obiektu sportowo-rekreacyjnego i centrum przesiadkowego
  Wyświetleń: 1745
 129. Propozycje projektów rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1733
 130. [TI-271-6-2017] Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wraz z zapewnieniem finansowania
  Wyświetleń: 1720
 131. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 1671
 132. Rada Miejska w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1656
 133. VII Kadencja - I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1613
 134. Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1604
 135. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
  Wyświetleń: 1600
 136. Pozostałe przetargi
  Wyświetleń: 1596
 137. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1591
 138. Ogólnokrajowe Referendum 2015
  Wyświetleń: 1552
 139. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 1550
 140. Adresy
  Wyświetleń: 1545
 141. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1537
 142. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1525
 143. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 1522
 144. Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1515
 145. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1499
 146. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1496
 147. VII Kadencja - VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1473
 148. Wydział Pozyskiwania Funduszy (WPF)
  Wyświetleń: 1469
 149. ARCH.6721.3.2016 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Świątniki
  Wyświetleń: 1466
 150. VII Kadencja - V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1463
 151. [TI-271-8-2016] - Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 1451
 152. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1432
 153. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VII Kadencja
  Wyświetleń: 1430
 154. Przywileje organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1393
 155. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 1387
 156. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1382
 157. Organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1366
 158. Plany postępowań
  Wyświetleń: 1359
 159. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AA)
  Wyświetleń: 1356
 160. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1345
 161. VII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1343
 162. Oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1337
 163. VII Kadencja - IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1320
 164. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1314
 165. VII Kadencja - III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1305
 166. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1297
 167. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji
  Wyświetleń: 1276
 168. [TI-271-5-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach”
  Wyświetleń: 1266
 169. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1257
 170. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2014
  Wyświetleń: 1256
 171. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2014 roku
  Wyświetleń: 1256
 172. ARCH.6721.1.2014 -mpzp dla terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1246
 173. VII Kadencja - II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1246
 174. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2012
  Wyświetleń: 1245
 175. Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta)
  Wyświetleń: 1237
 176. [PF-041-10-2015] Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1233
 177. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1221
 178. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1219
 179. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1215
 180. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1212
 181. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1212
 182. [ROS-271-3-2015] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1210
 183. Doradca pełniący funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
  Wyświetleń: 1209
 184. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1205
 185. Samodzielne Stanowisko zwane Biurem Rady Miejskiej (BR)
  Wyświetleń: 1199
 186. ARCH.6720.5.2015 - zmiana Studium dla miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 1196
 187. VII Kadencja - XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1195
 188. [ARCH-7328-PP1-1-2012] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1193
 189. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2013
  Wyświetleń: 1192
 190. Projekty Unijne
  Wyświetleń: 1190
 191. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1180
 192. [OR-2635-3-2017] Dostawa i wdrożenie serwera w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1178
 193. VII Kadencja - VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1175
 194. [GPW-04-2016] Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i sali fitness w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 1173
 195. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 1173
 196. Wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 1169
 197. [OR-2635-4-2016] Dostawę urządzenia UTM Stormshield SN710 wraz z opcjami serwisowymi na 2 lata: UTM Security Pack (FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) i Next Business Day (wymiana urządzenia) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1168
 198. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1165
 199. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1161
 200. VII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1161
 201. Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK)
  Wyświetleń: 1160
 202. [ROS-7031-2-2015] Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica na lata 2011-2014
  Wyświetleń: 1159
 203. [TI-271-9-2016] Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1159
 204. Działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1159
 205. [GGN-P-7-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 1158
 206. Audytor wewnętrzny (AW)
  Wyświetleń: 1148
 207. X Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1146
 208. Samodzielne Stanowisko ds. wojskowych (WO)
  Wyświetleń: 1136
 209. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2011
  Wyświetleń: 1134
 210. [OR-2635-3-2016] Dostawa części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1131
 211. [TZGK-PN-3-2015] Dostawę i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej
  Wyświetleń: 1130
 212. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 1129
 213. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1129
 214. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZKO)
  Wyświetleń: 1129
 215. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1127
 216. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1126
 217. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1117
 218. VII Kadencja - XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1116
 219. Rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 1115
 220. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Masłowiec
  Wyświetleń: 1111
 221. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1111
 222. VII Kadencja - XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1111
 223. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1110
 224. ARCH.6721.3.2013 - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie ulic Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, Korczaka, Armii Krajowej, Okulickiego, Sikorskiego, Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej.
  Wyświetleń: 1109
 225. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1107
 226. [GGN-P-13-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 1103
 227. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1103
 228. Programy współpracy
  Wyświetleń: 1103
 229. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1102
 230. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 1099
 231. Zasady i sposób rejestracji
  Wyświetleń: 1099
 232. [GGN-P-11-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. W. Dz. Bochenka 27/3 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1096
 233. Informacje
  Wyświetleń: 1096
 234. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1095
 235. [GCKIS-02-2015] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 1094
 236. [ROS-271-2-15] II przetarg nieograniczony - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1094
 237. [TI-7011-39-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Boleścin i Głuchów Górny
  Wyświetleń: 1092
 238. [GGN-P-1-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 66/16 o pow. 1,9014 ha AM-11
  Wyświetleń: 1090
 239. [ROS-271-1-2016] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1088
 240. Stypendia
  Wyświetleń: 1084
 241. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1083
 242. ARCH.6721.12.2013 - mpzp dla terenu położonego w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 1081
 243. Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1081
 244. [ROS-271-2-14] Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 1080
 245. ARCH.6721.24.2013 - mpzp wsi Księginice
  Wyświetleń: 1079
 246. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1079
 247. Radca prawny (RP)
  Wyświetleń: 1079
 248. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1077
 249. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1076
 250. Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
  Wyświetleń: 1075
 251. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1074
 252. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1073
 253. Sprzedaż używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 1073
 254. [ZAPO-271-1-2015] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 1069
 255. I Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1069
 256. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1069
 257. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1067
 258. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1066
 259. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1065
 260. Zarządzenia wewnętrzne
  Wyświetleń: 1064
 261. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1059
 262. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1057
 263. VII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1056
 264. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1055
 265. ARCH.6720.7.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica w zakresie zmiany parametrów zagospodarowania terenu.
  Wyświetleń: 1050
 266. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1049
 267. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1048
 268. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1048
 269. [GGN-P-6-2016] Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 1043
 270. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1042
 271. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1042
 272. Samodzielne Stanowisko Komendant Gminnej Ochrony Pożarowej (OSP)
  Wyświetleń: 1041
 273. [ARCH-721-1-2014] Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 1037
 274. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1037
 275. [TI-271-3-2015] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 1037
 276. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1037
 277. [ZAPO-206-2-2016] Zapytania ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy ul. Leśna 5, w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1035
 278. ARCH.6721.5.2012 - mpzp wsi Raszów.
  Wyświetleń: 1032
 279. [GGN-P-12-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha.
  Wyświetleń: 1029
 280. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 1027
 281. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2010 roku
  Wyświetleń: 1027
 282. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1022
 283. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2012 roku
  Wyświetleń: 1022
 284. [TCKIS-01-2014] Dostawa, instalacja i wdrożenie E-systemu do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu.
  Wyświetleń: 1021
 285. ARCH.6721.8.2014 - mpzp wsi Skarszyn.
  Wyświetleń: 1021
 286. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - V Kadencja
  Wyświetleń: 1021
 287. IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1018
 288. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1015
 289. [GGN-P-9-2015] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 1013
 290. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2013 roku
  Wyświetleń: 1013
 291. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1011
 292. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1010
 293. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1006
 294. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy - VI Kadencja
  Wyświetleń: 1006
 295. [OR-2635-1-2016] Dostawę aktualizacji na 3 lata programu ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite dla 215 stanowisk (195 obecnych i 20 nowych stanowisk) do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1004
 296. [GGN-P-5-2016] Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na aptekę, położonego w budynku Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-Zdrój przy ul. Kościuszki w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1001
 297. V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 1001
 298. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 998
 299. [OSP-271-1-14] Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Marcinowie.
  Wyświetleń: 995
 300. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 995
 301. ARCH.6721.5.2014 - mpzp wsi Cerekwica.
  Wyświetleń: 994
 302. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 994
 303. [ROS-271-1-14] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 990
 304. ARCH.6721.4.2014 - mpzp wsi Jaszyce.
  Wyświetleń: 989
 305. [GGN-P-8-2016] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 102/3 AM - 14, na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego
  Wyświetleń: 987
 306. [GGN-P-2-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność udziału 1690/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Rzepotowice, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/6 AM-1, o powierzchni 0,1524 ha
  Wyświetleń: 985
 307. [TCKIS-02-2014] ZADANIE I: Dostawa sprzętu komputerowego i serwerów dla TCKIS, ZADANIE II: Dostawa, montaż, uruchomienie ściany video - telebimu dla TCKIS, ZADANIE III: Dostawa, montaż, uruchomienie instalacji Digital Signage dla TCKIS
  Wyświetleń: 985
 308. VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 985
 309. [TCKIS-06-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 984
 310. [TI-271-6-2016] - Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 984
 311. ARCH.6720.3.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Kobylice
  Wyświetleń: 984
 312. [TZGK-PN-2-2015] Budowa studni głębinowej wierconej awaryjnej nr 6zaw. na terenie ujęcia Oleśnicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 983
 313. ARCH.6720.2.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 983
 314. VI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 983
 315. ARCH.6720.1.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów
  Wyświetleń: 982
 316. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 982
 317. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 979
 318. VII Kadencja - XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 978
 319. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 978
 320. Wykaz firm
  Wyświetleń: 976
 321. [TI-271-5-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 975
 322. Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 971
 323. ARCH.6721.7.2015 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór dla części C
  Wyświetleń: 968
 324. IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 967
 325. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 966
 326. [GPW-02-2016] Dostaw i montaż kręgielni w Gminny Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 965
 327. Likwidacja składników majątkowych
  Wyświetleń: 965
 328. [TI-271-4-2017] Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych (zagospodarowanie nasypu kolejowego, przebudowa ul. Solnej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Głowackiego)
  Wyświetleń: 963
 329. [ZAPO-271-2-2013] Organizacja transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica , w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 963
 330. [TZGK-PN-5-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 962
 331. [GGN-P-12-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 961
 332. [TZGK-PN-1-2015] Świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie
  Wyświetleń: 959
 333. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi
  Wyświetleń: 958
 334. III Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 957
 335. Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 956
 336. [TCKIS-05-2014] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica - Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 954
 337. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica z 2009 roku
  Wyświetleń: 954
 338. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 953
 339. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji
  Wyświetleń: 951
 340. [TI-271-6-2015] Przebudowa ulicy Łabędziej w Księginicach
  Wyświetleń: 950
 341. Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowań
  Wyświetleń: 950
 342. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 945
 343. [OR-2635-2-2016] Dostawa komputerów, monitorów do komputerów oraz oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 944
 344. [TZGK-PN-2-2013] Dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  Wyświetleń: 944
 345. ARCH. 6720.7.2015 - zmiana studium dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 944
 346. ARCH. 6721.5.2015 - mpzp dla działek we wsi Ujeździec Mały i Ujeździec Wielki
  Wyświetleń: 944
 347. [GGN-P-9-2016] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr: 209/1, 209/7, 209/8, 209/9 AM-1 obręb Brochocin
  Wyświetleń: 943
 348. II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 942
 349. VII Kadencja - XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 942
 350. [GGN-P-4-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 941
 351. System Informatyczny Samorządowy Informator SMS
  Wyświetleń: 936
 352. [OR-2635-1-2017] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 935
 353. ARCH.6721.1.2015 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 934
 354. VII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 933
 355. [GGN-P-8-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miejscowości Nowy Dwór
  Wyświetleń: 930
 356. [GGN-P-4-2015] II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Głuchów Górny, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 929
 357. Komunikat w sprawie konsultacji społecznych nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór i Marcinowo do obrębu Miasta Trzebnica.
  Wyświetleń: 924
 358. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 922
 359. [ROS-271-1-15] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 920
 360. VII Kadencja - XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 919
 361. [TI-7011-33-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowego (parkingu) w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 914
 362. [TZGK-PN-4-2013] Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 914
 363. [ZAPO-271-3-2013] Sukcesywna detaliczna dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 914
 364. ARCH.6721.4.2013 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wr
  Wyświetleń: 914
 365. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 913
 366. 13.02.2012 - Konsultacje społeczne nt. przyłączenia nieruchomości położonych w obrębie Nowy Dwór do obrębu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 912
 367. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 912
 368. 19.06.2012 - informacja o podjęciu Uchwały Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mieście Trzebnica
  Wyświetleń: 910
 369. [TZGK-PN-2-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 909
 370. [TZGK-PN-1-2014] Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 905
 371. ARCH.6721.8.2013- mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Marcinowskiej.
  Wyświetleń: 905
 372. ARCH.6721.7.2012 - mpzp wsi Szczytkowice.
  Wyświetleń: 897
 373. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 896
 374. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 895
 375. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 891
 376. [ZAPO-271-1-2013] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2013/2014 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 890
 377. [ZAPO-206-1-2016] Zapytania ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 88.000 l. na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 886
 378. [TZGK-PN-3-2014] Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy
  Wyświetleń: 885
 379. [GGN-P-3-2015] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin.
  Wyświetleń: 884
 380. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 884
 381. ARCH.6721.23.2013 - mpzp wsi Kobylice.
  Wyświetleń: 880
 382. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w sali RETRO w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 879
 383. Przetarg na sprzedaż pojazdów używanych
  Wyświetleń: 878
 384. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 877
 385. [TI-271-2-2016] Budowa bieżni i boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 876
 386. [GGN-P-11-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 874
 387. Arch.6720.6.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo
  Wyświetleń: 872
 388. ARCH.6721.6.2015 - mpzp wsi Będkowo
  Wyświetleń: 872
 389. Obwieszczenia Starosty Trzebnickiego
  Wyświetleń: 871
 390. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 871
 391. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 871
 392. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 871
 393. [GGN-P-13-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej i ul. Polnej
  Wyświetleń: 869
 394. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 867
 395. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 867
 396. [ZAPO-271-2-2012] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 98.000 l. na sezon grzewczy 2012/2013 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 865
 397. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 865
 398. [TZGK-PN-3-2013] Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków,
  Wyświetleń: 863
 399. VII Kadencja - XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 863
 400. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 863
 401. [GGN-P-5-2015] I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/1 AM-1 obręb Brochocin, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 862
 402. Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 860
 403. [GGN-P-6-2015] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Brochocin, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,0100 ha
  Wyświetleń: 859
 404. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 859
 405. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 858
 406. [GGN-P-7-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 36/2 AM - 1, o powierzchni 0,1010 ha
  Wyświetleń: 857
 407. 4.10.2010 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 851
 408. XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 848
 409. Dotacje ZAPO
  Wyświetleń: 847
 410. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 847
 411. ARCH.6721.6.2014 - mpzp wsi Kuźniczysko.
  Wyświetleń: 845
 412. ARCH.6720.5.2013 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów i Świątniki.
  Wyświetleń: 844
 413. XLV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 844
 414. XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 844
 415. ARCH.6721.7.2014 - zmiana mpzp wsi Jaźwiny.
  Wyświetleń: 842
 416. [GGN-P-6-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczonej numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 841
 417. XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 841
 418. VII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 840
 419. [TI-271-4-2016] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ
  Wyświetleń: 839
 420. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 838
 421. [ZLA-ZP-O-O-3-12] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 70 000l. na sezony grzewcze od 2012 do 2013 dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy.
  Wyświetleń: 837
 422. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 837
 423. [GGN-P-2-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Głuchów Górny, oznaczonej numerem geodezyjnym 40/1 AM-1, o powierzchni 0,4181 ha
  Wyświetleń: 835
 424. [GPW-03-2016] Dostawa i montaż kręgielni w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA-ZDRÓJ
  Wyświetleń: 835
 425. ARCH.6721.3.2015 - mpzp Marcinowo
  Wyświetleń: 835
 426. ARCH.6720.6.2015 - zmiana Studium dla wsi Księginice
  Wyświetleń: 833
 427. Zapytanie ofertowe na obsługę handlowo-gastronomiczną imprezy plenerowej - Trzebnickie Święto Sadów
  Wyświetleń: 829
 428. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ
  Wyświetleń: 828
 429. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 826
 430. 4.01.2012 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 824
 431. Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 824
 432. ARCH.6721.9.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej
  Wyświetleń: 821
 433. 1.04.2014 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój
  Wyświetleń: 820
 434. ARCH.6721.20.2013 - mpzp Milicka, Prusicka, Jędrzejewska, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 820
 435. 2015-04-08 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 819
 436. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 818
 437. LI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 815
 438. Dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 814
 439. [TI-7011-19-2015] Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy
  Wyświetleń: 813
 440. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 813
 441. [OR-2635-5-2017] Dostawa systemu zarządzania bazą danych dla Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 812
 442. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 810
 443. [GGN-P-1-2015] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowany nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skoroszów, oznaczonej numerem geodezyjnym 219/5 AM-1, o powierzchni 0,1047 ha
  Wyświetleń: 809
 444. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 806
 445. ARCH.6721.26.2013 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 802
 446. [TI-7011-18-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Nowy Dwór
  Wyświetleń: 800
 447. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 800
 448. [GGN-P-8-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 795
 449. [TI-271-7-2015] Wykonywanie usługi transportu publicznego w ramach komunikacji miejskiej i międzygminnej w Trzebnicy na liniach A oraz D
  Wyświetleń: 794
 450. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 792
 451. XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 790
 452. ARCH.6720.4.2015 - zmiana Studium dla obrębu wsi Jaźwiny
  Wyświetleń: 789
 453. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 787
 454. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 787
 455. [TI-7013-49-2015] Zapytanie ofertowym na budowę zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. ks. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 786
 456. L Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 786
 457. XX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 786
 458. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 785
 459. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 784
 460. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 784
 461. [GGN-P-10-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Fiołkowej
  Wyświetleń: 783
 462. [TI-7011-3-2016] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego i przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 782
 463. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 782
 464. XV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 782
 465. Ankieta E-usługi publiczne Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 781
 466. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 781
 467. [GGN-P-7-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębach: Raszów, Taczów Wielki i Świątniki
  Wyświetleń: 779
 468. ARCH.6721.16.2013 - mpzp dla dz. nr 92 i 93 we wsi Będkowo.
  Wyświetleń: 779
 469. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 776
 470. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2018
  Wyświetleń: 775
 471. [GGN-P-10-2016] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 774
 472. XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 774
 473. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 772
 474. XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 772
 475. XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 772
 476. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 771
 477. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 771
 478. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 770
 479. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 770
 480. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 770
 481. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 769
 482. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 769
 483. [GGN-PP-1-2017] I przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 768
 484. [TI-271-1-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 765
 485. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - NOWE
  Wyświetleń: 765
 486. VII Kadencja - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 763
 487. XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 763
 488. VII Kadencja - XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 761
 489. [ARCH-6721-4-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 760
 490. [TI-271-3-2016] Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Trzebnicy – budowa parku dla psów
  Wyświetleń: 759
 491. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 759
 492. [GGN-P-14-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 758
 493. [GGN-P-15-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Samarytańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 208/1 AM- 10, o powierzchni 0,3525 ha
  Wyświetleń: 758
 494. [TI-7011-48-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn
  Wyświetleń: 757
 495. [TI-271-4-15] Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Przedszkole Publiczne nr 1, zadanie II: Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Zadanie III: Gimnazjum nr 1 w Trzebnic
  Wyświetleń: 756
 496. Ogłoszenie Burmistrza Gminy Trzebnica o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy zmieniającą Uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomoś
  Wyświetleń: 756
 497. XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 755
 498. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 754
 499. Wyposażenie pomieszczeń Bochenka 12 - ANULOWANE
  Wyświetleń: 748
 500. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 747
 501. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 747
 502. ARCH.6721.8.2015 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu,zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz.Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy
  Wyświetleń: 746
 503. [OR-2635-2-2017] Dostawa oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 745
 504. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 745
 505. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 744
 506. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 743
 507. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 741
 508. VII Kadencja - XIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 741
 509. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 741
 510. [ZAPO-360-3-2015] Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów z gminnych szkół na zajęcia basenowe w Trzebnickim Parku Wodnym "Zdrój" Sp. z o.o. w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 739
 511. [ZGK-PN-3-2012] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu
  Wyświetleń: 739
 512. 6720.1.2015 - zm studium ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 738
 513. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 736
 514. ARCH.6721.9.2014 - zmiana studium uwarunkowań gm. Trzebnica w zakresie orientacyjnego przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie obrębów wiejskich Księginice, Świątniki i Cerekwica.
  Wyświetleń: 736
 515. [GGN-P-4-2014] I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/6 AM-3 o powierzchni 0,5012 ha, położoną w mieście Trzebnicy, na okres 10 lat
  Wyświetleń: 735
 516. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 735
 517. XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 735
 518. XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 732
 519. [GGN-P-6-2014] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 731
 520. [GGN-P-14-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 730
 521. [GGN-P-2-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 730
 522. [TI-7011-34-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Trzebnicy, polegającą na wymianie instalacji wewnętrznych, likwidacji barier dostępu dla osób niepełnosprawnych do
  Wyświetleń: 729
 523. [TCKIS-05-2013] Przetarg na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica.
  Wyświetleń: 727
 524. [GGN-P-13-2012] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Ligota i Komorówko
  Wyświetleń: 722
 525. [GGN-P-16-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem 35/72 AM-38 o powierzchni 0,1656 ha
  Wyświetleń: 722
 526. [GGN-P-1-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II
  Wyświetleń: 721
 527. 6721.1.2015 - zm mpzp ulica Milicka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 720
 528. [GGN-P-1-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 719
 529. [GGN-P-19-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 15/2 AM 3, o powierzchni 0,1333 ha
  Wyświetleń: 717
 530. [ZAPO-271-2-2016] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 717
 531. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 717
 532. XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 716
 533. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 716
 534. [GGN-P-9-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Szarych Szeregów, oznaczonej numerem geodezyjnym 151 AM-19
  Wyświetleń: 715
 535. [OR-2635-4-2017] Modernizacja elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
  Wyświetleń: 715
 536. [GGN-P-11-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brochocin
  Wyświetleń: 712
 537. [GGN-P-12-2013] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3.
  Wyświetleń: 712
 538. VII Kadencja - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 712
 539. XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 711
 540. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 711
 541. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 709
 542. [GGN-P-10-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka nr 35/92 AM-38 o powierzchni 0,2725 ha
  Wyświetleń: 706
 543. [GGN-P-15-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 704
 544. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 704
 545. [GGN-P-3-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 702
 546. [GGN-P-5-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Skarszyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 108 AM-1, o powierzchni 0,7689 ha
  Wyświetleń: 702
 547. [GGN-P-17-2013] V przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 701
 548. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 700
 549. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 700
 550. [ZGK-PN-1-2013] Świadczenie usługi ochrony oraz dozoru obiektu.
  Wyświetleń: 699
 551. [TI-7011-17-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsca integracji społecznej w m. Kuźniczysko
  Wyświetleń: 698
 552. Zapytanie ofertowe na odrestaurowanie oraz tapicerowanie foteli kinowych
  Wyświetleń: 698
 553. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 696
 554. ARCH.6721.2.2016 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 695
 555. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 695
 556. VII Kadencja - XXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 694
 557. [GGN-P-1-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomość komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczoną numerem geodezyjnym 70 AM-17 o powierzchni 0,1457 ha
  Wyświetleń: 693
 558. XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 691
 559. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 688
 560. [ARCH-6721-5-2015] Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117,
  Wyświetleń: 688
 561. [GGN-P-7-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Nowy Dwór
  Wyświetleń: 688
 562. [GGN-P-13-2013] IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej.
  Wyświetleń: 686
 563. [GCKIS-02-2016] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 685
 564. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 685
 565. [GGN-P-2-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Hilgi Brzoski
  Wyświetleń: 684
 566. [GGN-P-15-2012] III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 683
 567. [TI-7031-1-2015] Wykonanie usługi polegającej na – montażu, bieżącym utrzymaniu oraz demontażu iluminacji świątecznych na terenie miasta Trzebnica w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 683
 568. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 681
 569. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych
  Wyświetleń: 678
 570. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 677
 571. 2014-05-16 - Przetarg nieograniczony - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 676
 572. VII Kadencja - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 675
 573. [GGN-P-11-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Prusickiej oznaczonej numerem 103 AM-4 o powierzchni 0,4665 ha
  Wyświetleń: 673
 574. [GGN-P-5-2013] I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, stanowiącej działkę nr 26 AM-10, o powierzchni 0,0120 ha
  Wyświetleń: 673
 575. [GGN-P-4-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej
  Wyświetleń: 670
 576. [GGN-P-12-2014] I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 445/1 AM-1 obręb Domanowice, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Domanowice, oznaczonej nu
  Wyświetleń: 667
 577. [GGN-P-20-2013] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 667
 578. [TI-7011-49-2015] Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice
  Wyświetleń: 665
 579. [TI-271-13-2017] Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)"
  Wyświetleń: 664
 580. Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do robienia popcornu z przeznaczeniem do sali kina na 300 osób
  Wyświetleń: 663
 581. [TI-271-7-2016] - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 659
 582. VII Kadencja - XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 659
 583. [PF-042-18-2014] Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica
  Wyświetleń: 657
 584. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 656
 585. [ROS-271-2-2017] Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 654
 586. [GGN-P-9-2013] I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Trzebnica, położonego w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową nr 2 w rejonie ulic Leśnej i 3-go Maja w Trzebnicy, na terenie oznaczonym ewidencyjnie
  Wyświetleń: 652
 587. [GGN-P-12-2012] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy przy ul. Milickiej oznaczonej jako dz. nr 6/2 AM-1 o powierzchni 0,4087 ha oraz udziału w wysokości
  Wyświetleń: 650
 588. [ZAPO-333-1-2015] Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 96.000 l. na sezon grzewczy 2015/2016 do placówek oświatowych będących w zarządzie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 648
 589. [GGN-P-8-2014] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 643
 590. [GGN-P-14-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem geodezyjnym 31AM-16, o powierzchni 0,5489 ha
  Wyświetleń: 637
 591. [GGN-P-16-2013] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miejscowości Masłów, oznaczonej numerem geodezyjnym 33 AM-1, o powierzchni 0,0200 ha
  Wyświetleń: 636
 592. [TI-7013-12-2015] Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie
  Wyświetleń: 635
 593. ARCH.6721.6.2016 - miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy
  Wyświetleń: 635
 594. [GGN-P-18-2013] I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Raszów, stanowiącej działkę 163 AM-1, o powierzchni 0,4000 ha
  Wyświetleń: 634
 595. [GGN-P-3-2014] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnicy w okolicy ul. Czereśniowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 35/70 AM-38, o powierzchni 0,1172 ha
  Wyświetleń: 632
 596. [TI-271-10-2016] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku
  Wyświetleń: 632
 597. [TI-271-1-2016] Zaproszenie do wzięcia udziału w dialogu technicznym dotyczącym dostawy i montażu czterotorowej kręgielni sznurowej, oświetlenia typu LED oraz wyposażenia kręgielni
  Wyświetleń: 631
 598. [ZGN-1-2012] przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Trzebnica położonego w obrębie miasta Trzebnicy przy ulicy Leśnej w kompleksie basenowym.
  Wyświetleń: 629
 599. [TI-7021-89-2015] Dostawę i montaż jonizatorów powietrza do Przedszkola Publicznego nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 2 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 624
 600. [GPW-01-2017] Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 621
 601. [TI-271-2-2017] Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 613
 602. [TI-271-8-2017] Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)
  Wyświetleń: 609
 603. [ARCH-6721-2-2015] Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 603
 604. [GGN-P-9-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 599
 605. ARCH.6721.5.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica
  Wyświetleń: 595
 606. VII Kadencja - XXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 588
 607. Zapytanie ofertowe na dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 9000 l. na sezon grzewczy w 2015 r. do Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 586
 608. [TI-271-9-2017] Przebudowa drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica
  Wyświetleń: 574
 609. ARCH.6721.7.2016 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice
  Wyświetleń: 572
 610. VII Kadencja - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 556
 611. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnickie Centrum Medyczne Zdrój Sp. z o.o
  Wyświetleń: 547
 612. [GGN-P-6-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Polnej
  Wyświetleń: 546
 613. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 525
 614. [TI-271-12-2017] Modernizacja boiska sportowego oraz budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 521
 615. [TI-271-18-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 519
 616. [GGN-P-2-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej położonej w miejscowości Brzezie oznaczonej numerem geodezyjnym 152/2 AM - 1
  Wyświetleń: 518
 617. [TI-271-21-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 518
 618. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Pracownicy wydający w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 518
 619. [GGN-P-4-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 27/5 AM – 7 o pow. 0,3203 ha
  Wyświetleń: 499
 620. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 499
 621. [TI-271-17-2017] Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Zadanie nr 1 „Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach
  Wyświetleń: 494
 622. [TI-271-14-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 493
 623. Ankieta rewitalizacyjna
  Wyświetleń: 489
 624. [ARCH-6720-7-2015] Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części d
  Wyświetleń: 485
 625. [GGN-PP-2-2017] II przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w formie leasingu operacyjnego zwrotnego
  Wyświetleń: 483
 626. Arch.6720.1.2017- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 481
 627. ARCH.6721.2.2015- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 480
 628. Arch.6721.2.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 475
 629. PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
  Wyświetleń: 472
 630. [TI-271-11-2017] Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzaniu Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych
  Wyświetleń: 471
 631. Ośrodek Pomocy Społecznej - Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 470
 632. [GGN-P-10-2015] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 461
 633. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 461
 634. [WPF-042-6-2016] Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie
  Wyświetleń: 460
 635. Zakup używanego pojazdu – samochodu osobowego marki CITROEN
  Wyświetleń: 452
 636. ARCH.6721.21.2013 - mpzp działki nr 78 Marcinowo
  Wyświetleń: 451
 637. [ZAPO-345-2-2015] Zapytanie ofertowe na sukcesywną detaliczną dostawę oleju napędowego do pojazdu będącego w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
  Wyświetleń: 444
 638. [TI-271-5-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w Gminnym Parku Wodnym ZDRÓJ (2-GI).
  Wyświetleń: 438
 639. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 433
 640. [GCKIS-01-2016] Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy
  Wyświetleń: 421
 641. [TI-271-22-2017] "Utworzenie Miejsc Integracji Społecznej w Gminie Trzebnica" Budowa Świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku, budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie
  Wyświetleń: 421
 642. ARCH. 6720.1.2015 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 420
 643. ARCH.6721.14.2013 - mpzp wsi Piersno
  Wyświetleń: 420
 644. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 417
 645. [GGN-P-3-2016] I przetarg ustny ograniczony do dzierżawców gruntu pod garażami oraz najemców lokali niemieszkalnych-garaży w mieście Trzebnica, na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych, położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 413
 646. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Park Wodny Zdrój Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 407
 647. [GGN-P-3-2016] II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności komunalnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy ul. Jana Pawła II oznaczonej numerem geodezyjnym 6/4 AM-10, o powierzchni 0,0821 ha
  Wyświetleń: 406
 648. ARCH.6720.6.2015 - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice.
  Wyświetleń: 405
 649. [TI-271-7-2017] Dostawa i montaż fontann pływających do Stawu Zdrojowego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 402
 650. VII Kadencja - XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 402
 651. [GGN-P-8-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica
  Wyświetleń: 400
 652. [PF-042-07-2017] Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o podniesionych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy
  Wyświetleń: 393
 653. [GGN-P-5-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnicy, w okolicy ul. Oleśnickiej
  Wyświetleń: 387
 654. [TI-271-20-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 379
 655. [TI-7021-161-2017] Aktywne tablice
  Wyświetleń: 379
 656. [TI-271-19-2017] Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku
  Wyświetleń: 378
 657. [TI-271-6-16] Przebudowa pomieszczeń na lokal gastronomiczny z kręgielnią, siłownie i salę fitness w G.P.W. ZDRÓJ
  Wyświetleń: 376
 658. [TI-7013-18-2017] Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne
  Wyświetleń: 372
 659. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 371
 660. ARCH.6720.7.2015 – wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały
  Wyświetleń: 366
 661. [GGN-P-3-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica, oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 73 o pow. 0,3757 ha AM-17
  Wyświetleń: 364
 662. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 364
 663. VII Kadencja - XXXI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 364
 664. [GGN-P-6-2016] przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 363
 665. [TI-271-28-2017] Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa i z Trzebnicy do Sulisławic
  Wyświetleń: 360
 666. Arch.6721.3.2017 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy–w obrębie ulicy B.Chrobrego
  Wyświetleń: 359
 667. [GCKIS-271-1-2017] Budowa wiaty w Nowym Dworze w ramach projektu: Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 346
 668. Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018
  Wyświetleń: 334
 669. [TI-271-15-2017] Wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w
  Wyświetleń: 325
 670. [GGN-P-7-2017] I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Trzebnica w okolicy ul. Milickiej
  Wyświetleń: 320
 671. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki - wykonanie robót elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w ramach programu: "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebni
  Wyświetleń: 320
 672. Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 317
 673. ARCH.6721.4.2017 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 313
 674. ARCH.6721.1.2016 - zm. mpzp Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy
  Wyświetleń: 305
 675. [ZAPO-271-1-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 282
 676. VII Kadencja - XXXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 281
 677. [TI-271-23-2017] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
  Wyświetleń: 277
 678. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
  Wyświetleń: 264
 679. [TI-271-26-2017] Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebnicy oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 262
 680. ARCH.6721.4.2016 - mpzp dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy
  Wyświetleń: 251
 681. VII Kadencja - XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 242
 682. VII Kadencja - XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 222
 683. Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 216
 684. [GGNP-2-2018] II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 215
 685. [ZAPO-271-1-2017] Wykonywanie usługi transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebnica, w regularnej komunikacji autobusowej
  Wyświetleń: 214
 686. Wykonanie trzech jednostronnych tablic informacyjnych zamocowanych na metalowych słupkach w ramach projektu „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica”
  Wyświetleń: 209
 687. [WPF-041-26-2017] Gabinety profilaktyki zdrowotnej
  Wyświetleń: 204
 688. [ZAPO-271-2-2017] Dowóz uczniów ze szkół gminnych na zajęcia basenowe
  Wyświetleń: 184
 689. [TI-271-24-2017] Bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz dróg pozamiejskich
  Wyświetleń: 182
 690. [TI-271-25-2017] Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Trzebnica w 2018 roku
  Wyświetleń: 181
 691. [GCKIS-2-2017] Drukowanie Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka
  Wyświetleń: 180
 692. ARCH.6721.7.2017 - zmiana mpzp dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskie
  Wyświetleń: 173
 693. VII Kadencja - XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 169
 694. [GCKIS-271-2-2017] Budowa małej infrastruktury turystycznej w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 166
 695. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 165
 696. ARCH.6721.5.2017 - zmiana mpzp dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 165
 697. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej zamontowanej na dwóch słupkach aluminiowych w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”
  Wyświetleń: 162
 698. [OR-2635-1-2018] Dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, części i akcesoriów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 161
 699. [TI-271-2-2018] Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
  Wyświetleń: 155
 700. [OR-2635-2-2018] Dostawa sprzętu audio-video do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
  Wyświetleń: 153
 701. [GGNP-1-2018] II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie miasta Trzebnica
  Wyświetleń: 148
 702. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - ponowienie
  Wyświetleń: 135
 703. ARCH.6721.6.2017 - zmiana mpzp wsi Nowy Dwór (dla części B)
  Wyświetleń: 132
 704. VII Kadencja - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy
  Wyświetleń: 92
 705. ARCH.6721.1.2018 - mpzp dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja, Ks. Dz. W. Bochenka
  Wyświetleń: 88
 706. ARCH.6720.1.2018 - zmiana suikzp gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór
  Wyświetleń: 81
 707. [ROS-271-3-2017] Zakup drewna liściastego opałowego (S4), pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie Gminy Trzebnica - drugie ponowienie
  Wyświetleń: 78
 708. [TI-271-3-2018] Utrzymanie czystości i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzebnica
  Wyświetleń: 61
 709. Obwieszczenia Wydziału Architektury i Urbanistyki - Obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica - 2018
  Wyświetleń: 52
 710. [TI-271-1-2018] Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa. Zadanie I - Wykonanie konstrukcji oporowej i robót elektrycznych
  Wyświetleń: 47
 711. ARCH.6721.6.2013 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej
  Wyświetleń: 43
Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  07-04-2014 12:32
  przez: Błażej Bienias
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×